Josef Vojvodík, 1964-

Podrobná biografie:
Narozen 8. 11. 1964 v Bruntále. Prof., Dr. phil., M.A., teoretik a historik umění, editor, literární vědec, slavista, vysokoškolský pedagog, specializace na problematiku vztahu slovesného a výtvarného umění 19. a 20. století. Překladatel z němčiny. Publikuje německy a česky.
Zdroj:
Jeho: Od estetismu k eschatonu
www(Slovník české literatury), cit. 30. 5. 2011
www(Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), cit. 30. 5. 2011
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR