Franz Kafka

Leopardi v chrámu : myšlenky o sobě i o jiném

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Humorný i vážný tón, dar přesného popisu, pozoruhodné myšlenky a krátké úvahy jsou základem výběru působivých textů z románů, deníků a dopisů Franze Kafky. Kniha Leopardi v chrámu…

Při stavbě čínské zdi

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Tyto překlady z díla Franze Kafky byly pořízeny v letech 1951-1952 a vydány v deseti výtiscích pro skupinu umělců soustřeďujících se tehdy kolem malíře Mikuláše Medka.

Isabella : povídky a jiné texty

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Povídky Franze Kafky, zařazené do tohoto svazku, představují malý, nicméně reprezentativní průřez autorovou tvorbou v tomto žánru. Kafkovy prózy se v této antologii dotýkají všech období,…

Franz Kafka v Assicurazioni Generali : Kafkův první zaměstnavatel

Josef Čermák, 1928-2020

Knihy

Psaní pro Franze Kafku bylo jedinou životní vášní. Pokud měl nějaké představy o budoucím životě, nikdy je nespojoval s praktickým zaměstnáním, přesto v roce 1907 nastoupil do tehdejší…

Kafka

Nicholas Murray

Knihy

1. vydání přleožil Petr Pálenský

Můj šálek Kafky = Meine Tasse Kafka = My cup of Kafka

Jiří Slíva, 1947-

Knihy

Ojedinělá česko-anglicko-německá publikace „kafkorismů“ – životních postřehů inspirovaných tvorbou Franze Kafky – která je bohatě ilustrována nekonvenčními černobílými i barevnými…

Jak porozumět Kafkovi

Hans Dieter Zimmermann, 1940-

Knihy

Kniha je určena čtenářům Kafky, kteří se ho zdráhají číst, nikoliv kafkovským badatelům. Zavede nás do jeho života a jeho krajně subjektivního pohledu na svět, který byl utvářen pestrými…

Nádhera života : [román]

Michael Kumpfmüller, 1961-

Knihy

Příběh o poslední lásce Franze Kafky V létě 1923 se Franz Kafka, který byl tehdy jako básník známý jen malému okruhu čtenářů, seznámil u Baltu s pětadvacetiletou kuchařkou Dorou Diamantovou.…

Zápas jménem psaní : o životním údělu Franze Kafky

Josef Čermák, 1928-2020

Knihy

Výpravná publikace věnovaná Franzi Kafkovi, jednomu z nejvýznamnějších prozaiků světové literatury 20. století. Kafkův život, práce, rodina a přátelé v kontextu s jeho dílem ve výjimečném…

S Kafkou do kina

Hanns Zischler, 1947-

Knihy

Franz Kafka sice nebyl nadšeným návštěvníkem kina, ale o kinematograf a filmy se zajímal jak v Praze, tak i během cest do Mnichova, Paříže či Milána. Snímky, které zhlédl, v něm zanechaly…

Ortel

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Soužití obchodníka Jiřího Bendermanna se starým otcem je zdánlivě bezchybné, pod povrchem konvence však nemilosrdně doutná naprosté vzájemné nepochopení a odcizení, které vyústí v tragédii.…

Popis jednoho zápasu

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Publikace: Popis jednoho zápasu - Franz Kafka. Povídka Popis jednoho zápasu je pravděpodobně nejstarším dochovaným textem Franze Kafky: byl nalezen její fragment datovaný do let 1904-1905, kdy…

Amerika

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Rodiče poslali šestnáctiletého Karla Rossmana do Ameriky. Chtěli se vyhnout pikantnímu skandálu – chlapce totiž svedla jejich služka. Pracovitého a čestného, nicméně i velmi naivního hocha…

To že je Kafka? : 99 odhalení

Reiner Stach, 1951-

Knihy

Při pátrání v knihovnách i archivech a během badatelských cest do Prahy či Izraele nalézal Kafkův životopisec Reiner Stach nečekané poklady: nesrovnalosti v rukopisech, dosud nezveřejněné…

Kafkův litotes : logika a rétorika dvojité negace

Mathias Mayer, 1958-

Knihy

Rozbor Kafkova jazyka a jeho myšlenkových figur.Podrobný rozbor Kafkova jazyka, východisek zvolených pro vyprávění, ale i soukromých dopisů ukazuje, jak tento autor nenápadně buduje nejistý…

Dopisy Robertovi

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

1. vydání.

Kafka. Roky rozhodování

Reiner Stach, 1951-

Knihy

Biografie o životě a díle jednoho z největších, nejznámějších a nejčtenějších autorů světové literatury, pražského německy píšícího spisovatele Franze Kafky (1883–1924) je rozsahem…

Kafka : za menšinovou literaturu

Gilles Deleuze, 1925-1995

Knihy

Význační myslitelé filozoficky interpretují literární dílo pražského židovského spisovatele.

Proměna a jiné povídky

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Další vydání slavné Kafkovy existenciální povídky, ve které se hlavní hrdina, odcizený sám sobě a smyslu svého života, proměnil v odporného brouka. Kniha obsahuje i několik dalších…

Na cestách s Franzem Kafkou : slavná i neznámá místa v Čechách a Evropě

Jan Jindra, 1962-

Knihy

Autorka sestavila pozoruhodného průvodce po místech spjatých se životem Franze Kafky. Osm desítek hesel představuje kromě pražských domů, ulic a prostranství také mnoho měst, obcí a oblastí…

Franz Kafka : výmysly a mystifikace

Josef Čermák, 1928-2020

Knihy

Autor se s mimořádným vhledem a přesností věnuje problému literárních mystifikací týkajících se života a díla Franze Kafky. Přes pokročilost bádání o Kafkově díle nebylo, a pravděpodobně…

Venkovský lékař : drobné povídky

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Kafka ve svých krátkých textech stále znovu evokuje zčásti iracionální, zčásti nevyzpytatelný, vždy však znepokojivý a tísnivý svět, jemuž lze jen stěží uniknout. Jednou vyvolá řetězec…

Kafka. Roky poznání

Reiner Stach, 1951-

Knihy

Třetí, závěrečný svazek monumentální Kafkovy biografie „Roky poznání“ zachycuje poslední necelé desetiletí Kafkova života, od roku 1916 do smrti v roce 1924. Uvedené období prožívá…

Proces : grafický román

David Zane Mairowitz, 1943-

Knihy

Proces, slavný Kafkův román skvěle adaptovaný do komiksové podoby, je ponurým příběhem prokuristy Josefa K., kterému v den jeho třicátých narozenin vniknou do bytu dva neznámí muži a zatknou…

Franz Kafka : člověk své i naší doby

Radek Malý, 1977-

Knihy

Ilustrované vyprávění přibližuje životní osud slavného spisovatele Franze Kafky.

Druhý proces : Kafkovy dopisy Felici

Elias Canetti, 1905-1994

Knihy

Nositel Nobelovy ceny Elias Canetti (1905–1994) se ve svém eseji zabývá pěti lety nesnadného milostného vztahu Franze Kafky k jeho snoubence Felici Bauerové. Stopuje v něm tvůrčí a životní…

Doupě = Der Bau

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Přeložil Jiří Stromšík. Česky-německy.

Franz Kafka a panenka cestovatelka

Jordi Sierra i Fabra, 1947-

Knihy

Jednou Franz Kafka procházel berlínským parkem a potkal plačící holčičku. Byla nešťastná, protože ztratila panenku. "Neztratila se," řekl spisovatel holčičce Elsi, aby ji utěšil. „Panenka…

K.

Roberto Calasso, 1941-2021

Knihy

O Kafkově díle a životě byly napsány a vydány stovky knih a tisíce studií. Všichni autoři se v nich snažili povědět něco, co ostatní neřekli, postihnout tak Kafkovu jedinečnost. Roberto…

Proč byste měli číst Kafku, než promarníte svůj život

J. M. Hawes, 1960-

Knihy

Tvář Franze Kafky znají všichni, ať již četli některou z jeho knih nebo ne. A jeho zahloubaný obličej vyvolává neustálé představy: ponuré a hrozivé vize byrokracie, před níž nelze uniknout,…

Franz Kafka a Praha

Harald Salfellner, 1962-

Knihy

Pěkně graficky vypravená publikace zachycuje vztah Franze Kafky k Praze. V tomto městě se narodil, vyrostl, vystudoval, pracoval i psal. Proto je s ním spojeno mnoho zdejších míst, která právě…

Kafka. Rané roky

Reiner Stach, 1951-

Knihy

Obsáhlý životopis Franze Kafky, jednoho z nejvlivnějších německy píšících spisovatelů počátku 20. století.První díl je věnován spisovatelovu dětství a mládí, studiím a prvním létům…

Dopis otci = Brief an den Vater

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Kafkův dopis otci, který nikdy nebyl ani odeslán, ani doručen, představuje jednu z nejosobitějších autobiografických zpovědí světové literatury. Vydává ho Nakladatelství Franze Kafky v…

Dopisy Kafkovi

Irena Obermannová, 1962-

Knihy

Autorku fascinuje osobnost Mileny Jesenské, brilantní novinářky, buřičky, bořitelky tabu. Stejně tak ji fascinuje doba, v níž tato mladá žena žije, kosmopolitnost tehdejší Prahy, kde se…

Dopisy Mileně

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Dopisy, které napsal Franz Kafka Mileně Jesenské. Kafka poznal Milenu během jednoho jejího pobytu v Praze v předjaří roku 1920. Bylo to v kruhu společných přátel a známých v kavárně. Už…

Nezvěstný

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Odehrává se ve Spojených státech a očima dospívajícího chlapce zachycuje obraz moderní technické civilizace, která svými odlidštěnými společenskými vztahy vyvolává v člověku pocit…

Hovory s Kafkou : záznamy a vzpomínky

Gustav Janouch, 1903-1968

Knihy

Kniha pražského Němce Gustava Janoucha patří k nejkontroverznějším knihám v bohaté literatuře o Franzi Kafkovi. Přestože se mladý Janouch s Kafkou nepochybně setkal, většina germanistů…

Skrytý havran : Kafka trochu jinak

Daryl Sharp, 1936-

Knihy

Studie o psychologii Kafkovy osobnosti se stanovením Kafkovy psychiatrické diagnozy do čtyřiceti let jeho života.Kniha boří letitý mýtus o tom, že Franz Kafka svým dílem předpověděl holocaust.…

Proces

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Román je uměleckým vyjádřením ústředního motivu Kafkovy tvorby, pocitu odcizení a absurdity osamělého jedince uprostřed odlidštěné společnosti. Hrdinou je mladý prokurista pražské banky,…

Soud nikdy nespí : stísněná tvořivost Mitteleuropy Franze Kafky

Jan Kosek, 1958-

Knihy

Dílo Franze Kafky nás dodnes fascinuje, mimo jiné tím, jak úspěšně se vzpírá jednoznačným interpretacím. V této knize Jan Kosek poukazuje na některé méně známé souvislosti spisovatelova…

Dopisy od panenky

Jürg Amann, 1947-2013

Knihy

Berlín, Steglitzer Park, podzim 1923. Na lavičce v parku sedí holčička a pláče. Ztratila panenku. Franz Kafka, který se svou družkou Dorou Diamantovou právě pobývá v Berlíně, si děvčátka…

Zámek

Franz Kafka, 1883-1924

Knihy

Románový fragment je složitou a čtenářsky náročnou historií zeměměřiče K., který přichází do vesnice ovládané ze záhadného zámku. Do zámku se hrdina snaží za každou cenu proniknout…

Prahou Franze Kafky

Josef Čermák, 1928-2020

Knihy

První z řady průvodců Prahou, tentokrát po stopách jednoho z nejslavnějších autorů 20. století. Franz Kafka se v Praze narodil, pobýval na Starém Městě hned na několika místech a Praha…

To byl Kafka

Johannes Urzidil, 1896-1970

Knihy

Johannes Urzidil nás přivádí do Prahy dvacátých let a názorně líčí nabitou tvůrčí atmosféru, v níž se pohybovali tehdejší velikáni literatury a výtvarného umění, k nimž patřil…

Kafka : esej slovem a obrazem

Jürg Amann, 1947-2013

Knihy

Švýcarský autor Jürg Amann dospívá k mimořádnému porozumění Kafkovu dílu snahou o pochopení Kafkova života - ale nikoli obvyklým pátráním po autobiografických prvcích. Amann, který…