Unni Lindell, 1957-

Podrobná biografie:
Norská spisovatelka detektivek, knih pro děti a poezie.
Zdroj:
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 18. 5. 2011
LC (Names), cit. 18. 5. 2011
Lindell, U.: Strašidýlko Nela
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR