Jiří Hájíček, 1967-

Podrobná biografie:
Narozen 11. 9. 1967 v Českých Budějovicích. Zemědělský inženýr, beletrista, povídky.
Alternativně jako:
Jirži Chajiček, 1967-
Ìržy Haìčak, 1967-
Irži Chaiček, 1967-
Jirži Hajiček, 1967-
Zdroj:
Snídaně na refýži. Hynek 1998
Hájíček, Jiří: Ribja krv, 2014
Haìčak, Ìržy: Rybìna kroŭ, 2015
Chaiček, Irži: Selski barok, 2016
Hajiček, Jirži: Riblja krv, 2019
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR