Vilém Prečan, 1933-

Podrobná biografie:
Narozen 9. 1. 1933 v Olomouci, prof., PhDr., CSc., historik, vysokoškolský učitel na Vysoké škole technické v Bratislavě, Lékařské a farmaceutické fakultě Univerzity Komenského, odborný pracovník Historického ústavu ČSAV (1957-1970), oběť komunistické perzekuce; v roce 1976 odečel do Spolkové republiky Německo, vědecký pracovník Collegia Carolina v Mnichově, spoluzakladatel a ředitel Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu (1986-1994), zakladatel a ředitel Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV (1990-1998), nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka III. stupně (1998); specializuje se na nejnovější československé dějiny v evropském a světovém kontextu, na dějiny Komunistické strany Československa.
Zdroj:
PNP-LA
Bibliografie Viléma Prečana (ed.: Věra Břeňová), 2013
Prečan, Vilém: Slovenský katolicizmus pred februárom 1948, 1961
Sto českých vědců v exilu (editoři: Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán), 2011
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 16. 12. 2013
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR