Ženy ve vědě

Rozehraná partie : talentky sedm let poté

Marta Vohlídalová, 1981-

Knihy

Publikace Marty Vohlídalové Rozehraná partie: talentky sedm let poté se zaměřuje na životní a pracovní dráhy mladých žen působících ve vědě, výzkumu nebo terciárním vzdělání. Navazuje…

Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů : příběhy pěti žen, které ovlivnily podobu sociologického výzkumu

Hynek Jeřábek, 1949-

Knihy

Kniha českého sociologa přináší vyprávění o vědeckém i osobním životě pěti socioložek 19.-20. století (F. Kelleyová, V. M. Palmerová, M. Jahodová, H. Herzogová a E. Noelle-Neumannová).

Ženy, co se nedaly : 25 pozoruhodných českých osobností

Ivana Peroutková, 1960-

Knihy

Pětadvacet portrétů významných českých žen přináší svědectví o tom, že odvaha se vyplácí.

Kapky na kameni : 50 příběhů českých a slovenských rebelek

Gabriela Futová, 1971-

Knihy

50 neobyčejných příběhů neobyčejných žen Příběhy padesáti žen a dívek z Čech a Slovenska, které posouvaly hranice. Nenápadné ale vytrvalé rebelky bojovaly za práva žen, snažily se…

První, statečné, jedinečné : Češky, které zvolily tu méně pohodlnou cestu

Jana Renner, 1980-

Knihy

Češky, které zvolily tu méně pohodlnou cestu. Jak se jmenovala naše první pilotka, první lékařka, první kandidátka na prezidentku? A kdo uskutečnil první módní přehlídku v Československu?…

Émilie Du Châtelet : femme de lettres

Dagmar Pichová, 1977-

Knihy

Monografie se věnuje diskuzi o filozofické a vědecké práci v první polovině 18. století, a to ze specifického pohledu femme de lettres, vzdělané ženy pocházející z aristokratického prostředí.…

Neohrožené ženy : sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství

Marta Breen, 1976-

Knihy

Před 150 lety vedly ženy a muži velice rozdílné životy. Ženy nemohly volit ani samy si vydělávat peníze. Nemohly rozhodovat o vlastním těle. Rozhodovaly za ně otcové, až do chvíle, než…

České ženy známé a neznámé

Eva Uhrová, 1938-

Knihy

Každá z dvanácti českých žen prožila svůj osobní příběh a zároveň konala skutky, jimiž ovlivnila veřejný život převážně v první polovině 20. století. Všechny spojuje buď literatura,…

Úžasné ženy, které dokázaly zázraky

Kate Pankhurst

Knihy

Knížka představuje třináct odvážných žen, které se svými průkopnickými činy zapsaly do historie. Seznámíš se s Džunko Tabei, neohroženou horolezkyní a první ženskou pokořitelkou…

Anna Honzáková a jiné dámy

Eva Uhrová, 1938-

Knihy

"Život mě naučil hned od mládí jít rovnou kupředu a neohlížet se napravo ani nalevo po cizím mínění." Slova Anny Honzákové, první lékařky promované na Univerzitě Karlově, napovídají,…

Po stopách šesti žen

Eva Uhrová, 1938-

Knihy

Milada Petříková-Pavlíková, Eliška Purkyňová, Marie Steyskalová, Eliška Vozábová, Milada Horáková, Františka Plamínková. O šestici žen mnohé víme, ale stále je co objevovat.

Prvenství žen : ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé

Jaroslava Hoffmannová, 1942-

Knihy

Chronologické záznamy o jednotlivých prvenstvích žen v různých oborech lidské činnosti. Velká pozornost se soustředí na české země.

Počátky emancipace žen v Čechách : dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století

Marie Bahenská, 1970-

Knihy

Autor při zpracování knihy vycházel ze svého pedagogického působení na Fakultě sociálních věd UK. Je určena především pro studenty politologie a mezinárodních teritoriálních studií,…

Až za hranice : sen Sofie Kovalevské

Joan Spicci

Knihy

Román, na němž matematička a pedagožka Joan Spicciová pracovala víc než deset let, zachycuje skutečný příběh Sofie Kovalevské, její pozoruhodnou osobní proměnu, kdy z mladičké dívenky,…

Příběhy učených žen : životní osudy žen, které významně ovlivnily vývoj exaktních věd, především fyziky, matematiky a chemie

Ivo Kraus, 1936-

Knihy

Už staří Řekové věřili, že lidskou dovednost ochraňuje Diova dcera Athéna. Jako nejvyšší božstvo moudrosti a umění si vybrali ženu, spanilou Minervu, také Etruskové i jejich dědici…

To je nápad! : úžasné objevy a vynálezy, za které vděčíme ženám

Owen O'Doherty

Knihy

Praktický, ilustrovaný průvodce čtenáře seznámí s objevy, vynálezy a návrhy, které ovlivnily životy lidí na celém světě, a s pozoruhodnými ženami – objevitelkami a vynálezkyněmi.…

Cesty k samostatnosti : portréty žen v éře modernizace

Pavla Vošahlíková, 1951-

Knihy

V 19. a v první polovině 20. století probíhaly významné změny ve veřejném životě i v domácím prostředí, měnily se konzumní zvyklosti i organizace výroby, novoty ovlivňovaly potřeby…

Hledání dynamické rovnováhy : tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha

Hana Víznerová, 1980-

Knihy

Rozhovory s vědecko-výzkumnými pracovnicemi VŠCHT Praha, ženami tří generací. Možnosti rozvoje úspěšné kariéry žen.

Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie

Ivo Kraus, 1936-

Knihy

Soubor příběhů o ženách, kterým se exaktní vědy staly ušlechtilou zálibou i životním posláním.

Osudové ženy

Pavel Bělina, 1948-

Knihy

Medailony 55 žen naší i světové historie, vědy i kultury přinášejí informace o životě, činnosti a proslulosti těchto osobností v historickém kontextu.

Živly české vědy

Lenka Vrtišková Nejezchlebová, 1978-

Knihy

Kniha autorů Deníku N vám ve čtyřech „živelných“ celcích představí formou rozhovorů přední vědkyně a vědce z mnoha oborů. Dozvíte se, jak přemýšlejí, s čím se potýkají a především…

Ženy, které mi nedají spát : cesta kolem světa po stopách mých hrdinek

Mia Kankimäki, 1971-

Knihy

Inspirující autobiograficky laděný román, ve kterém se autorka vydává na místa spojená se silnými ženskými osobnostmi, které šly "svou cestou" a které jsou pro autorčin život nějakým…

Vědci a vědkyně v pohybu : o akademické mobilitě

Marta Vohlídalová, 1981-

Knihy

Publikace se věnuje problematice akademické mobility, konkrétně dlouhodobým zahraničním stážím v počátečních fázích akademické dráhy. Kniha přibližuje formou rozhovorů zkušenosti…

Ženy, které se nebály změnit svět

Julia Adams, 1957-

Knihy

Každý z nás má šanci změnit svět. Přečtěte si inspirativní příběhy žen, které to dokázaly. 101 medailonků vědkyň, političek, aktivistek, sportovkyň, umělkyň, průzkumnic, zkrátka…

Ženy v akademických povoláních : osobní a profesní spokojenost

Veronika Očenášková, 1984-

Knihy

Kniha seznamuje čtenáře se společensky aktuálním tématem osobní a profesní spokojenosti žen pracujících v akademických povoláních, poskytuje vhled do života těchto žen a představuje…

Hrdinky : příběhy významných českých žen

Renáta Fučíková, 1964-

Knihy

Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Šly si za svým a někdy za odvahu zaplatily cenu nejvyšší. Ale svým příběhem inspirovaly tisíce a miliony dalších žen, které dnes díky nim mohou…

Kočka, která nikdy nespí II : Jiřině Šiklové k narozeninám

Knihy

Vilém Prečan, který publikaci uspořádal, píše v jejím úvodu: "Kniha vznikla z přání podat u příležitosti životního jubilea Jiřiny Šiklové svědectví o životě a díle osobnosti, která…

Úžasné ženy, které změnily svět

Kate Pankhurst

Knihy

13 portrétů sebevědomých a vytrvalých žen, které mohou být inspirací mladým čtenářkám i čtenářům.Ilustrovaná knížka stručně představuje vědkyně, umělkyně, sportovkyně či aktivistky…

Helena Illnerová : čas pro světlo

Helena Illnerová, 1937-

Knihy

Prof. Helena Illnerová je přední česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně AV ČR, České učené společnosti, České komise při UNESCO aj. Vedle aktivit spojených s vědou působí…

Kniha o Blanche a Marii

P. O. Enquist, 1934-2020

Knihy

Pod křestními jmény obsaženými v názvu Enquistova zatím posledního románu se skrývají Marie Sklodowská-Curieová, spoluobjevitelka radia a dvojnásobná nositelka Nobelovy ceny, a Blanche Wittmanová,…

Vzestup raketových dívek : ženy, které nás hnaly kupředu : od raketových střel k Měsíci a Marsu

Nathalia Holt, 1980-

Knihy

Ve čtyřicátých a padesátých letech, kdy nově zřízená Jet Propulsion Laboratory nutně potřebovala mladé a hlavně rychle uvažující matematiky pro výpočty rychlostí a trajektorií, nebyl…

Nejvlivnější ženy naší doby

Chiara Pasqualetti Johnson

Knihy

Kniha předkládá čtenářům portréty padesáti působivých žen. Nepředstavuje nejslavnější osobnosti či ženy prosté jakékoli kritiky, ale nepochybně inspirativní a odvážné dámy, které…

Jen mít dosti sil! : ženy v dějinách české filozofie a vědy

Zdeňka Jastrzembská, 1977-

Knihy

Ačkoli jsou dnes jejich jména málo známá, ženy se vždy podílely na vědění, vstupovaly do diskusí a přicházely s originálními myšlenkami. Monografie se věnuje roli žen v dějinách české…

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945

Martina Bečvářová, 1971-

Knihy

Monografie pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky na některé z fakult…

Velké ženy z malé země

Renata Mrázová, 1971-

Knihy

Třicet tři příběhů výjimečných žen z miniosti i současnosti, které žily nebo žijí v Čechách, milují svou rodnou zem a změnily a mění náš život k lepšímu.

Slavné Češky a jejich blízcí

Stanislava Jarolímková, 1947-

Knihy

Setkání se šesti slavnými českými ženami, autorka o nich nabízí řadu méně známých zajímavých informací, které se týkají především jejich osobního, citového života a partnerů,…

Od přírody podřadné : jak se věda mýlila v ženách

Angela Saini, 1980-

Knihy

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval…

Ženy, které uměly myslet i bez manžela

Eva Uhrová, 1938-

Knihy

Eva Uhrová je dáma, která umí s noblesou (a lapidárně) vyprávět příběhy žen, jež svým životem a prací obrátily ženský a český svět vzhůru nohama. Znáte Augustu Rozsypalovou, Olgu…

Poznej báječné ženy

Ellen Bailey

Knihy

Inspirující pohled na nejúžasnější ženy historie se spoustou kreativních nápadů, díky kterým probudíte svou představivost a sny.

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Knihy

Kniha rozhovorů s úspěšnými ženami české vědy, vychází z projektu Žena měsíce, zahájeného v roce 2002. Hlavní snahou tohoto projektu bylo zviditelnit vědkyně, které dosahují význačných…

Minerva 1890-1936 : kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii

Knihy

Kronika gymnázia Minerva zachycuje první takřka půlstoletí (1890–1936) existence střední školy, jejíž založení představovalo průlom do systému vzdělávání. Jako první dívčí gymnázium…