Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a, 601 87 Brno

Otevírací doba

Pondělí 8:30-22:00
Úterý 8:30-22:00
Středa 8:30-22:00
Čtvrtek 8:30-22:00
Pátek 8:30-22:00
Sobota 9:00-17:00
Neděle

Více informací

MZK je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Od roku 1935 má právo povinného výtisku. Od roku 2009 je výzkumnou organizací. Plní funkci krajské knihovny. Na území Jihomoravského kraje plní regionální funkce, koordinuje jejich plnění a vykonává další související činnosti.

Webové stránky

online katalog

online katalog

web

Služby

Samoobslužné vracení v době uzavření knihovny (bibliobox)

Půjčování čteček e-knih, tabletů

Meziknihovní výpůjční a reprografické služby

Přístup k online licencovaným zdrojům z knihovny

Rešeršní služby

Wifi

Autentifikace MojeID

Kopírovací a tiskové služby

Dodávání dokumentů (dodávání digitálních kopií článků a částí knih)

Digitalizace dokumentů na přání (pouze dokumenty, které nejsou chráněny autorským právem)

Individuální studijní prostory (včetně možnosti objednání)

Týmová studovna

Poslechová místa pro hudbu a sledování videa z fondu knihovny

Pronájem prostor (např. učeben, sálů atd.)

Kavárna, bufet

Prostor pro přebalení a nakrmení malých dětí

Parkování na speciálních místech pro auta zdravotně handicapovaných návštěvníků knihovny

Telefon

541 646 111

541 646 101 (sekretariát)

541 646 175 (MVS)

541 646 210 (odd. půjčovny)

541 646 206 (půjčovna)

541 646 201 (informace)

542 162 150 (Odbor doplňování KF)

542 646 190 (Odbor informačních služeb)

541 646 194 (Studovna humanitních věd)

541 646 156 (Studovna rukopisů a starých tisků)

541 646 196 (Studovna přírodních a technických věd)

541 646 301 (Česká knihovna)

541 646 185 (Studovna periodik a norem)

541 646 321 (Zahraniční knihovny)

541 646 126 (Odbor knihovnictví)

541 646 165 (Hudební knihovna)

E-mail

mzk@mzk.cz knihovna

tomas.kubicek@mzk.cz ředitel

jindra.pavelkova@mzk.cz zástupce ředitele

petr.zabicka@mzk.cz náměstek

pujcovna@mzk.cz informace a půjčovna

akvizice@mzk.cz odbor doplňování fondů

mvs@mzk.cz mvs

casopisy@mzk.cz odbor periodik

stepanka.studenikova@mzk.cz hudební knihovna

rukopisy@mzk.cz odbor rukopisů a starých tisků

michal.indrak@mzk.cz odbor digitalizace

ceskaknihovna@mzk.cz česká knihovna

zhr@mzk.cz zahraniční knihovny