Šárka Kryšková, 1964-

Podrobná biografie:
Narozena 1964. Vysokoškolská pedagožka, autorka odborných prací z oblasti účetnictví nevýdělečných organizací.
Zdroj:
Urbancová, A. - Kryšková, Š.: Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
www(VŠB-TUO), cit. 9. 7. 2020
osobní sdělení
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR