Významné akce knihoven

Březen, měsíc čtenářů

Březen, měsíc čtenářů, nabízí pestrý program zaměřený na jednotlivé čtenáře a čtení samotné. V knihovnách si můžete například bezplatně vyzkoušet elektronické čtečky knih, besedovat s autory knih, nechat si od knihovníků opravit přinesenou knihu, zasoutěžit si v rychlém čtení nebo se dozvědět, co čte váš oblíbený autor.

V kalendáři knihoven se jedná o významnou událost, která vznikla na podporu čtení a čtenářství. Během března se snaží knihovníci pomoci čtenářům, kteří knihovny běžně nenavštěvují, objevovat vše, co jim knihovny mohou nabídnout. Svým pravidelným čtenářům pak přináší vždy něco netradičního.

Akce v rámci Března, měsíce čtenářů:

Týden čtení aneb Čtení sluší každému

  • V prvním březnovém týdnu čtou děti seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěží se ve čtení, předčítá se v cizích jazycích, pořádají se non-stop čtení, čtení na netradičních místech a v netradiční hodinu a řada dalších aktivit, jejichž společným jmenovatelem je právě čtení knih.

Čtenář roku

  • V průběhu měsíce knihovny mezi svými čtenáři vybírají ty, kteří vynikají v kategorii vyhlášené pro daný rok, například čtenáři do 15 let, čtenáři – tatínkové, čtenářské rodiny apod. Celostátní Čtenář roku je pak každoročně vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera.

Noc s Andersenem

  • Březen, měsíc čtenářů, každoročně vrcholí pohádkovým večerem s názvem Noc s Andersenem, určeným zejména dětským čtenářům. Noc s Andersenem zve děti do knihoven, škol i na další místa, kde je pro ně připraven pestrý celovečerní program. Ti neodvážnější zůstávají i přes noc a poslouchají pohádkové čtení na dobrou noc, než spokojeně usnou ve spacáku mezi regály knih.


Světový den knihy a autorských práv

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Knihovny, školy, vydavatelé, sdělovací prostředky a další sdružení podporující rozvoj čtenářské gramotnosti připomínají tento významný den veřejnosti.


Kde končí svět

Jednou za dva roky se při příležitosti Mezinárodního dne dětí koná slavnostní vyhlášení vítězů projektu Kde končí svět, kterého se zúčastňuje na 100 veřejných knihoven ČR a tisíce dětí. Každé dvouleté období je věnováno společnému tématu a jeho cílem je rozvíjet dětské čtenářství, tvůrčí psaní i výtvarnou a literárně-dramatickou oblast.


Týden knihoven

Týden knihoven je největší společnou událostí českých knihoven, která probíhá po celé České republice v první polovině října. Tento největší knihovnický happening každoročně láká na celou řadu společných i dílčích akcí, které se od roku 1996 těší stále větší oblibě veřejnosti i samotných knihovníků. Novým uživatelům nabízí řada knihoven v tomto týdnu bezplatnou registraci a těm stávajícím například mimořádnou amnestii, která promíjí pokuty za opožděné vrácení knih.

Každý ročník má jiné téma, jež upozorňuje na konkrétní oblast knihovnických služeb, práci knihovníků či úlohu knihoven, která je i v dnešním digitálním světě nezastupitelná. V minulosti se Týden knihoven věnoval například knihovnám českých muzeí, lékařským bibliotékám či tématům s motty jako „Knihovna mého srdce" či „Zažijte knihovnu jinak".

Akce v rámci Týdne knihoven:

Knihovna roku

  • Cenu udílí ministr kultury ČR v Zrcadlové kapli Klementina za dlouhodobou zásluhu o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena je udílena dvěma knihovnám – jedné v kategorii základních knihoven, především v malých obcích, a další knihovně za informační počin.

Maraton čtení

  • Po celý týden zvou jednotlivé knihovny čtenáře na besedy se spisovateli a pořady o knihách, přednášky, kurzy, workshopy, dny otevřených dveří, autogramiády, soutěže, výstavy, otevření nových oddělení knihoven, zkrátka vše, v čem se odráží nápaditost, kreativita a invence knihovníků i knihoven. Nechybí ani mimořádně oblíbená autorská čtení. Knihovny touto cestou čtenářům mimo jiné přibližuje autory a tituly nominované do soutěže Magnesia Litera.


Den pro dětskou knihu

Sobota předcházející první adventní neděli patří v knihovnách Dni pro dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod.? Knihovny pořádají akce spojené s literaturou pro děti, výstavy dětských knih atd.