Zpět na výsledky hledání

K současnému postavení psychoterapie ve světě

To chci

Na příkladu konstituování psychoterapie jako profese, k němuž dochází v několika posledních letech v Kanadě, a také krátce na postavení psychoterapie ve Švédsku ukazuje autor politické a odborné snahy spojené se směřováním k psychoterapii jako profesi na různých místech světa. Věcně přehledo­vým způsobem navazuje článek mimo jiné na kapitolu Psychoterapie v Evropě, která byla zařazena do knihy Současná psycho­terapie (2010). Součástí textu je porovnání se situací v České republice.

Author of the paper illustrates political and professional endeavour connected to heading for psychotherapy as a profession in different parts of the world on the basis of constitution of psychotherapy as a profession – which can be seen in Canada during last years – and shortly also on the position of psychotherapy in Sweden. The paper connects in a factual sum­marizing way besides others to a chapter Psy­chotherapy in Europe, which was integrated into publication Contemporary Psychotherapy (2010). The paper also contains comparison with situation in the Czech Republic.

Hlavní autor: Zbyněk Vybíral, 1961-  
Typ dokumentu:
Články
Publikováno vPsychoterapie. -- ISSN 1802-3983. -- Roč. 7, č. 2 (2013), s. 115-122
Témata:
Bibliografie: Literatura

Vybrat instituci:

Cíl Přístupnost Odkaz Distributor
Web Neznámá dostupnost Plný text Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících - ANL
Web Neznámá dostupnost záznam v BMČ Bibliographia medica Čechoslovaca

Podobné