Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Vyhledávat v knihovně

Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

Otevírací doba

Library Details
Pondělí 10:00-17:30
Středa 10:00-17:30

Další informace

Ústav pro hudební vědu AV ČR byl 1.1.2003 administrativně přičleněn k Etnologickému ústavu AV ČR pod názvem oddělení hudební historie EÚ AV ČR. Knihovna oddělení hudební historie si zachovala svou původní siglu ABB045.

Webové stránky

https://www.udu.cas.cz/cz/knihovny/muzikologicka-knihovna

Typ

knihovna výzkumného ústavu

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává.