Moderní architektura

Zmizelá Kutná Hora : stavby první republiky

Aleš Pospíšil, 1974-

Knihy

Průvodce po moderních architektonických památkách Kutné Hory. Publikace se zaměřuje na stavby z let 1920-40; výklad doplňuje zajímavý obrazový materiál (dobové fotografie, ilustrace, plány…

Psí vycházky : za moderní architekturou Prahy se Zdeňkem Lukešem. 6., Bubenečský Montmartre : oblast kolem Akademie výtvarných umění, mezi Letenským náměstím a Stromovkou, od Korunovační ulice ke Spartě, od stadionu Sparty zpět k budově AVU

Zdeněk Lukeš, 1954-

Knihy

Historik architektury provází čtenáře tentokrát pražskou Bubenčí, kde mohou obdivovat stavby zbudované převážně koncem 19. a v 1. polovně 20. století.Podobu obytné čtvrti ovlivnili například…

Vizionáři architektury

Richard Weston, 1953-

Knihy

Portréty vizionářských architektů, kteří zanechali výrazné stopy v dějinách stavitelství 20. a začátku 21. století.Titul obsahuje chronologicky uspořádané životopisné medailony ikon…

Architektura na červeném seznamu : normální je nebourat

Petr Vorlík, 1973-

Knihy

Publikace mapující konkrétní zanikající objekty nabízí příležitost k ukotvení problematiky na nezávislé akademické půdě. Jedná se o první knihu souborně se věnující zanikajícím…

Soudobá architektura, aneb, Jak se staví v Krkonoších

Topi Pigula, 1966-

Knihy

Krkonošský tulák může na své pouti spatřit jak tradiční chaloupku či horskou boudu, u níž jsou stále vidět původní prvky, přes "socialisticky moderní" hotel Horizont až po opravdu moderní…

Sídliště Kladno-Rozdělov : historie, architektura, urbanismus a všední život

Alexandr Němec, 1992-

Knihy

Kniha se věnuje vzniku, historii, architektuře i všednímu životu městské části Kladno-Rozdělov.

Průvodce neklidným územím. II, Příběhy moderní české architektury

Ondřej Horák, 1976-

Knihy

Unikátní publikace srozumitelnou a atraktivní formou mapuje vývoj architektury na našem území ve 20. a 21. století.

Navzdory : architekti 1969-1989-2019

Petr Krajči, 1955-

Knihy

Posledních padesát let české architektury je obvykle děleno na dvě zdánlivě nesouvisející části – tu normalizační před listopadem 1989 a mnohem barvitější a svobodnější ve třech…

Fenomén : schody Evy Jiřičné jako umělecký objekt

Eva Jiřičná, 1939-

Knihy

Publikace přibližuje dílo mezinárodně uznávané české architektky a designérky Evy Jiřičné. Velkou pozornost věnuje konstrukčně odvážným schodištím, která jsou erbovním architektonickým…

Stempel - Tesař - Šlapal : rodinné domy = family houses

Filip Šlapal, 1972-

Knihy

Fotografická publikace představuje rodinné domy, které navrhla dvojice architektů Stempel a Tesař. Snímky zachycují stavby ve fázi, kdy jsou již zabydlené a tedy uživatelsky prověřené. Doplněno…

Obchodní dům Prior/Kotva : historie, urbanismus, architektura

Knihy

Monografie se zabývá budovou obchodního domu Prior / Kotva v Praze (1969–1975) od architektů Vladimíra a Věry Machoninových a místem, jež zaujímá ve struktuře města. Jednotlivé studie sledují…

Města budoucnosti

Miroslav Svítek, 1969-

Knihy

Publikace Města budoucnosti pojednává o účelném využití moderních technologií pro lepší správu a management měst s ohledem na jejich udržitelný rozvoj a kvalitu života obyvatel města.

Jurkovič, Brno a Vesna

Milena Flodrová, 1935-

Knihy

Publikace věnovaná vztahu architekta Dušana Jurkoviče k městu Brnu, kde strávil část svého života a kde zanechal výraznou stopu. Mapuje místa, která jsou v Brně s Jurkovičem spojená, a…

Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018

Iveta Černá, 1963-

Knihy

Publikace představuje čtenářům na 149 staveb a stavebních komplexů ve všech krajích republiky, doprovázených 1217 vyobrazeními staveb, v dobových i současných fotografiích, plánech, kresbách…

Co Bauhaus dal - a co vzal : kritické úvahy o modernistickém pojetí designu a architektury

Jan Michl, 1946-

Knihy

Nakolik se Bauhaus stal překážkou na cestě k větší přitažlivosti designu i architektury? – Je minulá architektura a design součástí minulosti – nebo přítomnosti? – Je dnes ornament…

Rozhovory : architektura osmdesátých let

Petr Vorlík, 1973-

Knihy

Nová publikace připravená týmem Petra Vorlíka představuje osobní osudy a vzpomínky aktérů tehdejší architektonické scény. Mapuje výzvy, kterým architekti osmdesátých let čelili, důvtipné…

Adolf Loos : poslední domy = the last houses

Christopher Long, 1957-

Knihy

Publikace se zabývá problematikou architektonického prostoru a dispozičním uspořádáním v pozdní tvorbě Adolfa Loose. Nabízí nový pohled na Loosův koncept Raumplanu, jehož pojetí se u posledních…

Zapomenutá generace : čeští architekti na Slovensku

Matúš Dulla, 1950-

Knihy

Kolektivní monografie seznamuje s tvorbou českých architektů, kteří působili na Slovensku. Připomíná význam jejich díla, které zasazuje do širšího společenského a historického kontextu.Úvodní…

Oldřich Liska : architekt východočeské moderny

Matěj Bekera

Knihy

Publikace se zabývá architektem Oldřichem Liskou a jeho architektonickou činností.

Petr Pelčák : architekt 2009-2019

Jana Tichá, 1964-

Knihy

Výpravná publikace představuje nejnovější tvorbu brněnského architekta Petra Pelčáka. Patří ke generaci, která vstupovala do profesního života na přelomu osmdesátých a devadesátých…

Jan Kaplický : pro budoucnost a pro krásu

Ivan Margolius, 1947-

Knihy

Bohatě ilustrovaná monografie seznamuje s životem a dílem architekta Jana Kaplického. Vykresluje prostředí, z něhož pocházel, ukazuje jeho inspirační zdroje a prostřednictvím vzpomínek přátel…

Fenomén Bauhaus : příběh jedné školy

Jiří Kuděla, 1960-

Knihy

Kniha vydaná ke 100. výročí založení umělecké školy Bauhaus v Německu mapuje nejen její historii od založení v roce 1919, ale také její klíčové estetické koncepty, filosofii a pedagogický…

Litomyšl - hlavní město současné české architektury = Litomyšl - capital of contemporary Czech architecture

Petr Volf, 1965-

Knihy

Přehled architektonických realizací, které vznikly v posledních pětadvaceti letech ve východočeské Litomyšli. Publikace se zaměřuje na rekonstrukce či dostavby historických památek, novostavby…

Alena Šrámková : architektura

Helena Huber-Doudová

Knihy

Soubor úvah, jejichž autoři se snaží postihnout osobnost a dílo české architektky Aleny Šrámkové, vydaný u příležitosti výstavy v Muzeu Kampa v Praze.

Architektura v přerodu : 1945-1948, 1989-1992

Dita Dvořáková, 1969-

Knihy

Soubor studií věnovaných dvěma přechodovým obdobím české architektury ve 20. století: letům 1945-1948 a 1989-1992. Autoři přibližují tehdejší architektonický vývoj v širokém kontextu…

Prostory a dialogy Evy Jiřičné

Karel Hvížďala, 1941-

Knihy

Tato kniha představuje význačnou současnou česko-anglickou architektku a filozofku prostoru jako člověka, který pochází z typického středoevropského milieu: nepříznivě ji ovlivnila jak…

(A)typ : architektura osmdesátých let

Petr Vorlík, 1973-

Knihy

Publikace nabízí nový pohled na československou architekturu 80. let 20. století. V tematicky zaměřených kapitolách ukazuje pestrou škálu přístupů k architektonickým úlohám této doby…

Volmanova vila - klenot české meziválečné architektury

Jolana Tothová, 1981-

Knihy

Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury i dokladem společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Kniha „Volmanova…

Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice

Knihy

Kritický dousvazskový katalog s názvem Architektura 60. a 70. let v České republice jako doprovodná publikace výstavy To nejlepší z architektury 60. a 70. let v ČR patří k hlavním výsledkům…

Architektura reciprocity

Pavla Melková, 1964-

Knihy

Autoři publikace, kteří se dlouhodobě věnují vzájemným vztahům člověka, prostředí a architektury, na konkrétních příkladech ukazují důležitost vzájemnosti, sounáležitosti a spolupráce…

Ostrava industriální a moderní : velký průvodce po architektuře 1845-1949

Martin Strakoš, 1972-

Knihy

Těžba uhlí a vznik prvních průmyslových podniků na Ostravsku se sice datují již od druhé poloviny 18. století, rozhodný impulz k industrializaci kraje však dodalo teprve železniční propojení…

Sídliště Ďáblice

Marie Jelínková, 1943-

Knihy

Historie vzniku ďáblického sídliště v Praze 8. Typy domů, občanská vybavenost, výtvarná díla.Sídliště Ďáblice vzniklo v 70. letech 20. století a patří mezi tzv. "krásná sídliště".…

Rodinné domy : Stempel - Tesař - Jasanský

Knihy

Publikace představuje prostřednictvím barevných fotografií a stručných komentářů rodinné domy navržené ateliérem Stempel & Tesař. Rukopis obou architektů se vyznačuje racionálností,…

Město pro každého : manuál urbanisty začátečníka

Osamu Okamura, 1973-

Knihy

Manuál urbanisty začátečníka čtenáři přiblíží, jak města fungují, jaké nám poskytují příležitosti, ale hlavně s jakými problémy se dnes potýkají. Městské plánování je strategická…

Slon v architektuře : o navrhování zoologických zahrad

Pavel Ullmann, 1963-

Knihy

Zajímavá publikace přibližuje slovem a hlavně fotografiemi a plánky architektonickou tvorbu pavilonů zvířat v zoologických zahradách.Pavel Ullmann se více než dvacet let věnuje navrhování…

Stavby a architekti. 3, Objekty a osobnosti známé i zapomenuté

Zdeněk Lukeš, 1954-

Knihy

Kniha je již třetí výběr z textů Zdeňka Lukeše, které byly publikovány v sobotní příloze Orientace v Lidových novinách, tentokrát v letech 2017–2020. Přibližuje svět architektury zhruba…

Národní technická knihovna = National Library of Technology = Bibliothèque technique nationale = Guo li ke xüe ji shu tu shu guan = Biblioteca Técnica Nacional : 50°6'14.376"N, 14°23'26.613"E

Roman Brychta, 1967-

Knihy

Publikace představuje slovem i obrazem budovu Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Nová knihovna je zde zachycena hlavně prostřednictvím barevných fotografií, které ji přibližují…

Slavné stavby Prahy 5. Barrandov

Pavlína Dolejská, 1987-

Knihy

Publikace provází čtenáře nejen realizací stavebních záměrů Havlových, ale také historií Barrandova a barrandovské filmové tvorby a to z pera velkého znalce filmové historie Pavla Jirase…

Možnosti vesnice : portréty architektonické proměny českého venkova

Michaela Hečková, 1986-

Knihy

Dvanáct příkladů úspěšné architektonické a urbanistické proměny současného českého venkova. Publikace ukazuje kvalitní ukázky moderní architektury či obnovy památek, které vznikly…

Brutalismus včera a dnes : masivní, expresivní, skulpturální

Chris van Uffelen, 1966-

Knihy

Brutalismu dal jméno francouzský termín "brut" - tedy surový, nerafinovaný. V naší knize se dočtete o stavbách z 60. a 70. let, jež dodnes udivují svou odvahou a nekompromisností.

Slavné vily Prahy 6 - Hanspaulka

Petr Urlich, 1949-

Knihy

Další z publikací Slavných vil Prahy 6 – Hanspaulka představuje výběr významných vil z dosud nepublikované skvělé enklávy rezidenčního bydlení v Praze 6, vilové čtvrti Hanspaulka. Celá…

Od Západu nefouká? : současná architektura v Plzni

Knihy

Cílem publikace je upozornit na současnou českou architektonickou produkci a reflektovat témata charakteristická jak pro tuzemskou scénu, tak pro specifickou situaci v Plzni.

Hotel Praha

Knihy

Výjimečná stavba s pohnutou historií a tragickým koncem. Legendární dejvický hotel Praha opět ožívá - ve stejnojmenné rozsáhlé monografiI sochaře, publicisty a neúnavného ochránce umění…

Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018

Vladimír Czumalo, 1954-2024

Knihy

Kniha představuje více než čtyři desítky moderních staveb, které vznikly v letech 1918-2018 na území Středočeského kraje.Autor vybral vynikající ukázky moderní architektury - od rodinných…

Otto Wagner : 1841-1918 : průkopník moderní architektury

August Sarnitz, 1956-

Knihy

Otto Wagner (1841-1918) je jednou z nejvýznamnějších osobností architektury přelomu století. Je tradičně spojován s Vídeňskou secesí, skupinou umělců a návrhářů pod vedením Gustava…

Následovníci Adolfa Loose : práce v Českých zemích

Knihy

Publikaci uvádí několik studií, které shrnují dosavadní výzkum v poznávání staveb Adolfa Loose i jeho následovníků na území Čech, Moravy a Slezska, mapují dějiny soukromé architektonické…

Evropan Adolf Loos : nejen brněnské stopy = Adolf Loos, European : his legacy in Brno and beyond

Knihy

U příležitosti 150. výročí narození světově proslulého architekta vyhlásily v lednu 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy „Rok Adolfa Loose“. Významnou spolupracující…

Beton, Břasy, Boletice : Praha na vlně brutalismu

Petr Vorlík, 1973-

Knihy

Kniha se věnuje fenoménu brutalistní architektury v Praze.Po éře furiantského socialistického realismu a hravě dekorativního bruselského stylu začali českoslovenští architekti ve druhé polovině…

K čemu jsou architekti

Ondřej Dušek, 1979-

Knihy

Architekti a architektky vytvářejí prostředí, ve kterém se pohybujeme, bydlíme, odpočíváme, učíme se, pracujeme… zkrátka ve kterém žijeme. Mají ale trochu nevděčnou roli. Každého…

Jak se vymýšlí architektura?

Knihy

Soubor citátů a komentářů k vybraným textům, které ve své době zásadním způsobem ovlivnily teorii i praxi architektury.

Modern architecture and interiors

Adam Štěch, 1986-

Knihy

Fotografická publikace představuje pozoruhodné ukázky moderní architektury z různých zemí světa. Barevné snímky staveb a interiérů významných, ale i méně známých architektů 20. století…

20000 : o místech a lidech - literárně-vizuální dokument o současné architektuře malých českých měst a obcí

Michaela Hečková, 1986-

Knihy

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel…

Ó hory, ó hory, ó hory : současná architektura v českých a slovenských horách = Ó hory, ó hory, ó hory : súčasná architektúra v českých a slovenských horách

Tomáš Bujna, 1968-

Knihy

Publikace doprovázející stejnojmennou výstavu (Praha, Bratislava, Starý Smokovec; 2018) představuje současnou architektonickou tvorbu v horské krajině v České republice a na Slovensku.Průvodce…

Archistorie : vyprávění o architektuře

Magdalena Jeleńska

Knihy

Víš, které známé architektonické památky byly postaveny z cihel a které z kamene? Jaké výhody má železobeton a proč se dnes používá tak často ve stavebnictví sklo? Už jsi někdy slyšel…

Estetika udržitelné architektury = The aesthetics of the sustainable architecture

Knihy

Výstava "Estetika udržitelné architektury" v Galerii Jaroslava Fragnera (Praha 2020), kterou tato publikace doprovází, přibližuje vývoj této problematiky po roce 2008, kdy se zde konala obdobně…

Stavby století republiky v Brně a Jihomoravském kraji

Iveta Černá, 1963-

Knihy

Architektonicky zajímáve stavby století republiky v Brně a Jihomoravském kraji. Další kniha z cyklu: Stavby století republiky, tentokráte z Brna a Jihomoravského kraje. V brožuře se autor věnuje…

Brněnský architektonický manuál : průvodce architekturou 1946-1989

Knihy

Průvodce brněnskou architekturou, která vznikla v poválečném období: navrhované trasy vedou k poznání zajímavých ukázek moderní architektury v jednotlivých brněnských čtvrtích.Vybrané…

Poetická geometrie : moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka

Mariana Kubištová, 1981-

Knihy

Josef Sudek (1896–1976) je nejčastěji vnímán jako fotograf poetických zátiší, zahrad či krajin. Už méně známo však je, že byl zejména ve třicátých letech také schopným a žádaným…