Joseph Murphy, 1898-1981

Podrobná biografie:
Autor a učitel v oblasti osobního rozvoje, pozitivního myšlení a úspěchu.
Zdroj:
Murphy, Joseph: Moc podvědomí : velká kniha vnitřního a vnějšího rozvoje
SKUK
Jeho: Cesta k vnitřnímu a hmotnému bohatství
LC (Names)
www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web n/a Odkaz Národní autority ČR