Karel Kaplan, 1928-

Podrobná biografie:
Narozen 28. 8.1928 v Horním Jelení, doc., PhDr., CSc., historik, funkcionář Komunistické strany Československa, vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV (1964-1970), v 60. letech 20. století se odborně a veřejně angažoval v proreformní politice pražského jara, od roku 1976 žil v exilu ve Spolkové republice Německo, spolupracoval s výzkumným pracovištěm Collegia Carolina v Mnichově, s rozhlasovými stanicemi Hlas Ameriky, BBC, Deutsche Welle, Rádio Svobodná Evropa; v roce 1989 se vrátil do Československa, stal se zakládajícím vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV (1990); specializuje se na poválečné dějiny Československa, na období let 1945-1967.
Zdroj:
PNP-LA
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 2. 2021
Sto českých vědců v exilu (editoři: Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán), 2011
Kaplan, Karel: Politický proces s Miladou Horákovou a spol.: komentované dokumenty, 2019
Československý biografický slovník (zprac. kol. autorů Encyklopedického ústavu ČSAV), 1992
Typ dokumentu: Osoba
Publikace:
Publikace:
Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Dostupné Odkaz Národní autority ČR
Web Dostupné biografické údaje Národní autority ČR