Bernard Shaw, 1856-1950

Podrobná biografie:
Anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu.
Alternativně jako:
G. B. Shaw, 1856-1950
George Bernard Shaw, 1856-1950
Bernard Šo, 1856-1950
Bernard Šou, 1856-1950
Zdroj:
Dům zlomených srdcí
NKC
Nazad k Mafusailu
P'jesy
Pygmalion
LC (Names)
www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR