Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna Pelhřimov

Vyhledávat v knihovně

Jirsíkova 841, 393 01 Pelhřimov

Další informace

Středisko knihovnických služeb (PEG002) bylo organizačně začleněno do Městské knihovny (PEG001) k 1.1.2003.

Webové stránky

online katalog

http://www.knih-pe.cz

Typ

městská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává zdarma. Knihovna je zapojena do MVS v SKC.

Library Details