Bedřich Smetana

Osudná hra Bedřicha Smetany : mistrova celoživotní nemoc ve světle moderní medicíny

Jiří Ramba, 1940-2023

Knihy

Literárně zpracovaný čtivý chorobopis Bedřicha Smetany, je předkládán v detailním pohledu lékaře, odborníka, jehož závěry vycházejí z detailního studia podložených svědectví osob…

Opera : průvodce operní tvorbou

Anna Hostomská, 1907-1995

Knihy

Oceňovaný a zcela unikátní průvodce operní tvorbou nám umožní snadno proniknout do všech tajů světové operní tvorby od počátku 17. století až do současnosti.

Bedřich Smetana

Hana Séquardtová, 1930-1983

Knihy

1. vyd. Fot. příl. Hudební profily. Sv. 26. Populárně koncipovaná monografie známé české smetanovské badatelky.

Bedřich Smetana

Ratibor Budiš, 1935-1975

Knihy

Stručný přehled života a díla Bedřicha Smetany.

Severská rapsodie : o lásce Bedřicha Smetany

Jiří Hanibal, 1929-

Knihy

Román Severská rapsodie ukazuje modlu české hudby jako člověka vášnivého, milujícího, ale také chybujícícho a trpícího.V druhé polovině padesátých let devatenáctého století se životem…

Nekamenujte proroky : kapitoly ze života Bedřicha Smetany

Zdeněk Mahler, 1928-2018

Knihy

Zdařile napsaný a beletristicky působivý příběh postihuje významné kapitoly ze života českého skladatele v dobových souvislostech. Text je doplněn řadou fotografií a dobových ilustrací.

Bedřich Smetana : korespondence = correspondence. I (1840-1862)

Bedřich Smetana, 1824-1884

Knihy

Druhý svazek novodobé kritické edice kompletního vydání Smetanovy korespondence obsahuje dopisy z let 1863-1874, od návratu ze Švédska až po Smetanovo ohluchnutí na podzim roku 1874.Stejně…

Prodaná nevěsta

Jiřina Marková-Krystlíková, 1957-

Knihy

Jedna z nejkrásnějších oper Bedřicha Smetany v poutavém a zároveň naučném vyprávění Než se poprvé vypravíte s dětmi na představení Prodané nevěsty, jedné z nejkrásnějších oper…

Bedřich Smetana : korespondence = correspondence. II, (1863-1874)

Bedřich Smetana, 1824-1884

Knihy

Samotné korespondenci předchází úvodní kapitoly v češtině, angličtině a němčině. Je zde také krátká životopisná kapitola z daného časového období a ediční pravidla a zásady. Většina…

Bedřich Smetana : úvod do života a díla

Přemysl Pražák, 1908-1966

Knihy

Další vydání knihy o zakladateli české národní hudby vychází v Roce české hudby. Přináší výstižně psaný životopis a populárně pojatý výklad díla, přičemž mnohdy zahrnuje i…

Životnost Smetanova odkazu : kapitola z let 1939-1945

Milan Kuna, 1932-

Knihy

práce na základě pramenného studia sleduje, jak se Smetanova hudba v letech 1939-1945 vyhýbala možnostem fašistického znásilnění, jakým způsobem bránila kulturní a politická práva českého…

Bedřich Smetana : život a dílo

Václav Holzknecht, 1904-1988

Knihy

Obsáhlá monografie o životě a díle B. Smetany z pera známého klavíristy, pedagoga a hudebního publicisty.

Bedřich Smetana tvůrce české národní hudby

Mirko Očadlík, 1904-1964

Knihy

Zhuštěný životopis podávající i znamenitou charakteristiku jednotlivých děl Smetanových a jejich hodnocení.

Bedřich Smetana na cestě z Litomyšle

Knihy

V Litomyšli vše začalo, Smetana se zde narodil a prožil tu svá nejšťastnější léta bezstarostného dětství. Pak ale vystřídal mnoho míst: Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotice, Jihlavu,…

Bedřich Smetana : deníky = diaries

Bedřich Smetana, 1824-1884

Knihy

Kritická edice studentského deníku Bedřicha Smetany je prvním kompletním vydáním tohoto unikátního pramene k ranému období Smetanova života.Zachycuje dobu jeho gymnaziálních studií v Praze…

Bedřich Smetana : myth, music, and propaganda

Paul H. St. Pierre, 1923-2014

Knihy

Práce americké muzikoložky analyzuje problematiku české národní hudby na díle jednoho z národních symbolů B. Smetany, a to v těsné souvislosti s vývojem a dobovými peripetiemi národnostní…

Prodaná nevěsta : Prodaná nevěsta na jevištích Prozatímního a Národního divadla 1866-2004

Jan Panenka, 1952-2005

Knihy

Publikace Národního divadla, věnovaná dílu a osobnosti skladatele R. Karla, vychází u příležitosti koncertního provedení opery Ilseino srdce a kromě textu tří libret k operním kompozicím…

Bedřich Smetana : doba, život, dílo : Muzeum Bedřicha Smetany

Bedřich Smetana, 1824-1884

Knihy

Tato knížka - Sborník byl vydán u příležitosti otevření nové expozice Muzea Bedřicha Smetany v Praze. Paní Olga Mojžíšová je editorkou a spoluautorkou tří částí knihy, dalšími spoluautory…

Slavní čeští skladatelé

Sandra Bergmannová, 1974-

Knihy

Bedřich Smetana. Antonín Dvořák. Leoš Janáček. Bohuslav Martinů. Čtyři velká jména české hudby, která se stala světovým fenoménem. Každý z nich představuje jinou generaci, jiný styl…

Ema Destinnová a Bedřich Smetana = Emmy Destinn and Bedřich Smetana

František Fürbach, 1956-

Knihy

Soupis operního repertoáru E. Destinové doprovází řada kvalitních fotografií české pěvkyně v operních rolích.

Bedřich Smetana

Veronika Bílková, 1994-

Knihy

Ilustrovaný životopis Bedřicha Smetany popisuje posledních třiadvacet let skladatelova života. Vyprávění je provázeno autorskými malbami.Autorka a výtvarnice Veronika Bílková s poutavou lehkostí…

Čeština Bedřicha Smetany : analýza Smetanovy česky psané korespondence

Lucie Rychnovská, 1982-

Knihy

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany.

Bedřich Smetana a jeho korespondence = Bedřich Smetana and his correspondence

Olga Mojžíšová, 1955-

Knihy

Publikace je dalším z aktuálních výstupů současného smetanovského bádání, jemuž předcházelo vydání katalogu osob a institucí, jimž B. Smetana adresoval svou korespondenci - S kým korespondoval…

Bedřich Smetana : fyzická osobnost a hluchota

Emanuel Vlček, 1925-2006

Knihy

Smetanova hluchota nebyla ještě u nás z odborného lékařského (otologického) hlediska zpracována.Příznaky onemocnění i způsob léčby vedou k závěru, že příčinou byla získaná lues…

Veliká láska : rapsódie o životě Bedřicha Smetany

Karel Vladimír Burian, 1923-2000

Knihy

Autor dokázal vzbudit v čtenáří lásku k velkému tvůrci, lidskou příchylnost a porozumění, obdiv k jeho práci, a hlavně touhu poznat jeho tvorbu důvěrně a co nejvíc.

Bedřich Smetana : Plzeň 1840-1843

Miloslav Bělohlávek, 1923-2006

Knihy

Sborník přináší studie a články, které blíže osvětlují Smetanův pobyt na plzeňském gymnáziu, jeho vztah k Plzni v pozdějších letech i počátky libretistické spolupráce s Eliškou…

Nekamenujte proroky : kapitoly ze života Bedřicha Smetany

Zdeněk Mahler, 1928-2018

Knihy

Autor s invencí sobě vlastní - dramaticky, sdělně a s citem - tentokrát mapuje životní pouť skladatele Bedřicha Smetany. Nezpochybnitelného autora české národní hudby a respektovaného tvůrce…