Krkonoše

Krkonoše s dětmi : s kočárkem i pěšky

Veronika Haláková, 1985-

Knihy

Ještě to máte v živé paměti. Drápete se s kočárkem do krpálu tam, kde mělo být mírné stoupání. Široká cesta se mění ve změť balvanů a kořenů. Starší dítko kňourá, že chce…

Toulky Krkonošemi

Jana Tesařová, 1987-

Knihy

Necelé tři desítky výletů po méně známých a zapomenutých místech našeho nejvyššího pohoří.

Zašlá chuť morušek ; Cestovní zpráva čarodějova učně

Miloslav Nevrlý, 1933-

Knihy

Knížka odráží autorův niterný vztah ke Krkonošům, na které vzpomíná tak, jak je poznal v dobách svého mládí jako mimořádně půvabný kout, plný vznešenosti, pohody a harmonie. K tomuto…

Krkonošští rodáci vzpomínají 4

Libor Dušek, 1983-

Knihy

Čtvrté pokračování knih Krkonošští rodáci vzpomínají opět nabízí pestrou mozaiku životních příběhů pamětníků a pamětnic z Krkonoš či blízkého Podkrkonoší. Nebývá výjimkou,…

Krkonošská žoužel, aneb, Živáčkové v extrémních podmínkách Krkonoš

Jan Vaněk, 1947-

Knihy

V této brožuře Vás provedeme nehostinným a extrémním prostředím Krkonoš. Zastavíme se na sněžných pláních a sufových polích na hřebenech hor. Zavítáme do krkonošského podzemí, temných,…

Krkonošská pohádka

Božena Šimková, 1935-2018

Knihy

Pohádky o sporech moudrého a spravedlivého Krakonoše se zlostným a závistivým Trautenberkem. Trautenberk je malý pán, místo zámku má chalupu a slouží mu jen jedna děvečka a jeden pacholek…

Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku

Marie Kubátová, 1922-2013

Knihy

Další krkonošské pohádky o Anče, Kubovi, Hajném, Krakonošovi a Trautenberkovi. Pro mladší děti.Pohádky z Krakonošova království jsou okořeněné krkonošským nářečím. Autorka při…

Léčivé rostliny Krkonoš

Jan Štursa, 1943-

Knihy

Horská krajiny je jako otevřená kniha, ze které zkušený pozorovatel dokáže čerpat moudro a životní energii, radost nad krásami živé i neživé přírody, ale také zkušenosti, jak horskou…

Krkonoše za císaře pána : staré fotografie vyprávějí

Pavel Scheufler, 1950-

Knihy

Fotografická publikace ukazuje, jak vypadaly Krkonoše v dobách prvních lyzařů, na přelomu 19. a 20. století. Na snímcích jsou kromě poutníků a přírody zachyceny také místní boudy či…

Ozvěny krkonošské minulosti : ve stopách tradiční dopravy a obživy

Aleš Smrčka

Knihy

Publikace přibližuje život krkonošských horalů. Text je bohatě doplněn historickými fotografiemi.

Kouzla Krkonoš a první republiky

Pavel Pecina, 1938-

Knihy

Autobiografické vzpomínky autora, zoologa a entomologa, na atmosféru první republiky v Krkonoších, dětství, objevování přírody, školu, rodinu a rodinné vztahy a vazby.

Krkonoše nejen z letadla

Petr Toman, 1944-

Knihy

Publikace představuje Krkonoše ve všech ročních obdobích. Fotografie, které jsou nafoceny také z ptačí perspektivy, doplňují krátké popisky jednotlivých přírodních úkazů.

Průmyslové památky v Krkonoších

Eliška Pilařová, 1950-

Knihy

Novosvětská sklárna v Harrachově, Bartlův mlýn v Pasekách nad Jizerou, brusírna dřeva a pila v Horním Maršově, porcelánka v Žacléři - to jsou jen některé z průmyslových památek Krkonoš,…

Krakonošův rok : rok na krkonošských horách v lidové poudačce, pořekadle a písni

Amálie Kutinová, 1898-1965

Knihy

Autorky dokládají mnohotvárnost zdejšího života výběrem nejtypičtějších útvarů krkonošského folkloru, jež zapsaly při osobním kontaktu s posledními pamětníky přesně ve chvíli,…

Krkonoše známé i neznámé

Petr David, 1949-

Knihy

Publikace představuje zajímavá místa Krkonoš v historickém a vlastivědném kontextu s detailním povšimnutím míst i méně známých turistickému ruchu.Každá kapitola obsahuje kromě barevných…

Zmizelé a mizející Krkonoše

Pavel Zahradník, 1982-

Knihy

Kapitoly popisují historický vývoj různých staveb a památek v oblasti Krkonoš.Tato kniha je věnována objektům, které v důsledku různých událostí již zanikly, chátrají nebo jim zánik…

Krkonoše

Radek Drahný, 1976-

Knihy

Kniha představuje na 100 fotografiích pohoří Krkonoše, a to okem objektivu českého krajinářského fotografa.Bonusem navíc je, že každý snímek je vlastně "fotografií s příběhem". U každého…

Krkonošské nářečí, aneb, Co to je, když se řekne... 2

Eliška Pilařová, 1950-

Knihy

Druhý díl malého průvodce krkonošským nářečím chce připomenout jednu z nejcennějších součástí kulturního dědictví nejvyšších českých hor.

Krkonoše a Podkrkonoší

Ivo Paulík, 1975-

Knihy

Turistický průvodce nabízí náměty na výlety za kulturními památkami a přírodními krásami Krkonoš a oblasti Podkrkonoší.Průvodce obsahuje celkem dvacet osm tras, a to jak pro pěší turisty,…

Krkonoše, seznamte se : vrátíme se ve staletí, ať poznají to naše děti

Danka Šárková, 1969-

Knihy

Autorka se, společně s fotografem, pokusila ztvárnit život v minulosti ze svého úhlu pohledu a vrátit se zpět v čase.První část knihy vás provede po horských cestách, boudách, ale též…

Krkonoše a jejich lidé v běhu času: prameny, paměť, interpretace ve 20. století

Jan Slavíček, 1979-

Knihy

Kolektivní monografie se soustředí na vybrané aspekty dějin Krkonoš ve 20. století a sleduje proměny česko-německých vztahů, vývoj kulturní a národní identity, ale i hlediska demografická,…

Krakonoš

Johannes Praetorius, 1630-1680

Knihy

Výbor 109 příběhů o Krakonošovi byl pořízen z knih Paula Johannesa Praetoria, a to z třísvazkového díla Daemonologia Rubenzalii Silezii (Lipsko, 1662-1665) a z knihy Satyrus Etymologicus (Lipsko,…

Tajemné stezky. Krkonoše : rájem i peklem Obřích hor

Luboš Y. Koláček, 1960-

Knihy

Vítejte v Krkonoších, nejvyšším, a pravděpodobně nejoblíbenějším českém pohoří, které už naši dávní předchůdci nazývali Obřími horami. Spolu s autorem Lubošem Y. Koláčkem si…

Slovník krkonošských spisovatelů

Zdeňka Flousková, 1957-

Knihy

V knize jsou seřazeny nejvýraznější osobnosti z těch, kteří zaznamenalí svá poznání a poznávání Krkonoš v celé jejich historické, přírodovědné a společenské jedinečnosti.

Podzemí Sněžky. Díl 1, Důl Kovárna v obrazech

Radko Tásler, 1956-

Knihy

Obrazová a fotografická publikace představuje důlní dílo Kovárna, které je součástí podzemí Sněžky a Obřího dolu. Ukazuje jeho průzkum a zpřístupňování do roku 2013, ale také jeho…

Malý slovník krkonošských názvů

Ivana Šmejdová, 1959-

Knihy

Myslimír po horách krkonošských putující

Josef Myslimír Ludvík, 1796-1856

Knihy

Autor knihy, náchodský kněz, historik a spisovatel Josef Myslimír Ludvík, líčí cestu z Náchoda na Sněžku a na další místa na naší i slezské straně pohoří. Tento text je nejstarším…

Krkonošská kuchařka, aneb, Hory dávají chléb

Miloš Gerstner, 1915-2006

Knihy

Zvyky a obyčeje lidí z Krkonošska z počátku 20. století doplněné předpisy tradičních lidových jídel. Autor, učitel vrchlabského gymnázia, v 80. letech pracoval v Krkonošském muzeu, věnoval…

Ptáci Krkonoš

Karolina Dobrowolska-Martini

Knihy

Krkonoše představují z přírodovědného hlediska zcela unikátní oblast. Nepřekvapuje proto, že i zdejší druhy ptáků a jejich společenstva fascinují svou rozmanitostí. Při procházce po…

Krkonošská kuchařka

Danka Šárková, 1969-

Knihy

Autorka shromáždila recepty od krkonošských hospodyněk, které nazývá kouzelnicemi, jelikož ze základních potravin jako jsou brambory, mouka, zelí, mléko, vejce, houby, jablka apod. dokázaly…

Tradiční horský transport : Krkonoše, Šumava, Západní Beskydy a Javorníky

Aleš Smrčka

Knihy

Fenomén horského transportu v Krkonoších, na Šumavě a v pohořích severovýchodní Moravy jako nedílná součást tradiční lidové kultury.Práce vychází z terénní dokumentace, dostupných…

Soudobá architektura, aneb, Jak se staví v Krkonoších

Topi Pigula, 1966-

Knihy

Krkonošský tulák může na své pouti spatřit jak tradiční chaloupku či horskou boudu, u níž jsou stále vidět původní prvky, přes "socialisticky moderní" hotel Horizont až po opravdu moderní…

Po stopách Jana hraběte Harracha v Krkonoších

Jan Luštinec, 1953-

Knihy

Jan Nepomuk František Karel hrabě Harrach (1828-1909) Krkonoše velmi miloval. Často a rád zde pobýval, obdivoval jejich krásu a nabádal k její ochraně. Zasloužil se o rozvoj turistiky, což…

Krkonošské písničky

Josef Václav Kratochvíl, (sbormistr, hudební pedagog) 1906-2002

Knihy

Světské písničky našich hor jsou obrazem duše horského člověka. Pramen pro přípravu zpěvníku byla sbírka písní Josefa Václava Kratochvíla.

Krkonoše a lidé

Jan Štursa, 1943-

Knihy

Krkonoše jsou pohořím, kde se odehrávala nejen rušná geologická historie naší planety, ale v posledních staletích i neméně pestrá historie existence člověka v drsných podmínkách evropských…

Krkonošští rodáci vzpomínají 3

Libor Dušek, 1983-

Knihy

Vzpomínky obyvatel z oblasti Krkonoš na druhou světovou válku i poválečné období. Třetí pokračování příběhů rodáků z Krkonoš či blízkého Podkrkonoší nabízí pestrou mozaiku životních…

Krkonoše a Jizerské hory : 50 vybraných turistických tras ...

Marek Podhorský

Knihy

Průvodce nabízí 32 vybraných turistických tras v Krkonoších a 18 v Jizerských horách s podrobným popisem cesty, představením zajímavých míst a podrobnými mapkami v měřítku 1 : 75 000.

Znamení hledačů : po stopách prospektorů, alchymistů a laborantů v Krkonoších i pod horami

Otto Štemberka, 1965-

Knihy

Kniha seznamuje čtenáře se světem prospektorů, alchymistů a laborantů v Krkonoších i pod horami.V úvodních kapitolách se dočítáme o původu tajemných vlachů, kteří v horách hledali…

Zvířata Krkonoš

Roman Rąpała, 1980-

Knihy

Krkonošská fauna je druhově velice rozmanitá. Její diverzita vyplývá především z přítomnosti několika vegetačních stupňů s odlišnými klimatickými podmínkami a pestré mozaiky rostlinných…

Krakonoš : vyprávění o vládci krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek

Jaromír Jech, 1918-1992

Knihy

Monumentální souborná práce Krakonoš s podtitulem Vyprávění o vládci Krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek je komentovaným literárním průvodcem, ale současně také čítankou…

Pohádky o Krakonošovi

Marie Kubátová, 1922-2013

Knihy

Pohádky z Krakonošova království jsou okořeněné krkonošským nářečím. Autorka při jejich psaní vycházela z tamějších pověstí, vyprávění a obyčejů. Dětem do 10 let.Postava Krakonoše,…

Krkonošské nářečí, aneb, Co to je, když se řekne... 1

Eliška Pilařová, 1950-

Knihy

Nádherné krkonošské nářečí, postupně stírané industrializací podhůří, příchodem nových osídlenců a konec konců i působením médii. Mluva, jejíž svéráz je navíc léta zkreslován,…

Historie krkonošských bud

Martin Bartoš, 1962-

Knihy

Za krásami východních Krkonoš

Jan Štursa, 1943-

Knihy

Cesty Vlachů : mysterium Antonia z Florencie : středověké rukopisy z počátků osídlování Krkonoš, Jizerských hor, Lužických hor a Jeseníků

Otto Štemberka, 1965-

Knihy

Objevem století lze bez nadsázky označit nález středověké wroclavské vlašské knihy. Rukopis plný alchymie přepisuje dějiny Krkonoš, ale také Jeseníků, Jizerských a Lužických hor. Kniha…

Moje knížka o Krakonošovi

Otfried Preußler, 1923-2013

Knihy

Kdo by neznal Krakonoše – pána Krkonoš? Po svém nám ho představuje Otfried Preussler, který se v českých Krkonoších narodil. Ve Dvou tuctech příběhů a třech k tomu zavádí čtenáře…

Rozhovory z Krkonoš a Podkrkonoší podruhé

Gabriela Jakoubková, 2000-

Knihy

Teprve čtrnáctiletá Gabriela Jakoubková z Víchové nad Jizerou se v roce 2015 zařadila mezi nejmladší autorky knih v České republice, když napsala knihu „Rozhovory z Krkonoš a Podkrkonoší“.…

Lokálka Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou : historie dráhy

Jan Luštinec, 1953-

Knihy

Kniha nabízí historii tratě Pojizerského Pacifiku i jedinečné železniční stanice Martinice v Krkonoších, odkaz hraběte Harracha i důmyslné práce našich předků. Patříte mezi fanoušky…

Příběh Labské boudy

Miloslav Bartoš, 1939-2019

Knihy

Publikace provází historií jedné z nejznámnějšíchkrkonošských bud až do současnosti. Text je doplněn historickými i současnými fotografiemi.

Krkonošské pohádky

Jaromír Jech, 1918-1992

Knihy

Že je Krakonoš mocným panovníkem celých Krkonoš, to ví dneska každé malé dítě. Jak se ale Krakonoš narodil, co dělal jako malý kluk, jak se vůbec stal vznešeným vládcem velkých hor,…

Krkonoše

Petr David, 1949-

Knihy

Kniha věnovaná našim nejvyšším horám. Moderně koncipovaný průvodce má kromě úvodních obecných částí (včetně výletů za hranice) 12 kapitol, věnovaných hlavním centrům rekreace…

Slovník podkrkonošského nářečí

Jarmila Bachmannová, 1950-

Knihy

Slovník podkrkonošského nářečí představuje první komplexní vědecké zpracování nářečního lexika dané oblasti. Ve zhruba 13 500 heslech je zachycena lexikální zásoba z celé západní,…

Milování v Krkonoších

Topi Pigula, 1966-

Knihy