Knihovna Antonína Švehly

Vyhledávat v knihovně

Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 (sídlo knihovny)
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 (ředitelství ÚZEI a fakturační adresa)

Otevírací doba

Library Details
Pondělí 9:00-17:00
Úterý 9:00-17:00
Středa 9:00-17:00
Čtvrtek 9:00-17:00
Pátek 9:00-15:00

Další informace

Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství s Ústřední zemědělskou a lesnickou knihovnou - ÚVTIZ - ÚZLK (Praha 2, Slezská 7) a Středisko technických informací potravinářského průmyslu s Ústřední potravinářskou knihovnou - STIPP - ÚPK (Praha 2, Londýnská 55) se v roce 1993 sloučily. V roce 2000 se ÚPK včlenila do ÚZLK včetně všech knihovních fondů a výpůjčních služeb. V roce 2002 byla ÚZLK na MK ČR přeregistrována na Knihovnu ÚZPI (Ústavu zemědělských a potravinářských informací, odbor Informační fondy). Od roku 2006 název knihovny ABA009 upraven na: Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZPI. Od r. 2013 byl název knihovny ABA009 upraven na Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Knihovna Antonína Švehly.

Webové stránky

online katalog

online katalog

naskenovaný lístkový katalog - do roku 1999

knihovna

databáze složení potravin

ústav

Typ

ostatní specializovaná knihovna

Sociální sítě