Městská knihovna Mariánské Lázně

Search in library

Hlavní 370/3, 353 01 Mariánské Lázně

Opening hours

Library Details
Monday 9:00-18:00
Tuesday 9:00-18:00
Wednesday 9:00-18:00
Thursday 13:00-15:00
Friday 9:00-18:00

Web sites

online katalog Clavius

https://knihovnaml.cz/

Type

městská knihovna

Interlibrary loan

MVS poskytují, popl. 60,- Kč. Knihovna je zapojena do MVS v SKC.

Telephone

354 622 115 (knihovna)
731 416 507 (vedoucí knihovny)
725 153 431 (oddělení pro dospělé)

E-mail

knihovna@knihovnaml.cz

Responsibility

Mgr. Taťána Baťková (ředitelka)