Tomáš Jiránek, 1965-

Podrobná biografie:
Narozen 22.8.1965 v Pardubicích. Doc., PhDr., Ph.D.,historik, vysokoškolský pedagog, zabývá se českými a československými dějinami 19. a 20. století, hospodářskými dějinami, historií československé armády a vztahy Československa s Latinskou Amerikou.
Zdroj:
Lexikon současných českých historiků.
Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace: