První republika

První republika u stolu

Jaroslav Vašák, 1947-

Knihy

První republika u stolu je určitým způsobem sondou do soukromí života slavných lidí meziválečné doby. Tyto osobnosti jsme vybrali z nejrůznějších oborů lidské činnosti – jsou mezi nimi…

Státní mechanismus meziválečného Československa

Karel Schelle, 1952-

Knihy

Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí,…

Meziválečné obrněnce Škoda a Praga

Vladimír Francev, 1946-

Knihy

Československo bylo ve třicátých letech minulého století velmocí ve výrobě zbraní, což platilo i ve výrobě obrněných vozidel a tanků. Plně pokrývalo svou potřebu a současně vyváželo…

Civilní letecká doprava Československa : léta 1918-1948

Jiří Šoffer

Knihy

Kniha podrobně popisuje vývoj civilního letectví od vzniku republiky do konce roku 1948.Zabývá se vývojem prvorepublikových leteckých společností Československých státních aerolinií a Československé…

Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918-1938)

Knihy

Z dnešního pohledu je překvapující pestrost nabídky jednotlivých periodik, která přinášela svůj specifický pohled na politiku, hospodářství, jednotlivé oblasti kultury, sport a životní…

Profesorská republika : osobnosti FF UK v meziválečném Československu

Petr Hlaváček, 1974-

Knihy

Medailony významných osobností meziválečného Československa úzce spjatých s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Zlomená křídla meziválečného Československa : katastrofy československého vojenského letectva v letech 1918-1939

Zbyněk Čeřovský, 1931-

Knihy

Kniha Zlomená křídla meziválečného Československa přináší dosud nejucelenější přehled o katastrofách vojenských letadel československého letectva, ke kterým došlo od vzniku první…

Lví silou, vzletem sokolím : První republika - mýtus a realita

Vladimír Mertlík, 1945-

Knihy

Sloganem slavného sokolského pochodu v názvu uvádí kniha Vladimíra Mertlíka čtenáře do doby mýty opředené první republiky, tedy trvání Československa od 28. 10. 1918 do 15. 3. 1939. Díky…

Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let 1933-1939 : zpravodajské ústředí

Karel Straka, 1975-

Knihy

Kapitoly přibližují složení, identitu a rovněž informační přínos agenturní sítě 2. oddělení Hlavního štábu československé brané moci z období let 1933-1939. Práce se opírá o archivní…

Almanach československých státních hranic 1918-1938 : (k poctě 100. výročí vzniku ČSR)

Zdeněk Šmída, 1984-

Knihy

Kniha má 250 stran a 402 obrázků. Dílo ve formátu A4 je ve své podstatě obrazovou publikací ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Po vzniku republiky a dalších nástupnických…

"Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně : ideje, aktéři, místa

Tomáš Kasper, 1974-

Knihy

Publikace zpracovává problematiku meziválečné školské reformy (1929-1939) v kontextu tzv. firemního města Zlína, prostoru pokroku modernity, racionalizace, síly moderní techniky. Myšlenky…

Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti

Petr Šámal, 1972-

Knihy

Publikace představuje v 21 oddílech soustředěných vždy k jednomu roku z období 1918–1938 Československou republiku jako mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala a byla čtena nejen…

České země v éře První republiky. Československo v krizi a v ohrožení (1930-1935)

Zdeněk Kárník, 1931-2011

Knihy

Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období let 1930–1935, které bylo poznamenáno hlubokou…

Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : periodický tisk v letech 1918-1938

Knihy

První republika je nejenom dobou kvalitního vzestupu české literatury a jejího smělého vřazení se do literatury světové, prudkého střídání uměleckých směrů, které se děje v přestřelkách…

Obřezaná republika, aneb, Židovská stopa v moderních českých dějinách. Díl II., První republika a Židé

Adam B. Bartoš, 1980-

Knihy

Práce rozebírá vztah československé společnosti k Židům v letech 1918-1938 a rovněž jejich vztah k Československu.

