James Holland, 1970-

Podrobná biografie:
Britský historik, zaměřuje se na druhou světovou válku.
Zdroj:
Jeho: Fortress Malta
BLPC
LC (Names), cit. 10. 12. 2015
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 10. 12. 2015
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web n/a Odkaz Národní autority ČR
Web n/a Odkaz Národní autority ČR