Jana Vyskočilová, 1977-

Podrobná biografie:
Narozena 1977. Dis., spoluautorka publikací z oboru psychologie, práce zaměřené zvláště na emoční poruchy, dramaterapeutka.
Zdroj:
www(Odyssea-Mezinárodní institut KBT)
Praško, J. - Vyskočilová, J. - Prašková, J.: Úzkost a obavy: jak je překonat
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR