Čeští světci

První česká království

Martin Wihoda, 1967-

Knihy

Tradice a zvyklosti jsou svorníkem státotvorného vývoje. Stačí si připomenout volby knížat, nalézání práva na sněmech Čechů i samo pojetí přemyslovské mytologie, jež definovala domácí…

Svatý Václav

Josef Pekař, 1870-1937

Knihy

Studie vydaná k výročí smrti svatého Václava od předního českého historika přelomu 19. a 20. století. Pekařův text představuje dvě podoby národního světce, historicky pozemskou a světecky…

Povídání o svaté Anežce České

Lenka Rožnovská, 1972-

Knihy

Babička Anna vypráví svým vnoučatům příběh o životě svaté Anežky České. David s Aničkou se nudí. Když však babička Anna začne vyprávět o svaté Anežce, oba ztichnou a pozorně poslouchají.…

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové : česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku

Jakub Razim, 1982-

Knihy

Vztahy mezi přemyslovskými Čechami a Svatou říší římskou v období od 10. do 12. století. Práce se opírá o prameny říšských kronikářů.

Ludmila : kněžna a světice

Jakub Izdný, 1986-

Knihy

Kniha je komplexním historickým potrétem a souhrnem dostupných poznatků o knežně a babičce svatého Václava svaté Ludmile, a to i v kontextu její doby a kulturně-náboženských souvislostí.

Krásná i bezbožná tajemství našich dějin : legendy versus historická "pravda"

Jan Bauer, 1945-

Knihy

Český středověk, zejména pak jeho počátek, tone v příšeří. Přesto, jsme-li vybaveni znalostí toho, co se v písemné, výtvarné či hmotné podobě přece jen dochovalo, a také dostatečnou…

Kytice z královské zahrady : příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro děti

Ivan Renč, 1937-

Knihy

Kniha vypráví o několika hrdinech našeho národa. Neproslavili se většinou na válečném poli, ale v hrdinském boji o víru a lásku. Kytice příběhů představuje tyto křesťanské velikány…

Svatý Václav a jeho pomník

Alena Ježková, 1966-

Knihy

Publikace představuje českého národního patrona na pozadí legend i věrohodných historických faktů, sleduje proměny jeho kultu v tisícileté historii a popisuje více než tři desítky let…

České dějiny očima Psa : co bylo, to bylo

Martina Drijverová, 1951-

Knihy

Vtipný a originální průvodce naší historií navazuje na první knihu, která končila osobností Jana Husa. Kniha začíná dobou husitskou a líčí české dějiny od Jana Žižky přes Jagellonce,…

O Ludmile : babičce svatého Václava a první české svaté : nejen pro babičky a jejich vnoučata

Kateřina Šťastná, 1979-

Knihy

Krásné vyprávění o životě první české světice, babičce svatého Václava . Autorka s lehkostí popisuje celý Ludmilin život včetně nových historických zajímavostí a text obohacuje o…

V erbu lvice : román o Zdislavě z Lemberka

Alena Vrbová, 1919-2004

Knihy

První polovina 13. století v Čechách byla tvrdá a nelítostná doba bojů o vládu mezi králem Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II. Zemi ničila válka, lidé trpěli hladem a nemocemi.…

Bylo to jinak : jiný výklad mytologie : nový pohled na Staré pověsti české : skutečný příběh knížete Václava

Jan Cinert, 1956-

Knihy

Text je rozdělen do několika oddílů. Základem počátečního výkladu jsou nejstarší dochované mýty – antické, germánské a slovanské; autor se snaží velice důkladným rozborem najít…

Slyšte slovo a zpívejte píseň : život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu

Petr Piťha, 1938-

Knihy

Životopisný příběh svatých Cyrila a Metoděje. Autor ve svém vyprávění uvádí všechna základní historická fakta a ve druhé části knihy se pak věnuje historii Velehradu.

Kdo to nezná, není Čech

Jana Eislerová, 1942-

Knihy

Populárně-naučná publikace, určená dětem zejména mladšího školního věku, shrnuje stručně a přehledně základní fakta o českém státě za doprovodu barevných ilustrací a závěrečného…

Svatá Anežka : příběh české princezny

Oldřich Selucký, 1955-

Knihy

Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny. První čtení o Svaté Anežce pro školáky a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče,…

Smrt a pohřby slavných, aneb, Poslední cesty osobností našich dějin

Marie Michlová, 1989-

Knihy

Mnohé současné biografie historických osobností z pera jinak vynikajících dějepisců jako by postrádaly zakončení – smrt či pohřeb jsou v nich pojednány jen velmi stručně až povrchně,…

Kniha a závoj : 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily

Renáta Modráková, 1978-

Knihy

Kniha přibližuje odkaz svaté Ludmily v písemné kultuře českého středověku a novověku, a to i v kontextu stejnojmenné výstavy uskutečněnou v Národní knihovně ČR.

Vraždy z vášně : román o svaté Ludmile a svatém Václavovi

Jaroslava Černá, 1959-

Knihy

Ludmila, dcera pšovanského knížete Slavibora netuší, že sňatek s přemyslovským knížetem Bořivojem změní nejen její osobní život, ale především si najde cestu od pohanských božstev…

Naše tradice

Ladislava Paterko, 1964-

Knihy

Autorka vyjadřuje a popisuje skutečný smysl jednotlivých dnů v roce, které jsou pro nás významné. Proč těmto dnům říkáme svátky, slavíme je a proč se staly tradicí v našem životě.

Svatý Václav : jiný příběh

Miroslav Houška

Knihy

Fiktivní příběh z doby, kdy Boleslav usiloval o moc a obrátil se proti svému bratrovi, knížeti Václavovi. Čechy, rok 935. Mezi družinou knížete Václava a bojovníky jeho bratra narůstá…

České nebe

Alena Ježková, 1966-

Knihy

Dvanáct portrétů křesťanských svatých, kteří zanechali významné stopy v českých národních dějinách. Kapitoly se věnují jednotlivým osobnostem, jejich životním osudům, ikonografii…

Svatá Ludmila : příběh české kněžny

Oldřich Selucký, 1955-

Knihy

Příběh manželky historicky prvního doloženého českého knížete Bořivoje.Bohatě ilustrovaná autorská kniha popisuje život Ludmily jako knížecí dcery z polabského kmene Pšovanů od dětství…

Svatý Jan Nepomucký

Alena Němečková

Knihy

Životopis světce a mučedníka Jana Nepomuckého ve zpracování pro děti.

Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí

Petr Bahník, 1967-

Knihy

Publikace se věnuje knížeti, svatému Václavovi, a to z různých úhlů pohledu.

Tetín svaté Ludmily : místo, dějiny a spiritualita

Václav Cílek, 1955-

Knihy

Tetín nesporně patří k významným místům české historie – na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka…

Cyril a Metoděj : příběh soluňských bratří

Oldřich Selucký, 1955-

Knihy

Knížka Oldřicha Seluckého poodhaluje nejmenším čtenářům barvitý životní příběh soluňských bratří. Ukazuje, jak důležité je najít ve správný čas odvahu k rozhodnutí a věřit,…

Zdislava z Lemberka : vnesla světlo do nejtemnějších míst

Hana Whitton, 1950-

Knihy

Krásná a urozená Zdislava nemá o nápadníky nouzi, ale hledá hluboký vztah založený na opravdové lásce. Její cestu zkříží Havel z Lemberka, který její city opětuje, ovšem jednoho dne…

Jan Nepomucký : česká legenda

Vít Vlnas, 1962-

Knihy

V kultu nejslavnějšího světce českého baroka je jen máloco tak, jak se na první pohled jeví. Jako náboženská, nacionální a politická ikona prošel Jan Nepomucký v průběhu šesti staletí…

Svatý Václav : panovník a světec v raném středověku

Vratislav Vaníček, 1947-

Knihy

Jaký byl Svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoevropskou…

Zrození českého státu : záhady přemyslovských knížat, aneb, Svatí otrokáři, (všeho) schopní bratrovrazi a zbožní bigamisté

Jan Bauer, 1945-

Knihy

Kapitoly se snaží zachytit historický vývoj na našem území od 9. století do 1. desetiletí 11. století a počátky českého státu.

Střední Čechy, kolébka národních patronů : sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop

Jiří Sláma, 1934-2020

Knihy

Soubor studií předních českých historiků o našich nejstarších národních patronech - sv. Ludmile, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Prokopovi s úvodním slovem arcibiskupa pražského Dominika…

Svatý Václav : příběh českého knížete

Oldřich Selucký, 1955-

Knihy

Bohatě ilustrovaný životopis hlavního patrona českých zemí - svatého Václava. Na českém trůně sedělo mnoho knížat, králů i císařů. Jenom jednoho z nich však nazýváme ochráncem…

Historie zase trochu jinak, aneb, Jak válčili staří Čechové

Richard Händl, 1952-

Knihy

Historické střípky, zajímavosti a záhady z české i evropské historie. Válčení českého národa v průběhu staletí až do Bílé hory.