Skleněný pokoj

Simon Mawer, 1948-

Knihy

Nevšedním způsobem vyprávěný příběh vzniku světoznámé vily Tugendhat. Na pozadí dvacátého století vypráví britský autor příběh mladého manželského páru, který se nechá v 30.…

Rada Vacátko & jeho hříšní lidé : po stopách slavného seriálu

Blanka Kovaříková, 1961-

Knihy

Televizní seriál Hříšní lidé města pražského se těší stále velké popularitě stejně jako jeho hlavní postava rada Vacátko v podání Jaroslava Marvana. Blanka Kovaříková se vydala…

První republika : jak žily hvězdy

Blanka Kovaříková, 1961-

Knihy

S autorkou knihy nahlédnete do soukromí filmových a divadelních hvězd, ale také dalších mimořádných osobností – režisérů, tanečnic, výtvarníků, lékařů, sportovkyň i podnikatelů.Dozvíte…

Zmizelá Kutná Hora : stavby první republiky

Aleš Pospíšil, 1974-

Knihy

Průvodce po moderních architektonických památkách Kutné Hory. Publikace se zaměřuje na stavby z let 1920-40; výklad doplňuje zajímavý obrazový materiál (dobové fotografie, ilustrace, plány…

Panoptikum starých kriminálních příběhů

Jiří Marek, 1914-1994

Knihy

Panoptikum starých kriminálních příběhů (1968) je jedním ze tří souborů detektivních povídek Jiřího Marka z prostředí prvorepublikové Prahy. Případy vrchního policejního rady Knotka,…

Média v meziválečné publicistice : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.)

Martin Charvát, 1989-

Knihy

Kolektivní monografie se zaměřuje na reflexi povahy publicistické produkce v meziválečném období, kdy dochází k prolínání rolí literáta - spisovatele a žurnalisty.První část knihy tvoří…

Cizí páni na české půdě : pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních příslušníků

Václav Horčička, 1971-

Knihy

Průběh československé pozemkové reformy na statcích cizích státních příslušníků a její dopady na vztahy se zainteresovanými zeměmi.

Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období

Knihy

Význam cukrovarnického průmyslu na pozadí hospodářského vývoje konkrétních zemí ve 20. a 30. letech 20. stol. Připomenutí významné tradice výroby "bílého zlata" v Československu.

Komenský a první republika

Pavel Floss, 1940-

Knihy

Sborník příspěvků, jež se věnují recepci osobnosti a myšlenek Jana Amose Komenského v období První československé republiky.Příspěvky ve sborníku se nalézají na velmi pestré škále:…

Dům roztříštěných snů

Irena Moravcová, 1979-

Knihy

Detektivní fantasy román z období první republiky vás provede starou Prahou v doprovodu Doramy Krásové, která pochází z vlivné rodiny a navíc má nadpřirozené schopnosti. S pomocí svých…

Tugendhat 77

Jan Hrubý

Knihy

Tatra 77 a vila Tugendhat představují vrcholná díla počátku 30. let 20. století, vypovídající o světové úrovni designu, automobilového průmyslu a architektury v prvorepublikovém Československu.…

Český tramping v časech formování a rozmachu

Jan Krško, 1972-

Knihy

Kapitoly zachycují historii českého trampingu v meziválečném období.Práce přibližuje počátky a základní rysy trampingu. Důležitá pozornost je věnována formám táboření, významným…

Bauhaus a Československo 1919-1938 : studenti, koncepty, kontakty = The Bauhaus and Czechoslovakia 1919-1938 : students, concepts, contacts

Markéta Svobodová, 1971-

Knihy

Monografie věnovaná vztahům československých umělců k Bauhausu. Zaměřuje se na osobní kontakty, společné projekty, myšlenky a koncepce, které první Československou republiku s touto školou…

Ústava a ústavní systém meziválečného Československa

Karel Schelle, 1952-

Knihy

Ústavní vývoj v Československu v období let 1918-1939.

První republika v barvě : oživlá historie předválečného Československa na kolorovaných snímcích

Pavel Pospíšil, 1975-

Knihy

Barevné fotografie s komentářem dokumentují, jak vypadal každodenní život v Československu v letech 1918-1938.

Sladká první republika

Kristina Zábrodská, 1984-

Knihy

První republika. To je období ke ,kterému já osobně hledím s velikou úctou. Nejen ,že se používaly kvalitní suroviny. Ale hlavně se vše připravovalo s láskou. V dnešní době jsou v záplavě…

Druhá První republika : život na Jihlavsku a jihozápadní Moravě v letech 1919-1939

Zdeněk Geist, 1971-

Knihy

Jedna část knihy se zabývá také pohledem do další dějinné etapy československého státu, a to existencí takzvané Druhé republiky. Ač doba, kdy oficiální název byl Česko - Slovenská…

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa

Marek Waic, 1956-

Knihy

"Monografie analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční politice meziválečného Československa. Činnost organizací z oblasti tělesné kultury představovala…

Cesty dětí do staletí 3, aneb, Běla a Kuba v době naší první republiky

Kateřina Schwabiková

Knihy

Stroj času děti tentokrát zanesl do Československé republiky v letech 1918 až 1938. Prožij s nimi i ty dalších deset nových dobrodružství a seznam se s naší první republikou, která teď…

První republika : twenties

Angelo Purgert, 1965-

Knihy

Nechte se omámit nostalgií. Charitativní fotografický projekt Angelo Purgerta vás přenese o několik desítek let zpátky v čase. Pronikněte do atmosféry první republiky prostřednictvím autentických…

První republika : zamlčená historie

Jan A. Novák, 1951-

Knihy

Otazníků a záhad, které po sobě zanechala první republika, je víc než dost. Dodnes se třeba spekuluje o úloze tajných spolků při jejím vzniku či původu prvního prezidenta, o jeho společenských,…

Republika československá : 1918-1939

Knihy

Reprezentativní publikace nabízí členěný pohled na meziválečné Československo, mapuje strukturu jeho společnosti, životní rytmy i proměny krajiny. Přitom ukazuje na místa a fenomény, o…

Diskrétní elegance : móda mezi válkami

Jana Skarlantová, 1944-

Knihy

Průvodce společenským i běžným životem a módou žen mezi dvěma světovými válkami.Doba vzniku první Československé republiky, nová Ústava zaručující ženám stejná občanská práva.…

Příběh československé ústavy 1920. II, Ústava a její proměny v meziválečném období

Jan Kuklík, 1967-

Knihy

Práce zkoumá historii československé ústavy z roku 1920 od jejího vzniku až do podzimu 1938.

První republika 1918-1938

Lada Hubatová-Vacková, 1969-

Knihy

Katalog k výstavě, která představila na základě sbírkových fondů Národní galerie v Praze umělecký a výstavní provoz Československa v období první republiky.

Kříž a rudý prapor : náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Patrik Vedral, 1993-

Knihy

Kniha sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem…

Smrtí ke svobodě : východem Čech za pomníky světové války a architekturou 1. republiky

Pavel Mertelík, 1990-

Knihy

Průvodce po památkách připomínajících první světovou válku, které se zachovaly na území východních Čech. První část popisuje pomníky padlým, v druhé části přináší publikace…

Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938

Martin Charvát, 1989-

Knihy

Cílem předložené kolektivní monografie je nabídnout sondy do českého myšlení o (masových) médiích mezi lety 1918 až 1938.Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou…

Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky

Milan Ducháček, 1978-

Knihy

Václav Chaloupecký and "the 1914 Generation". Issue of Czech and Slovak historiography in the years on the first Republic.

Auta první republiky : 1918-1938

Jan Tuček, 1953-

Knihy

Patříte mezi obdivovatele techniky a fanoušky první republiky? Pak nepřehlédněte tuto unikátní publikaci s těmi nejzajímavějšími vozy, které na tehdejších silnicích jezdily.

Bonviván Bohuslav Kilian : životní příběh právníka, vydavatele společensko-uměleckých revue a strýce Bohumila Hrabala

Miroslav Jeřábek, 1971-

Knihy

K pozoruhodným osobnostem první Československé republiky patřil i vzdělaný právník, vydavatel a dobrodruh Bohuslav Kilian. Jeho unikátní časopisy Salon a Měsíc jsou dodnes tichými svědky…

Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku : rozvoj tělesné kultury v letech 1918-1939

Tomáš Tlustý, 1987-

Knihy

Monografie se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v organizaci YMCA v Československu a Polsku.Sleduje převážně časové období od konce první do počátku druhé světové války. Její…

Život není takový, jak si přejeme : životní příběh prvorepublikového pražského detektiva

Zdeněk Jirásek, 1958 leden 23.-

Knihy

Leopold Novák je detektiv ze staré školy. Jeho kariéra je nejen odrazem doby, v níž se odehrává, ale také zrcadlem jeho duše; zrcadlem, které není snadné zbavit prachu a pavučin.

Moje první republika

Zita Kabátová, 1913-2012

Knihy

Zita Kabátová, poslední žijící legenda předválečného a válečného českého filmu, se po úspěšné knize vzpomínek na svou hereckou dráhu obrací ke čtenáři s pohledem na dobu, kterou…

Letecké katastrofy Československého vojenského letectva 1918-1990. 1. díl, 1918-1939

Zbyněk Čeřovský, 1931-

Knihy

Nehody československých vojenských letadel v meziválečném období.

Fyzika za první republiky

Ivo Kraus, 1936-

Knihy

Ještě v druhé polovině 19. století byl vývoj naší fyziky vázán na pražskou univerzitu a polytechniku. Po vzniku Československa byly v Brně a Bratislavě založeny univerzity, výchova matematiků…

Román z minulého století : o pestrém i šedivém životě našich předků

Ondřej Sedláček, 1975-

Knihy

Román českého autora vypráví o tom, jak se životy obyvatel českých zemí měnily v běhu dějin.Jak asi vypadaly životy našich předků během první světové války, nebo například v době…

Hore zdar! : stavební strategie Klubu českých/československých turistů : (útulny a chaty)

Markéta Svobodová, 1971-

Knihy

Publikace se věnuje kritickému zhodnocení stavební činnosti Klubu českých turistů. Zaměřuje se na turistické chaty a ubytovny postavené v meziválečné době s drobnými přesahy do období…

Barrandovská bohéma? : bylo jednou jedno filmové studio, kterým prošly dějiny

Pavel Taussig, 1949-2023

Knihy

Magické slovo Barrandov! Hvězdy stříbrného plátna! Koho by neoslnily? Byli to však opravdoví bohémové, jak by napovídal i název televizního seriálu Bohéma, mapujícího barrandovské ateliéry…

První republika 1918-1938 : dějiny, osobnosti, denní život

Knihy

Obsahuje 55 artefaktů - kopií unikátních historických dokumentů. Získáte originální publikaci přibližující uceleně historické mezníky i denní život za první republiky. K první republice…

Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku

Karel Engliš, 1880-1961

Knihy

Vzpomínky politika a ekonoma Karla Engliše na jeho politickou a veřejnou činnost od první světové války do sklonku čtyřicátých let minulého století.

Velcí Češi první republiky

Josef Landergott, 1951-

Knihy

S kým byl na nože Edvard Beneš? Jak platila dluhy Ema Destinnová? Kdo byl prvním překladatelem příběhů Karla Maye? Odpovědi budou pro čtenáře jistě stejně překvapivé jako zjištění,…

Ve státním zájmu? : národnostní problematika ve středním školství meziválečného Československa

Mirek Němec, 1971-

Knihy

Jak bylo koncipováno a s jakými problémy se muselo vypořádat střední školství v podmínkách multikulturní první Československé republiky? V odpovědi na centrální otázku studie autor chápe…

AŠ po UŽ : Aš po Užhorod

Vysokoškolské práce Ostatní vysokoškolské práce

Publikace, která vznikla jako výstup ročního stejnojmenného projektu, mapuje zaniklá průmyslová centra první republiky a připomíná osudy významných průmyslníků meziválečného období.Projektu…

Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů : kritický katalog

Stanislava Ottomanská

Knihy

Kritický katalog k výstavě, která představila profesní život nejvýznamnějších českých zahradních architektů tvořících na území nynějšího Česka a Slovenské republiky přibližně…

Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci

Šárka Steinová, 1978-

Knihy

Souborná reprezentativní publikace je vydávána ke stému výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. Monografie se snaží odborné a laické veřejnosti uceleně představit nejen…

Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu : biografický slovník

Dana Hašková, 1965-

Knihy

Medailony více než tisíce příslušníků ruské emigrace v meziválečném Československu, kteří se aktivně zapojili do zdejšího kulturního, společnenského a politického života.

Nepřítel: první republika : radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938

Marek Šmíd, 1979-

Knihy

Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938

Hubert Ripka: tragédie demokrata : život bojovníka za Československou republiku

Jiří Pernes, 1948-

Knihy

Stručný a výstižný životopis prvorepublikového novináře a politika.Hubert Ripka byl blízkým spolupracovníkem Edvarda Beneše, a to jak v období První republiky, tak také v emigraci a koneckonců…