Karel Havlíček Borovský

Tři bardové : Karel Havlíček Borovský (31.10.1821-29.7.1856) - Jan Neruda (9.7.1834-22.8.1891) - Karel Hašler (31.10.1879-21.12.1941)

Čestmír Vidman, 1921-2013

Knihy

Novinář Karel Havlíček Borovský, básník Jan Neruda a písničkář Karel Hašler jsou nepřehlédnutelnými tvůrci, jejichž dílo autor vždy hodnotil a přijímal s neskrývaným uznáním. Všichni…

Dopisy

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Ze rtěnky se místo karmínově červeného válečku vysoukala včela. V zrcadle se zmnožila v roj a roj se usadil v komodě. Za česno slouží mosazné úchytky ve tvaru lvích hlav; včelám se v…

Dílo

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Svazek obsahuje výběr publicistických prací z let 1846-1851, otištěných v Pražských novinách, Národních novinách a ve Slovanu.

Karel Havlíček a naše svoboda

Vlastimil Kybal, 1880-1958

Knihy

Stať věnovaná zejména politické činnosti a světonázorovým postojům Karla Havlíčka.

Stokrát plivni do moře

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Kromě básnického díla obsahuje tento svazek také jeho epigramy, politické satiry i úryvky z básníkovy korespondence s přáteli a rodinou. Kniha je doplněna dobovými citacemi, ukázkami z Havlíčkovy…

Karel Havlíček : snahy a tužby politického probuzení

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Revoluce 1848, národní obrození, zrod české národní politiky, charakteristika jednotlivých politických směrů. Havlíčkova politická činnost a jeho politický program. Havlíček jako předchůdce…

Cár necár

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Výbor z tvorby největšího satirika české poezie. Vychází ke 150. výročí básníkova úmrtí.

Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy

Knihy

Havlíčkova publicistika, vycházející z představy novin jako svědomí vlasti, představuje stále aktuální reflexi zjitřené doby i nadčasovou výzvu k demokratickým občanským postojům.

25 dní s Karlem Havlíčkem Borovským

Pavel Janík

Knihy

Autor popisuje deníkovou formou své tři poznávací cesty, kdy kopíroval trasy básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského. V jeho textu se kromě zážitků jako nit táhnou historické souvislosti…

Karel Havlíček Borovský

Karel Kazbunda, 1888-1982

Knihy

Redakčně upravený rukopis rozsáhlého životopisu o Karlu Havlíčku Borovském.

Karel Havlíček ve světle korespondence

Lucie Rychnovská, 1982-

Knihy

Novinář, básník a politik Karel Havlíček (1821-1856) patří mezi nejvýznamnější osobnosti moderních českých dějin. Jeho korespondence čítá přes 1200 položek a je značně rozmanitá.Cílem…

Havlíček v Brixenu

Jiří Morava, 1932-2012

Knihy

Publikace, jež demýtizuje Havlíčkův exil je doplněna rozsáhlým a jedinečným obrazovým materiálem.

Karel Havlíček Borovský a jeho rodiště

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Dílo je poctou Havlíčkovy Borové nejslavnějšímu rodákovi. Kniha vznikla propojením řady dostupných pramenů a je výsledkem práce kolektivu autorů. Představuje Havlíčkovu osobnost prostřednictvím…

Strmé cesty

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Výbor z korespondence Karla Havlíčka Borovského vypovídá o životě a osobnosti významného novináře. Dopisy jsou sestaveny do 5 odd., které odpovídají důležitým životním obdobím a jsou…

Křest svatého Vladimíra ; Král Lávra ; Tyrolské elegie ; Epigramy

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

"Křest svatého Vladimíra" je slavnou satirickou básní, jež zůstala nedokončena a vznikala roku 1855 během autorova nuceného pobytu v tyrolském Brixenu. Útočí na tehdejší společenské i…

Karel Havlíček : soubor textů ke 150. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského

Knihy

Tato publikace představuje soubor nejzajímavějších textů, které se objevily v českých denících, týdenících i jinde. Povaha zmínek o Borovském v uplynulém roce ukazuje, že pro mnohé je…

Karel Havlíček Borovský na Vysočině

František Drašner, 1943-2006

Knihy

Životopisná kniha o jedné z nejvýznamnějších osobností českého národního obrození, podává plastický obraz života K. H. Borovského a jeho literárního díla týkajícího se převážně…

Tyrolské elegie

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Tyrolské elegie. Satira.

Básně a prózy

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Soubor básní a próz významného českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského obsahuje až na nepatrné výjimky téměř kompletní beletristické dílo tohoto autora. Editor…

Obrazy z Rus

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Klasické dílo Havlíčka Borovského.

Tyrolské elegie po 150 letech

Josef Čáp, 1948-

Knihy

Publikace je věnována cestě Karla Havlíčka Borovského do exilového Brixenu. Popisuje jednotlivá města a zastávky jeho cesty.

Karel Havlíček Borovský : (1821-1856) : životopis, epigramy, novinové články

Zina Zborovská, 1949-

Knihy

Život a dílo zakladatele politického novinářství, spisovatele a básníka Karla Havlíčka Borovského.

Křest sv. Vladimíra

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Karel Havlíček Borovský ve skladbě Křest svatého Vladimíra zaútočil na tehdejší společenské i politické poměry v rakousko-uherském mocnářství. Na jedné straně autor zesměšňoval…

Kauza Karel Havlíček Borovský

Michael Borovička, 1951-

Knihy

Autor přibližuje kulturní a společenské kořeny Havlíčkovy širší rodiny, dětská a především studentská léta, kdy se formovaly jeho postoje a názory, žurnalistické začátky i vrcholné…

Básně

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

150. výročí smrti KHB (1821–1856) připomínáme edicí kompletní básnické tvorby: od Epigramů, přes Smíšené básně, Tyrolské elegie až po Krále Lávru s tajemstvím oslích uší a vrcholným…

Korespondence

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že…

C. k. disident Karel Havlíček

Jiří Morava, 1932-2012

Knihy

Kniha českého intelektuála v exilu radikálně přehodnocuje některé aspekty tradičního posuzování našeho největšího novináře a satirika 19. stol.

Borovský Havle, jsme slepí nástrojové času (i po 200 letech)? : mozaika prací těch, kteří mají co říct

Knihy

Sborník textů o K. Havlíčku-Borovském a jeho vztahu k současnosti; s obrazovým doprovodem.

Jiskry z křemene : ze života a díla Karla Havlíčka Borovského

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Výběr z dopisů, vzpomínek, epigramů, článků a básní K. Havlíčka Borovského.

K.H.B. - Karel Havlíček Borovský : 1821-1856

Knihy

Kniha vychází u příležitosti Havlíčkova výročí a obsahuje příspěvky významných havlíčkologů.

Král Lávra

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Satirická básnická skladba inspirovaná irskou lidovou pohádkou pojednává o moudrém irském králi, který byl mezi lidmi oblíben. Měl však jednu slabost. Stříhat a holit se nechával pouze…

Karel Havlíček : portrét novináře

Bohumil Doležal, 1940-

Knihy

Bohumil Doležal se v knize soustředil na témata, která ukazují Havlíčka jako jednu z klíčových postav procesu demokratizace české společnosti 19. století. Zároveň lze tato témata považovat…

Křest svatého Vladimíra ; Král Lávra ; Tyrolské elegie ; Epigramy

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Tři stále živé a svěží satirické skladby společně se souborem klasických epigramů bojují proti absolutismu a církevní moci, vysmívají se zlořádům ve společnosti a protestují proti…

Epigramy

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

Knihy

Kompletní svazek epigramů literáta, novináře a překladatele Karla Havlíčka Borovského.

Jedna hora vysoká je a druhá je nízká : Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci

Magdaléna Pokorná, 1961-

Knihy

Sedm portrétů osobností, které utvářely spolu s Karlem Havlíčkem atmosféru politického, veřejného a kulturního života ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století v souhlasném i…