Městská knihovna v Praze

Vyhledávat v knihovně

Mariánské nám. 1/98, 115 72 Praha 1 - Staré Město (ředitelství a sídlo Ústřední knihovny)

Otevírací doba

Library Details
Pondělí 13:00-20:00
Úterý 9:00-20:00
Středa 9:00-20:00
Čtvrtek 9:00-20:00
Pátek 9:00-20:00
Sobota 13:00-18:00
Další Otevírací doba Ústřední knihovny (Mariánské nám. 1, Praha 1)

Více informací

Aktuální informace o všech pobočkách Městské knihovny v Praze jsou vystaveny na Internetu na URL: https://www.mlp.cz/cz/

Webové stránky

online katalog

web

o regionálních knihovnách

Typ

krajská knihovna
městská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS je poskytována na vybraných pracovištích MKP (kontakt mvs@mlp.cz). Čtenář registrovaný v automatizované knihovně má právo na meziknihovní výpůjční službu mezi MKP a ostatními knihovnami v ČR podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky 88/2002 Sb. za úhradu stanovenou v čl. VII přílohy Knihovního řádu MKP, tj. a) za poštovné a balné výpůjčky z jiné knihovny v ČR 70 Kč b) za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím mvs z jiné knihovny v ČR náklady dožádané knihovny (https://www.mlp.cz/cz/sluzby/meziknihovni-vypujcni-sluzba/)