Kontrastní MR angiografie renálních tepen = Contrast MR angiography of renal arteries

To chci

V článku jsou rozebrány teoretické základy možností kontrastní MR angiografie (kMRA) při zobrazování renálních tepen, a to zejména z hlediska omezení prostorového rozlišení, poměru signálu k šumu a délky měření. Autoři porovnávají dvě základní metody kMRA: měření se stanovením zpoždění bolusu kontrastní látky a jedním měřením kMRA oproti dynamické kMRA s vícečetným opakováním krátkých měření. Výsledky jsou dokumentovány na souboru 41 pacientů s předpokládaným onemocněním renálních tepen. Dynamická kMRA přinesla stabilnější a v celkovém průměru také vyšší kvalitu hodnocených obrazů, přestože je omezena v prostorovém rozlišení a tedy teoreticky také v zobrazení drobných cév či subtilních patologií. Také metoda dynamické kMRA profituje z možnosti subtrakce a časové interpolace při potlačení signálu statické tkáně a tím výrazně zvyšuje kontrast cévních struktur v obraze.

Theoretical baseline of possibility to diacmose renal artery pathologies using contrast enhanced MRA (CeMRA) are presented in this paper, especially the influence of limited spatial resolution, signal-to-noise ratio and the measurement duration are discussed. The authors compare two basic methods of CeMRA, namely the single MRA measurement with bolus delay determination (test bolus method) against dynamic time-resolved MRA with short successive measurements. Results are shown in a group of 41 patients with suspected renal artery disease. The dynamic CeMRA gives more stable and robust results and also in the average higher quality score of the MRA images despite its limitation in the spatial resolution and the limitation to depict all subtle arteries with possible tiny pathology. On the contrary, this method profits from the post-processing as subtraction and time interpolation allowing to further suppress the static tissue and to increase significantly vessel contrast in the image.

Hlavní autor: Jaroslav Tintěra, 1957-  
Další autoři: Pavel Fendrych , Eva Rolencová , Jan H. Peregrin, 1951-
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vČeská radiologie. -- ISSN 1210-7883. -- Roč. 57, č. 2 (2003), s. 48-54
Témata:
Bibliografie: Lit: 11
Souhrn: eng

Vybrat instituci:

Bibliographia medica Čechoslovaca

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca