Frank Lipman, 1954-

Podrobná biografie:
Lékař, zabývá se zdravým životním sytlem, alternativním lékařstvím.
Zdroj:
Lipman, Frank: Zdraví a fit po celý život, 2016
www(Wikipedia, The Free Encyclopedia), cit. 5. 12. 2016
LC (Names), cit. 5. 12. 2016
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR