Brány a rozcestníky

Mikroportály Knihoven.cz

Podívejte se zajímavé webové stránky a online výstavy, které jsme připravili v souvislosti s důležitými výročími, zajímavými osobnostmi nebo k podpoře čtenářství. Weby mohou být zajímavým zdrojem informací pro jednotlivce, ale také pro pedagogy a studenty.

Knihovny online

Knihovny online
Rozcestník vznikl se záměrem zpřístupnit na jednom místě přehled služeb a zdrojů, které nabízejí knihovny. Je určený zejména pro uživatele všech věkových skupin a také pro pracovníky knihoven.
https://online.knihovny.cz

     

Poznejte Knihovny.cz

Poznejte Knihovny.cz
Seznamte se s funkcemi a službami, které nabízí portál Knihovny.cz pro uživatele knihoven. Naučte se vyhledávat ve fyzických i elektronických fondech knihoven i v dalších zdrojích, objednat si dokument ze zapojených knihoven, propojte si účty více knihoven do jednoho rozhraní nebo si vytvořte citaci na jedno kliknutí.
https://poznejte.knihovny.cz

 

Čtení dětem

Čtení dětem
Jednoduchý a přehledný web nabízí seznamy literatury vhodné pro školou povinné děti. Výběr knížek je pravidelně aktualizován a vybírají je knihovnice z Městské knihovny v Praze ve spolupráci s učiteli a dalšími odborníky na dětské čtenářství. Seznamy knih jsou pravidelně aktualizovány.
https://ctenidetem.knihovny.cz

     

Komenský v obrazech

Komenský v obrazech
Online verze výstavy, která proběhla v MZK na podzim 2020, představuje Komenského nejen jako autora textů, ale také coby původce vizuálních informací. Virtuální výstava obsahuje také odkazy na zajímavé zdroje z fondů knihoven i dalších paměťových institucí o Komenském a jeho tvorbě k dalšímu studiu.
https://komensky.knihovny.cz

 

Sametová revoluce '89 v knihovnách

Sametová revoluce '89 v knihovnách
30. výročí sametové revoluce jsme chtěli připomenout výběrem různých dokumentů nebo zdrojů, které se nachází ve fondech knihoven. Najděte si informace o hlavních aktérech a o průběhu revoluce. Web jsme doplnili i o původní materiály, které mapují průběh konce roku 1989 v knihovnách, zejména pak dobové fotografie nebo rozhovory s pamětníky.
https://1989.knihovny.cz

     

Akce K

Akce K
Virtuální výstava vznikla u příležitosti výročí neslavné události Akce K, na základě které byly zlikvidovány kláštery, církevní řády a také kulturní dědictví, zejména pak knihy, které se v nich nacházely. Materiály nám v digitální podobě poskytly nejen knihovny, ale i další instituce.
https://akcek.knihovny.cz

 

Antonín Rejcha znovunalezený

Antonín Rejcha znovunalezený
Osobnost polozapomenutého hudebního skladatele Antonína Rejchy je v rámci česko-francouzské spolupráce představena na virtuální výstavě, která zpřístupňuje jeho autografní rukopisy a původní tisky hudebních děl a záznamů.
https://rejcha.knihovny.cz

     

 

Oborové brány

Portál Knihovny.cz zajišťuje od začátku roku 2019 vyhledávání pro oborové brány IREL, KIV, MUS a TECH. Jedná se o tzv. řezy portálu Knihovny.cz - lze v nich vyhledávat pouze dokumenty ze zdrojů zapojených do portálu, které tematicky souvisejí se zaměřením oborové brány.


tech


Oborová brána pro oblast technických informací


kiv


Oborová brána pro knihovnictví a informační vědu


irel


Oborová brána pro mezinárodní vztahy


mus


Oborová brána pro témata hudby a hudební vědy