Knihovna AV ČR, v. v. i.

Vyhledávat v knihovně

Národní 3, 110 00 Praha 1

Otevírací doba

Library Details
Pondělí 9:00-19:00
Úterý 9:00-19:00
Středa 9:00-19:00
Čtvrtek 9:00-19:00
Pátek 9:00-19:00

Další informace

KNAV poskytuje informační podporu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu institucím, vědeckým pracovníkům, odborníkům, studentům i široké veřejnosti. Pro své uživatele získává, zpracovává a zpřístupňuje vědeckou literaturu v klasické i elektronické formě. V ČR patří mezi klíčové instituce v pořizování a zpřístupňování specializovaných elektronických informačních zdrojů. Zajišťuje i další služby, např. rešerše, mezinárodní výpůjčky a získávání dokumentů, digitalizaci, tisk a kopírování, a expertní činnosti pro uchovávání dat a ošetřování knižních fondů. Profil fondu Knihovny AV ČR je zaměřen na dokumenty obsahující vědecké informace, výběrově populárně naučné, encyklopedické a biografické a na vědeckou publikační činnost zaměstnanců AV ČR. To vše podle vybraného jazykového profilu – čeština a základní světové jazyky. Důraz je kladen na doplnění nejnovější zahraniční vědecké literatury.

Webové stránky

online katalog

https://www.lib.cas.cz/

Typ

ostatní specializovaná knihovna
knihovna výzkumného ústavu

Meziknihovní výpůjční služba

MVS poskytuje přednostně prostřednictvím ZÍSKEJ (popl. 70 Kč). MVS přes SKC (popl. 100 Kč). MRS (kopie) za úhradu + poštovné. (https://www.lib.cas.cz/sluzby/meziknihovni-sluzby/meziknihovni-sluzby-pro-knihovny/)