Bohumil Hrabal

Světlezelené chvilky s Hrabalem

Jan Řehounek, 1950-

Knihy

Ke svým sedmdesátinám se autor rozhodl soustředit do jednoho svazečku ty nejzajímavější okamžiky, včetně světlezelených chvilek, jak je B. Hrabal nazval, celkem osmnáct příběhů, které…

Domácí úkoly : úvahy a rozhovory

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Domácí úkoly se vymykají z Hrabalovy prozaické tvorby, stojí na jejím okraji. Jde o koláž z autorových esejů, poznámek, rozhovorů, medailonků o výtvarnících, statí a článků, drobných…

Rukověť pábitelského učně : texty z časů normalizace

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Čtvrtý svazek Hrabalových Spisů přináší autorovu povídkovou tvorbu z časů normalizace a obsahuje soubory Slavnosti sněženek, Krasosmutnění, Harlekýnovy miliony a všechny zásadní krátké…

Slavnosti sněženek : lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku

Bronislav Kuba, 1965-

Knihy

Svědectví o době a lidech v časech, kdy kerskými alejemi chodíval a ve zdejších hospůdkách naslouchal vyprávění místních Bohumil Hrabal. 1. část knihy - Lidé z povídek: o postavách,…

Vzpomínky na Bohumila Hrabala a na život vůbec

Ivo Tretera, 1933-2012

Knihy

Paměti filosofa Iva Tretery jsou obrazem české intelektuální scény druhé poloviny 20. století. V popředí stojí spisovatel Bohumil Hrabal a okolo něj další osobnosti vědy, politiky a kultury.…

Příliš hlučná samota

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Slavný rytmizovaný monolog literárního hrdiny, hloubavce a pábitele pana Hanti, který si ve sběrně surovin listuje ve starých novinách a knihách. Známý román o životních ztroskotancích…

Via Hrabal : kniha vzpomínek

Knihy

Množstvím fotografií a dokumentů provázená publikace více než čtyřiceti českých i zahraničních autorů. Mezi autory jsou Ludvík Vaculík, maďarský prozaik Péter Esterházy, polský bohemista…

Slavnosti sněženek - setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem

Bronislav Kuba, 1965-

Knihy

V první části Lidé z filmu, divadla a televize vzpomínají na natáčení hrabalovských filmů např. Naďa Urbánková, Jitka Zelenohorská, Václav Neckář, Jaromír Šofr, Petr Brukner, ale také…

Hrabalova Sorbonna

Radko Pytlík, 1928-2022

Knihy

1. vydání.

V rajské zahradě trpkých plodů : o životě a díle Bohumila Hrabala

Monika Zgustová, 1957-

Knihy

Románový životopis Bohumila Hrabala (1914–1997) vznikal ještě za jeho života. Čtyři roky se autorka s Hrabalem setkávala a naslouchala jeho vyprávění, a tak nás provází jeho dětstvím,…

Krasosmutnění

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Poetické vzpomínkové vyprávění o čase autorova dětství a mládí navazuje na předchozí prózu Postřižiny. Kniha povídek Krasosmutnění je střední částí vzpomínkové trilogie Městečko…

Evangelium podle Bohumila Hrabala

Pavel Hošek, 1973-

Knihy

Literární dílo Bohumila Hrabala patří mezi nejvýznamnější plody české kultury dvacátého století. Bylo přeloženo do desítek jazyků, stalo se předlohou dlouhé řady celovečerních filmů…

Obsluhoval jsem anglického krále : povídky

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Tématem svérázného vyprávění je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první poloviny 20. století. Od 20. až do 50. let tohoto století…

Trhliny světa : kniha studií o Bohumilu Hrabalovi

Knihy

Patnáct studií badatelů. Studie ukazují na mnohost teoretických přístupů k Hrabalovým dílům a představují jeho techniku psaní. Nechybí také vzpomínkové texty.

Křehký dluh : básnění a rané prózy

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

První díl Spisů Bohumila Hrabala je věnován především jeho básnickému dílu, ale obsahuje i řadu juvenilních prozaických reflexí.

Proluky

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Závěrečná část trilogie zachycuje období po vydání knihy Perličky na dně (1963), kdy se Hrabal stejně jako jiní stává "spisovatelem v likvidaci" a opouští libeňský byt v domě Na Hrázi…

Skřivánek na niti : povídky

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Tímto souborem Hrabalových povídek zahajujeme řadu autorových próz, navazujících na lyriku a existenciální texty jeho začátků. Objeví se zde tedy sbírky Perlička na dně, Pábitelé, Inzerát…

Jsme jako olivy : novely

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Třetí svazek Hrabalova díla obsahuje autorovy nejznámější novely, tedy Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Městečko, kde se zastavil čas, Něžný…

Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala

Pavel Fojtík, 1975-

Knihy

Reprezentativní publikace věnovaná Hrabalovu literárnímu odkazu a toposu města Nymburk, městečku, kde se zastavil čas, které má v jeho životě i díle nezastupitelné místo. Představuje portrét…

Hrabal : sladká apokalypsa

Aleksander Kaczorowski, 1969-

Knihy

Bohumil Hrabal. Mistr slova, který dokázal poklesky hovorové řeči povznést do výšin univerzálního příběhu o údělu člověka. Scenárista Jiřího Menzela, zbožňovaný Kunderou a Havlem.…

Bohumil Hrabal : známý a neznámý

Knihy

Publikace představuje neznámé texty Bohumila Hrabala a korespondenci a vzpomínky jeho přátel (K. Marysko, S. Roth, J. Jíra, V. Merhaut, M. Jankovič nebo A. Branald) s ním; s uvedenou statí, která…

Cesty s Bohumilem Hrabalem

Tomáš Mazal, 1956-

Knihy

V literárním průvodci Cesty s Bohumilem Hrabalem zavádí Tomáš Mazal čtenáře této knihy na rozličná místa Čech a Moravy spjatá s životem a dílem světově uznávaného spisovatele české…

Schizofrenická historiografie : literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století

Knihy

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií.Badatelé se věnují spisovatelovu…

Setkávání s Hrabalem : vzpomínky & eseje

Josef Kroutvor, 1942-

Knihy

Josef Kroutvor není jen vzdělaný uměnovědec a bystrý esejista, ale také sugestivní vypravěč příběhů. Bohumila Hrabala poprvé osobně poznal v polovině šedesátých let; koncem dalšího…

Slovník Bohumila Hrabala

Knihy

Kniha je pokusem o komplexní popis jazyka výjimečného tvůrce druhé poloviny 20. století. Z různých pohledů se tu zkoumá Hrabalův lexikon, specifičnost jeho morfologie i frazeologie, stejně…

Pojízdná zpovědnice : literární žurnalistika

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Svazek z řady Spisů Bohumila Hrabala shrnuje jeho krátké reflexivní texty, jimiž glosoval svou i společenskou realitu mezi lety 1989 a 1996. "Literární žurnalistika" je Hrabalův termín, který…

Bohumil Hrabal a výtvarné umění

Eva Čapková, 1979-

Knihy

Přehledná studie historičky umění Evy Čapkové přináší základní informace o vztahu Bohumila Hrabala k výtvarnému umění, o jeho uměleckých souputnících a inspiraci, kterou spisovatel…

Hledání proluk : Bohumil Hrabal - analýzy a interpretace

Knihy

Sborník prací věnovaných Bohumilu Hrabalovi je příspěvkem k diskusi o „fenoménu Hrabal“, jenž i přes bohatou literaturu předmětu stále provokuje k hledání nových hodnot a objevování…

Bohumil Hrabal: pokus o portrét

Jiří Pelán, 1950-

Knihy

Nové vydání po mnoho let již zcela rozebrané knihy předního českého romanisty – esejisty a překladatele, jež patří k tomu nejlepšímu, co u nás bylo napsáno o díle Bohumila Hrabala.…

Večerníčky pro Cassia : vybrané texty z let 1989-1994

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Texty z let 1989-1991, které byly postupně publikovány ve třech souborech: Listopadový uragán (Tvorba 1990), Ponorné říčky (Pražská imaginace 1991) a Růžový kavalír (Pražská imaginace…

Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Slavná tragikomická novela, jejíž děj je situován do malé české železniční stanice na konci druhé světové války. Malou stanicí projíždějí za války nacistické vojenské transporty…

Ztracená ulička

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Sbírka raných veršů Bohumila Hrabala Ztracená ulička vychází ve dvojjazyčné česko-německé verzi. Poprvé měla vyjít vlastním nákladem autora v roce 1948, vydání bylo znemožněno znárodněním…

Svatby v domě : (dívčí románek)

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

První stránky Hrabalovy autobiografické trilogie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky spatřily světlo světa koncem sedmdesátých let dvacátého století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky…

Bohumil Hrabal ve fotografiích

Jan Kaplan, 1949-

Knihy

Dokumentarista a filmový režisér Jan Kaplan, který už po řadu desetiletí žije a tvoří ve Velké Británii, se v 60. letech s Bohumilem Hrabalem setkal ještě jako student ve spisovatelově příbytku…

Kerskem ve stopách Bohumila Hrabala

Jan Řehounek, 1950-

Knihy

Vydejme se Kerskem po místech, která měl Bohumil Hrabal rád...

Kain : existenciální povídka : 1949

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Hrabalova povídka Kain z roku 1949 existovala do roku 1990 pouze ve strojopisu. Pro autora a jeho příští tvorbu však znamenala – nahlíženo z perspektivy celé jeho další tvorby – iniciační…

Ze zápisníku zapisovatele : publicistika

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Šestý svazek Spisů Bohumila Hrabala obsahuje příležitostné texty, poznámky, předmluvy a doslovy, úvodní slova k výstavám a rozhovory psané a poskytované průběžně a publikované v údobích,…

Život bez rukávů : autobiografická trilogie

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

První stránky Hrabalovy autobiografické trilogie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky spatřily světlo světa koncem sedmdesátých let 20. století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky nesměl…

Čtení o Bohumilu Hrabalovi : rukověť otevřeného díla

Knihy

Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy…

Povídky, črty a hovory

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Dílo Bohumila Hrabala (1914–1997) je dnes uznávané nejen jako jedna z dominant české literatury druhé poloviny dvacátého století, ale je známé i v evropském a světovém kontextu. Stalo se…

Bohumil Hrabal - autor v množném čísle

Jakub Češka, 1971-

Knihy

Monografie přináší nový pohled na dílo Bohumila Hrabala. Dle Jakuba Češky nebyl Hrabal autentický zapisovatel života, ale autor, který usiloval i v nelehkých podmínkách kontrolované literární…

Vita nuova : (kartinky)

Bohumil Hrabal, 1914-1997

Knihy

Druhý díl trilogie v nové grafické úpravě. V druhém dílu trilogie (Svatby v domě, Vita Nuova, Proluky), který se odehrává v 50. letech 20. století, hrají hlavní roli Hrabalovi přátelé,…

Na přelomu časů : klovající orel & zesurovělý pierot

Jaroslav John Kynčl, 1936-

Knihy

Koláž rozhovorů, fotografií, dopisů i vzpomínek na Bohumila Hrabala a Jiřího Koláře je nejen mozaikou humoru a poetických obrazů, ale i galerií toho, co se v domácím i exilovém kulturním…