Václav Kadeřávek, 1914-1986

Podrobná biografie:
Narozen 29.3.1914 ve Vykáni, zemřel 3.11.1986 v Praze, farář Církve československé husitské, sloužil v Mirovicích, Praze-Michli, Horažďovicích, v Praze II., v Solanech, Bohušovicích, Lovosicích, v Praze I.; ředitel církevní koleje a lektor církevních dějin na Husově československé bohoslovecké fakultě (1949-1952), archivář Ústředního archivu a muzea CČSH (1968-1983), přednosta archivního odboru Úřadu patriarchy CČSH, popularizátor historické vědy.
Zdroj:
Hoffmannová, Jaroslava - Pražáková, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 830 s. ISBN 80-7277-023-3.
Kadeřávek, Václav - Salajka, Milan: Církev a čas, 1989
Biografický slovník Církve československé (editoři: Martin Jindra, Marcel Sladkowski)
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR