Významné bitvy

Opravdu temná Bílá hora? : (fakta a úvahy o jednom fatálním omylu oficiální české historie)

Václav Junek, 1950-

Knihy

V listopadu 2015 uplyne od události, které se říká Bitva na Bílé hoře, tři sta devadesát pět let. Mnoho o ní víme už ze školních lavic, ale pouze okrajově, i když přece. Tato kniha se…

Drama Bílé hory : česká válka 1618-1620

Dušan Uhlíř, 1938-

Knihy

Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých…

8.11.1620 Bílá hora : o potracení starobylé slávy české

Jan Pavel Kučera, 1948-

Knihy

Studie. Podrobný rozbor politických cílů stavovské opozice, jejího složení i konkrétních aktivit. Charakteristika jednotlivých představitelů. Evropský kontext české války. - Polemika s…

Bílá hora

Olivier Chaline, 1964-

Knihy

Bílá hora - Olivier Chaline . Málokterá historická událost sehrála v procesu utváření českého národního vědomí takovou roli jako bitva na Bílé hoře. Z vojenského hlediska na první…

Rozhodující bitvy : padesát dvě bitvy, které změnily svět : od Salaminy k válce v Perském zálivu

Geoffrey Regan, 1946-

Knihy

Podnětná a živě napsaná zpráva o 52 bitvách, které změnily běh dějin, od řeckého vítězství nad Peršany u Salamíny v roce 480 př.n.l.po operaci Pouštní bouře a její následky. S pomocí…

Drama Bílé hory : česká válka 1618-1620

Dušan Uhlíř, 1938-

Knihy

Průběh českého stavovského povstání v letech 1618-1620, bitva na Bílé hoře a její důsledky.Práce v úvodu popisuje politickou situaci v Evropě na počátku 17. století, kdy došlo k vytvoření…

Slovník bitev

Ian V. Hogg, 1926-2002

Knihy

Přehled základních údajů i nová fakta o významných bitvách a o jednatřiceti slavných vojevůdcích od Alexandra Velikého až po sovětského maršála Žukova, plány a nákresy slavných bojišť…

Sto bitev : příběhy nejvýznamnějších bitev všech dob

Michael Lee Lanning

Knihy

Autor mapuje sto bitev, které znamenaly milníky v historii lidstva. Časový záběr knihy je velmi široký, sahá od roku 1479 př. n. l. až po rok 1991. Popis jednotlivých bitev je stručný a výstižný,…

Bitva u Slavkova = The battle of Austerlitz

Jakub Samek, 1979-

Knihy

Kniha představuje bitvu tří císařů ve světě známou jako Austerlitz a je stručným výkladem historického průběhu bitvy v kontextu moderních historických rekonstrukcí. Každoročně se na…

Šokující vítězství : nejpřekvapivější zvraty v dějinách válek

Hans-Dieter Otto, 1937-

Knihy

Válečná střetnutí se zcela nečekaným koncem, kdy proti všemu očekávání vyhrál outsider. Docházelo k nim před naším letopočtem, známe takové případy i z doby moderní. I když mělo…

Slavkovské bojiště : průvodce krajinou bitvy "tří císařů"

Jaromír Hanák

Knihy

První kapitola se zaměřuje na průběh samotné bitvy u Slavkova a její klíčové aktéry (panovníci a hlavní velitelé armád). Největší pozornost je věnována jednotlivým obcím někdejšího…

Osudové bitvy dějin

Jiří Fidler, 1961-

Knihy

Průběh nejvýznamnějších vojenských střetů, které výrazně ovlivnily vývoj světových dějin.

Bitvy, které změnily svět

William Weir, 1928-

Knihy

Konflikty, bitvy, boje a války jsou zřejmě nedílnou, temnější součástí lidských dějin. Je nesporné, že výsledky některých bitev či rozhodujících střetnutí zapříčinily zánik nebo…

Bitvy, které změnily svět

Knihy

Přehled bitev, které výrazně ovlivnily světové dějiny.Kapitoly přibližují průběh jednotlivých střetů, které se odehrály během starověku, středověku, novověku a v období 20. století.…

Sedmdesát velkých historických bitev

Knihy

Výpravná publikace je dokonalým, bohatě ilustrovaným pramenem, se stovkami fotografií a dobových maleb a speciálně zpracovanými schématy bitev. Je vhodná pro každého čtenáře, který se…

Slavné bitvy českých dějin

Jan Kvirenc, 1963-

Knihy

44 "slavných bitev" – vítězství i porážek, které utvářely české dějiny od nejstarších dob do současnosti.

Vojenské omyly v dějinách : od bitvy u Salaminy po válku v Iráku

Hans-Dieter Otto, 1937-

Knihy

Autor úspěšné knihy Osudové omyly 2. světové války se tentokrát zaměřil na téměř celé období zejména evropských dějin. Poznáme osudové okamžiky nejvýznamnějších bitev a tažení…

Největší bitvy

Knihy

Přehled nejvýznamnějších bitev, které výrazně ovlivnily světové dějiny.

Největší bitvy v dějinách

Nigel Cawthorne, 1951-

Knihy

Publikace nás zavede na čtyřicet válečných polí všech dob, představí nepřátelské strany, slavné vojevůdce, jejich techniky a lsti. Objasní, proč k bitvám došlo, jaký byl jejich průběh,…

Pražská bojiště : velké bitvy a významná historická vojenská střetnutí na území Velké Prahy od založení města až po moderní dobu

Jindřich Brož

Knihy

Tato knížka nabízí nejen zasvěceným milovníkům Prahy, ale také běžnému čtenáři pohled na toto město z překvapivě nového úhlu. Vnímá je totiž tentokrát nikoli jako opěvovanou stověžatou…

Velké válečné příběhy : padesát nezapomenutelných příběhů válečných hrůz a hrdinství

Knihy

Uznávaný britský historik J. E. Lewis sestavil zajímavou knihu, obsahující padesát skutečných válečných příběhů. 550 stránek textu popisuje otřesné i dojemné válečné příběhy,…

Slavné bitvy naší historie

Knihy

Strhují zachycení 47 nejslavnějších bitev české historie. V malých medailonech, postihujících všechny charakteristické zajímavosti památných bojů, defilují prakticky rekonstruovaná bitevní…

Bitvy : 5000 let válčení

R. G. Grant, 1949-

Knihy

Válčení je tak staré jako dějiny lidstva. Jeho vývoj můžeme sledovat od prvních zaznamenaných bitev Egypťanů až k moderní éře hrozby úplného zničení. Výpravná encyklopedie Bitvy je…

Bitva na Bílé hoře 8.11.1620

Dušan Uhlíř, 1938-

Knihy

Anglické resumé

Významné bitvy a tažení : [atlas historie : více než 170 map zachycujících historii válečnictví od starověku po 21. století]

Malcolm Swanston

Knihy

Atlas historie Významné bitvy a tažení přináší unikátní způsob, jak poznávat minulost prostřednictvím map, zachycujících klíčové momenty historie lidstva. Kniha je tvořena řadou různých…

Martova pole, aneb, Krvavá bojiště historie

Miroslav Ivanov, 1929-1999

Knihy

Historie nejznámějších evropských, severoafrických a předasijských bojišť od dob antiky až po druhou světovou válku. Celkem čtyřiadvacet samostatných kapitol o místech, kde se udály významné…

Rozhodující bitvy : 21 klíčových pozemních a námořních střetnutí od roku 480 př. n. l. do roku 1943

John Colvin

Knihy

Kniha přibližuje 21 klíčových pozemních a námořních střetnutí počínaje Salaminou roku 480 př. n. l. a konče hlavními střety 2. světové války. Pro vojenského historika Johna Colvina…

Bitvy a vojevůdci v dějinách

Jaroslav Hrbek, 1951-2009

Knihy

Kniha obsahuje souhrn kapitol týkajících se pozemních bitev starověku, středověku, 17., 18., 19. a 20. století a dále námořních bitev do roku 1900 a ve 20. století. Další část je věnována…

Významné bitvy v Čechách a na Moravě

Jiří Macoun, 1956-

Knihy

Střety armád, které se odehrály na bojištích Čech a Moravy, umožňují náhled do vývoje evropského válečnictví v překvapivé úplnosti. Na příkladu dvanácti bitev z území našeho státu…

Neuvěřitelná vítězství : deset zcela nepravděpodobných bitev

Bryan Perrett, 1934-

Knihy

Podtitul: deset zcela nepravděpodobných bitev. Albuera – Chippewa a Lundy's Lane – Lakhnaú – Ta-ku – Dargaj – San Juan – Beerševa a Hádž – Pointe du Hoe a pláž Omaha – Kóta 112…

Památné bitvy našich dějin : rok 1126-1920

Miloš Václav Kratochvíl, 1904-1988

Knihy

Práce ušlechtile osvětového charakteru. Tak, jak se s obdobným druhem literatury setkáváme v období první republiky. Vlastenecký patos a silný emoční náboj. Oslava národních dějin, jejímž…