Ochrana osobních údajů

Pokud portál Knihovny.cz (dále jen portál) využíváte bez přihlášení, žádné osobní údaje o Vás, Vašem chování, akcích apod. se na portálu neuchovávají.

Údaje, které portál dlouhodobě uchovává i po odhlášení uživatele

 • Pokud se přihlašujete údaji registrovaného uživatele některé ze zapojených knihoven, uchovávají se na portálu Vaše jednoznačné identifikátory z jejího knihovního systému.
 • Pokud se chcete přihlásit, ale nejste registrovaným uživatelem žádné ze zapojených knihoven, můžete se přes některou ze sociálních sítí (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub, ORCID) - v takovém případě je uchováván Váš jednoznačný identifikátor z dané sociální sítě.
 • Pokud si propojíte své identity z více knihoven nebo sociálních sítí, uchovává si portál i informaci o tom, že všechny tyto identity jsou Vaše.
 • Dále se na portálu uchovávají seznamy Vašich oblíbených položek (pokud si nějaké vytvoříte) a historie Vámi uložených vyhledávacích dotazů.

Údaje, které portál zpracovává nebo zobrazuje uživateli pouze po dobu jeho přihlášení

 • Jedná se o údaje, které portál přebírá z knihovního systému knihovny, kde je uživatel registrován. Jde zejména o jméno, datum narození, adresu, případně i telefon a e-mail uživatele v podobě, v jaké je eviduje každá z knihoven, v nichž je uživatel zaregistrovaný. Dále se jedná o přihlašovací jméno a identifikátory uživatele v knihovním systému dané knihovny, stav registrace v každé z knihoven, seznam výpůjček, poplatků a případně i historii výpůjček tamtéž.
 • Všechny tyto údaje jsou využívány jen pro zobrazení uživateli, případně pro provedení dalších akcí na pokyn tohoto uživatele (zadávání a rušení rezervací apod.)

Smazání osobních údajů - právo na výmaz

Veškeré údaje, které si portál o uživateli uchovává, je možné z portálu odstranit:

Technické informace (logy, statistiky apod.) jsou pravidelně automaticky anonymizovány.

Přihlašovací údaje

Pro vyjmenované knihovny provozuje portál zároveň přihlašovací proxy server, který uživatelům dané knihovny umožňuje připojení do portálu pomocí uživatelského jména a hesla z dané knihovny. V těchto případech přebírá portál uživatelské jméno a heslo uživatele a prostřednictvím API jej ověřuje na serveru dané knihovny. Heslo uživatele portál jinak nikam neukládá, aby nemohlo být zneužito. Jedná se o tyto instituce:

 • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
 • Krajská knihovna Vysočiny
 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Krajská vědecká knihovna Liberec
 • Městská knihovna Kutná Hora
 • Městská knihovna Tábor
 • Středočeská vědecká knihovna v Kladně
 • Městská knihovna v Přerově
 • Městská knihovna Česká Třebová
 • Městská knihovna Chodov
 • Knihovna Petra Bezruče v Opavě
 • Knihovna Jana Drdy Příbram

Cookies

Portál Knihovny.cz používá pro svůj provoz cookies, které potřebuje k poskytování služeb uživatelům. Cookies jsou využívány i pro statistická měření návštěvnosti.