Záhady českých dějin

Jan Bauer, 1945-

Knihy

Autor předkládá čtenáři sedmnáct témat z české historie, témat, k nimž se pojí řada nejasností, mýtů a dezinformací. Čtenářsky přitažlivou formou podává ke každému z nich shrnutí…

Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily

Kristián, mnich, asi 929-asi 996

Knihy

Vzácné literární dílo z počátků českých dějin. Kristiánova legenda je věnovaná druhému pražskému biskupu Vojtěchovi a patří k nejvzácnějším historickým dílům české literatury.…

Osobnosti českých dějin pro děti

Jana Eislerová, 1942-

Knihy

Seznamte se se životy a počiny slavných českých mužů a žen! Jaké měl dětství významný myslitel a učitel národů Jan Amos Komenský? Kdo inspiroval Boženou Němcovou k napsání Babičky?…

Tajemství českých kronik, pověstí a mýtů

Vladimír Liška, 1955-

Knihy

Jsou svědectví ve středověkých kronikách o dávných událostech přesné a pravdivé, anebo zkreslené či zavádějící? Proč je vlastně u nás tolik hradů opředeno pověstmi o pokladech a nadpřirozených…

Svatá Anežka Česká : život a legenda

Helena Soukupová, 1946-

Knihy

Životopis přemyslovské princezny a zakladatelky kláštera Na Františku. Ve své komplexní monografii o historii Anežského kláštera, vydané ve druhém přepracovaném vydání ve Vyšehradu v…

Svatý Václav : vraždou to nekončí

Veronika Válková, 1970-

Knihy

Legendy o svatém Václavovi zná snad každé malé dítě. A každý dospělý ví, že legendy si vždycky něco přibarvily. Ale stejně – kdo si představuje Václava jako proplešatělého čtyřicátníka,…

První kněžna, aneb, Závrať moci : další příběh z časů, kdy muži byli ještě muži a ženy ženami

Jiří Bílek, 1948-2020

Knihy

Po Bořivojově smrti se kněžna Ludmila snaží udržet český stolec pro své syny. Až smrt moravského knížete umožní návrat jejího prvorozeného syna Spytihněva a Ludmile se podaří dosáhnout…

Anežka Česká : cesta lásky a víry hrdé Přemyslovny : román

Hana Whitton, 1950-

Knihy

Anežka Přemyslovna a Jindřich, syn císaře Fridricha II., v sobě našli zalíbení. Vše nasvědčuje tomu, že jejich štěstí nic nestojí v cestě. Jenže zatímco Anežka se připravuje na roli…

Živá minulost : středověké tradice a představy o středověku

František Graus, 1921-1989

Knihy

Středověké tradice a představy o středověku byly završením Grausových výzkumů o genezi raně středověkého státu, o formování středověkých představ o počátku společnosti, o etnogenezi…

Tajemství : neskutečný příběh svaté Anežky České

Tereza Dobiášová, 1981-

Knihy

Fiktivní životní příběh Přemyslovny Anežky České, ve kterém ji autorka propojila s pohanskými mýty. Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o…

Drahomíra : důstojná sokyně kněžny Ludmily

Oldřiška Ciprová, 1979-

Knihy

Drahomíra se po smrti svého muže knížete Vratislava dostane do ostrého sporu s tchyní Ludmilou. Osamocená kněžna nese velmi nelibě Ludmilin vliv na jejího syna Václava. Prudkou zášť, která…

O smyslu českých dějin

Josef Pekař, 1870-1937

Knihy

Tento reprezentativní průřez dílem Josefa Pekaře (1870-1937), největšího českého moderního historika, má být zásadní pomůckou těm, kdo se chtějí v kostce seznámit s Pekařovým objektivním…

Šedé eminence evropských dějin

Vladimír Liška, 1955-

Knihy

Role šedých eminencí je často nejen opomíjena, ale i nedoceněna. Tyto osobnosti stojí v pozadí politického a společenského dění a disponují možnostmi rozhodovat o důležitých otázkách,…

České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. I. díl, Čeleď sv. Václava

David Kalhous, 1978-

Knihy

Kniha o dějinách raného středověku se vždy potýká s nedostatkem pramenů, ale i tak jsou mnohá svědectví nepovšimnuta a četné možnosti nevyužity. Proto se autor zaměřil i na možnosti…

Můj stát : putování za českými patrony

Martin Velíšek, 1968-

Knihy

Kdo jsou nejvýznamnější patroni a světci naší země? Kým byli za života a jaký význam měli a mají pro naši zemi a pro evropskou civilizaci? Český lev v této knize seznamuje děti s Cyrilem…

Cyril a Metoděj : mezi Konstantinopolí a Římem

Vladimír Vavřínek, 1930-

Knihy

Kniha českého byzantologa líčí cyrilometodějskou misii v širším kontextu evropských dějin.Autor popisuje život a činnost Konstantina-Cyrila a Metoděje v Byzanci, Římě a na jejich misiích,…

Dobrodružství historie, aneb, O českých dějinách trochu jinak

Jiří Sommer, 1937-

Knihy

V deseti kapitolách se autor zamýšlí nad osudy zajímavých osobností českých dějin.Kniha čtenáře provádí českými dějinami na pozadí osudů význačných osobností. První kapitola se…

Nevinný bratrovrah

Jiří Dobrylovský, 1961-

Knihy

Zakladatel českého státu kníže Boleslav I., byl panovníkem, za jehož vlády česká říše dosáhla největší rozlohy v dějinách, domohla se obrovské moci a mezinárodní prestiže a získala…

Byl svatý Václav českým knížetem?

Štěpán Blažek, 1945-

Knihy