Materiály a nástroje pro knihovny


Přebírání záznamů přes Z39.50

Grafické podklady

Odkaz na anglickou verzi portálu Knihovny.cz

Vyhledávání Knihovny.cz pro Vaše webové stránky

Bookmarklet - vyhledávací tlačítko v liště záložek

Metodiky pro zapojování zdrojů do portálu Knihovny.cz

Prezentace ke školení

Newsletter

Vyhledávání syntaxí CCL

Další podstatné informace


Přebírání záznamů přes Z39.50

Portál Knihovny.cz umožňuje knihovnám stahování bibliografických záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50 a je tak funkční alternativou k nástrojům sdílené katalogizace JIB. Stejně jako na Jednotné informační bráně je možné si nechat nadefinovat jednotlivé profily, které umožňují prohledávat a přebírat záznamy z různých zdrojů najednou.

Napište nám na adresu cpk-support@mzk.cz, pokud si přejete nechat zřídit individuálizovaný profil, jehož konfiguraci uzpůsobíme Vašim potřebám.

Konfigurace obecných profilů pro přebírání:

 • Adresa:

  www.knihovny.cz

  Port:

  9000

  Podporované kódování:

  UTF-8

  Formát záznamů:

  marc21

  Jméno databáze:

  cpk_zahr nebo cpk_univ, ...

Podporované služby:

 • Init
 • Search
 • Present
 • Close

Podporované parametry:

 • Bib-1

  Use

  4

  název

  7

  isbn

  21

  klíčová slova

  31

  datum vydání

  1003

  autor

  1007

  issn

  1016

  hledání ve všem

  1018

  nakladatel

Profil cpk_caslin pro Souborný katalog ČR

 • Souborný katalog ČR

Profil cpk_zahr pro výběr ze zahraničních knihoven

 • Library of Congress

 • University of Oxford

 • Bibsys

 • Universität Basel

 • Slovenská národná knižnica

 • Network of Libraries and Information Centers in Switzerland

 • Norwegian national bibliography

 • GBV Common Library Network of the German States Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen and the Foundation of Prussian Cultural Heritage

 • Norská královská knihovna

 • Polská národní knihovna

 • Královská knihovna ve Stockholmu

 • Francouzská národní knihovna

 • British Library

 • National Library of Medicine

 • SUDOC - francouzský souborný katalog

 • ICCU - NK Itálie

Profil cpk_univ pro výběr českých univerzitních knihoven

 • Západočeská univerzita v Plzni

 • Masarykova univerzita

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Vysoká škola ekonomická Praha

 • Ostravská univezita

 • Univerzita Karlova

 • Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava

Profil cpk_ang pro anglicky mluvící země

 • British Library

 • Library of Congress

 • Library of Oxford

 • Národní knihovna Kanady

Profil cpk_ger pro německy mluvící země

 • Der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV)

 • Zentralbibliothek Zürich

 • Universität Basel

Profil cpk_slov pro slovensky mluvící země

 • KIS3G

Profil cpk_ces pro české knihovny s povinným výtiskem

 • Národní knihovna ČR

 • Moravská zemská knihovna v Brně

 • Vědecká knihovna Olomouc

 • Krajská vědecká knihovna Liberec

 • Středočeská vědecká knihovna v Kladně

 • Moravskoslezská věděcká knihovna v Ostravě

 • Souborný katalog Akademie věd

 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Profil cpk_anal pro články

 • Databáze českých článků - báze ANL

 • Katalog článků Masarykovy univezity

 • Souborný katalog článků SKAT

 • Báze článků SVKPK

Profil cpk_stare pro staré tisky

 • Národní knihovna báze STT

 • Historické fondy MZK

 • Historické fondy Vědecké knihovny v Olomouci

Profil cpk pro přebírání záznamů z národního indexu

Většina záznamů je z Národních zdrojů kromě záznamů konvertovaných z proprietárních formátů a záznamů v Dublin Core. Tento profil může obsahovat i takové záznamy, které nesplňují požadavky na minimální záznam pro Souborný katalog ČR. V případě, že Vám tento profil nevyhovuje, použijte jiný nebo si požádejte o individualizovaný profil.

Individualizovaný profil

Jsme připraveni na tvorbu individualizovaných profilů dle potřeb jednotlivých knihoven. V takovém případě se prosím ozvěte na adresu cpk-support@mzk.cz

Nahoru

Grafické podklady

Lze využít dvě barevné varianty našeho loga:

červené písmo na bílém podkladu
Ke stažení zde.
bílé písmo na červeném podkladu
Ke stažení zde.

 

Logo ve formátu přes celou obrazovku, které lze použít např. jako spořič, si stáhnete zde.

Vektorové logo ve formátu SVG je ke stažení zde.

K dispozici je rovněž

Nahoru

Vyhledávání Knihovny.cz pro Vaše webové stránky

Na své webové stránky můžete umístit vyhledávací řádek Knihovny.cz. Pokud např. Vaši čtenáři nenajdou hledaný dokument ve Vaší knihovně, můžou s pomocí vloženého vyhledávácího okna zjistit, zda je k dispozici v knihovnách zapojených do portálu Knihovny.cz.

Pro zobrazení vyhledávacího řádku Knihovny.cz na Vašich stránkách vložte do html kódu následující řádky:

<iframe
  allowfullscreen="true"
  webkitallowfullscreen="true"
  mozallowfullscreen="true"
  allowfullscreen="true"
  msallowfullscreen="true"
  frameborder="0"
  scrolling="no"
  marginheight="0"
  marginwidth="0"
  width="550"
  height="70"
  src="https://knihovny.cz/Search/embedded?position=top">
</iframe>

Výsledek vypadá následovně:

Nebo můžete použít alternativní zobrazení s logem nad vyhledávacím polem:

<iframe
  allowfullscreen="true"
  webkitallowfullscreen="true"
  mozallowfullscreen="true"
  allowfullscreen="true"
  msallowfullscreen="true"
  frameborder="0"
  scrolling="no"
  marginheight="0"
  marginwidth="0"
  width="400"
  height="120"
  src="https://knihovny.cz/Search/embedded?position=top">
</iframe>

Výsledek vypadá následovně:

Úpravou URL v iframu lze ovlivnit:

 • Rozvržení:

  • V jednom řádku (default) - position=left (rozměry doporučujeme nastavit alespoň na 550*70px)
  • Pod sebou - position=top (rozměry doporučujeme nastavit alespoň na 400*120px)
 • Jazyk:

  • Česky (default) - lang=cs
  • Anglicky - lang=en
 • Index:

  • Národní zdroje (default) - nic
  • Zahraniční zdroje - database=EDS

Před první parametr v URL je nutné vložit otazník ? a před každý další ampersand &.
Např. https://knihovny.cz/Search/embedded?position=left&lang=en&database=EDS

Nahoru

Odkaz na anglickou verzi portálu Knihovny.cz

Chcete-li odkazovat na portál z anglické verze Vašich webových stránek či katalogu, použijte následující odkaz:

Nahoru

Bookmarklet - vyhledávací tlačítko v liště záložek

Vyhledávací tlačítko pro Knihovny.cz v liště záložek je užitečným nástrojem pro vyhledávání publikací a témat, které Vás zaujaly při procházení jakéhokoliv webu. S jeho pomocí snadno a rychle zjistíte, ve kterých institucích a zdrojích zapojených do portálu se nachází publikace, které Vás zajímají.

Jak na to:

 1. Přetáhněte na lištu záložek následující odkaz: Vyhledat na Knihovny.cz
  Pokud nemáte zobrazenou lištu záložek, nejprve si ji zapněte klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B nebo přes nastavení webového prohlížeče.

 2. Na jakékoliv webové stránce vyberte a označte myší libovolný text

 3. Klikněte na tlačíko "Vyhledat na Knihovny.cz" v liště záložek

 4. Označený text se vyhledá na portálu Knihovny.cz
  Kliknete-li na tlačítko, aniž byste měli označený jakýkoliv text, zobrazí se vyhledávací řádek pro zadání dotazu na Knihovny.cz

Nahoru

Metodiky pro zapojování zdrojů do CPK

Podrobnou metodiku pro zapojování metadatových zdrojů do portálu si můžete stáhnout zde.

Podrobnou metodiku pro zapojování fulltextových zdrojů do portálu si můžete stáhnout zde.

Nahoru

Prezentace ke školení

Aktuální verzi podkladů ke školení práce s portálem pro zapojené a zapojující se knihovny najdete zde.

Nahoru

Newsletter

Novinky z portálu, informace o nově zapojených knihovnách a zdrojích, praktické tipy a doporučení, jak portál používat a co na něm najít, odkazy na inspirační seznamy a mnohé další zajímavé věci zveřejňujeme v pravidelném Eduletteru. Registrovat se k odběru je možné zde.

Nahoru

Vyhledávání syntaxí CCL

Vyhledávání se syntaxí CCL (tzn. pole:hodnota) je na portálu možné. Je však třeba mít na vědomí, že jím nelze dosáhnout vždy stejných výsledků, jako při použití formuláře pokročilého vyhledávání.

Např.: 

 • Při hledání podle autora ve formuláři pokročilého vyhledávání dochází k vyhodnocování několika indexových polí z různými vahami, na základě čehož se výsledky řadí dle relevance.
 • Při vyhledávání syntaxí CCL se vyhledává autor jen podle indexového pole zadaného ve vyhledávacím výrazu.

Budete-li vyhledávat za použití syntaxe CCL, může se stát, že výsledky budou řazeny podle relevance s nižší spolehlivostí, než by tomu bylo při použití formuláře pokročilého vyhledávání.

Pro vyhledávání pomocí CCL lze použít následující pole:

 • title: Názvové údaje z podpolí 245$abnp
 • titleSeries_search_txt_mv: Všechny názvové údaje v záznamu vč. alternativních a unifikovaných názvů, edicí, názvů kapitol, zdrojových dokumentů atd.
 • authorCorporation_search_txt: údaje o autorech, spoluautorech a dalších osob, korporacích či akcích s podílem na obsahu dokumentu
 • isbn: ISBN
 • issn: ISSN
 • ismn_isn_mv: ISMN
 • cnb_isn_mv: čČNB
 • ean_isn_mv: EAN
 • publishDate: Rok vydání
 • subjectKeywords_search_txt_mv: Slova z předmětových hesel a jiných podobných údajů
 • publisher_search_txt_mv: Vydavatel
 • placeOfPublication_txt_mv: Místo vydání (město)
 • country_search_txt_mv: Země vydání (slovně česky nebo anglicky, nikoliv kódem, např. "Česko")
 • language_search_txt_mv: Jazyk dokumentu (slovně česky nebo anglicky, nikoliv kódem, např. "čeština")
 • format_search_txt_mv: Typ dokumentů, seznam použitelných hodnot dostupný zde (vždy hodnoty za rovnítkem)

POZOR! Vyhledávat se zadáním vyjmenovaných polí lze jen v našem indexu, tj. jen v Národních zdrojích, nikoliv v Zahraničních zdrojích, kde je index od externího poskytovatele.

Při vyhledávání lze samozřejmě využívat všechny operátory, které jsou jmenované v otazníkové nápovědě vedle vyhledávacího okna.

Tvorba vyhledávacího URL z CCL výrazu

Svůj vyhledávací výraz můžete zadat na konec následujícího řetězce:
https://www.knihovny.cz/Search/Results/?type0[]=AllFields&bool0[]=AND&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&join=AND&lookfor0[]=
Např.: https://www.knihovny.cz/Search/Results/?type0[]=AllFields&bool0[]=AND&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&join=AND&lookfor0[]=((publisher_search_txt_mv:fronta OR publisher_search_txt_mv:gutenberg) AND authorCorporation_search_txt_mv:škorpil) NOT titleSeries_search_txt_mv:maraton

Pro úplnost je třeba dodat, že u jakéhokoliv vyhledávání není nutné tvořit odkazy ručně. Uložíte-li si např. URL vyhledávání vytvořeného pomocí formuláře pokročilého vyhledávání, bude Vám tento odkaz fungovat i později.

Nahoru

Další podstatné informace

Aktuální informace najdete v textech, na něž je odkazováno v patičce portálu. Zejména pak:

Nahoru