Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb

Vyhledávat v knihovně

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Otevírací doba

Library Details
Další aktuální otevírací doba: https://knihovna.vse.cz/

Další informace

Knihovna ABA006 byla 1.7.1994 organizačně převedena pod VŠE.

Webové stránky

online katalog

https://knihovna.vse.cz/

Typ

vysokoškolská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

Koncovému uživateli jsou služby MVS poskytovány za úhradu. Žádajícím knihovnám není služba MVS účtována, s výjimkou těch knihoven, které samy platby za vyřízení požadavku od ABA006 požadují. (https://knihovna.vse.cz/cenik)

Telefon

224 095 581 (knihovna Žižkov - výpůjčky)
224 095 601 (ředitel CIKS)
224 094 321 (knihovna JM - výpůjčky)
224 095 791 (tajemnice CIKS)

E-mail

knihovna@vse.cz

Odpovědná osoba

Ing. Václav Šubrta (ředitel CIKS)

IČO

61384399

DIČ

CZ61384399