Jindřich Pecka, 1936-1998

Podrobná biografie:
Narozen 17. 3. 1936 v Suchém Vrbném, zemřel 31. 12. 1998 v Liberci. Prof., PhDr., CSc., historik, archivář, vysokoškolský učitel. Práce z oboru dějin dělnického hnutí, novodobých politických dějin a dějin jižních Čech, též zájem o lidovou písňovou tvorbu.
Zdroj:
NKC
Jihočeský sborník historický, 1996/LXV, s. 221-222
Sak, Robert. Im memoriam Jindřicha Pecky. Jihočeský sborník historický, 1999, 68, s. 361-362
Pecháček, Stanislav. Lidová píseň a sborová tvorba. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, s. 64.
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR