EIZ info

Index zahraničních zdrojů na portálu Knihovny.cz

Na portálu Knihovny.cz lze prohledávat rozsáhlý index zahraničních licencovaných databází, vědeckých informací a recenzovaných publikací. Některé dokumenty jsou volně dostupné, u mnohých je nezbytná registrace v některé ze zapojených knihoven. Index obsahuje i české dokumenty.

Seznamy elektronických informačních zdrojů

Seznamy e-časopisů a e-knih jsou automaticky generované podle nastavení portfolií a obsahují časopisy přístupné prostřednictvím SFX. V seznamech knihoven jsou zdroje knihovnami předplácené v plných textech a zdroje volně přístupné. Některé z volně přístupných e-časopisů však mohou být bez omezení dostupné pouze v určitých ročnících nebo číslech.

Knihovny, které by měly zájem nabídnout svým čtenářům seznam e-časopisů, které mají přístupné, mohou kontaktovat podporu pro domluvení podrobností.

Open Access

e-časopisy

e-knihy

Národní knihovna ČR

e-časopisy

e-knihy

Moravská zemská knihovna v Brně

e-časopisy

e-knihy

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

e-časopisy

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

e-časopisy

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

e-časopisy

 

Vědecká knihovna v Olomouci

e-časopisy

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

e-časopisy

e-knihy

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

e-časopisy

 

Krajská knihovna Karlovy Vary

e-časopisy

 

Knihovna Akademie věd ČR

e-časopisy

 

Ústav mezinárodních vztahů

e-časopisy

 

Městská knihovna v Praze

e-časopisy

e-knihy

Univerzita Karlova

e-časopisy

 

Vysoká škola ekonomická

e-časopisy

 

Ostravská univerzita

e-časopisy

 

Technická univerzita v Liberci

e-časopisy

 

Univerzita Palackého v Olomouci

e-časopisy

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

e-časopisy

 

Univerzita Hradec Králové

e-časopisy

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

e-časopisy

 

Slezská univerzita v Opavě

e-časopisy

e-knihy

Průběžně doplňovaný seznam zdrojů zpřístupněných pro knihovny přes SFX a v EDS je dostupný zde.

Ukončení provozu Jednotné informační brány k 31. 12. 2018

Na základě rozhodnutí Ústřední knihovnické rady z 6. -7. 3. 2019 (zápis ze 41. zasedání ÚKR - http://ukr.knihovna.cz/zapisy-z-porad-ukr/) a po proběhlých testech bylo rozhodnuto, že provoz Jednotné informační brány bude ukončen k 31. 12. 2018. Služby a funkce, které poskytovala a plnila Jednotná informační brána od roku 2002, převezme od 1. 1. 2019 portál Knihovny.cz.

Podrobnější informace jsou dostupné v článku: Portál Knihovny.cz střídá Jednotnou informační bránu

Informace k přebírání záznamů přes Z39.50 najdete zde.

Odkazy na oborové brány najdete zde.

Archivovaná podoba Infoportálu JIB zůstává dostupná ZDE prostřednictvím WebArchivu NK ČR.