Milan Kundera

Nevědění : román

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Filozofický román plný hlubokých myšlenek o smyslu života, neutěšenosti vztahů, ztrátě identity a domova i nemožnosti návratu.Česká emigrantka Irena žije ve Francii od svého útěku z…

Žert : román

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Román Žert postihuje úděl intelektuála v totalitní společnosti. Ironický lístek adresovaný krásné, ale hloupé dívce a zachycený pozornými funkcionáři uvede do pohybu lavinu, která vrhá…

Milan Kundera (neztracen) v překladech : katalog k výstavě

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Jistá část české literární kritiky říká, že Kundera je reprezentantem středoproudé literatury, která se děje především na povrchu a uspokojuje falešné přesvědčení o čtenářské…

Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera

Aleš Haman, 1932-2023

Knihy

Literární vědec, historik a kritik, emeritní profesor estetiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Aleš Haman shrnul do své nové knihy texty, které od konce padesátých let po…

Zneuznávané dědictví Cervantesovo

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

1. vydání tohoto souboru, druhý dotisk.

Směšné lásky : povídky

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Směšné lásky — sedm povídek, jejichž námětem je láska zasazená do komických souvislostí, anebo spíš to, co lidé v komických souvislostech pokládají za pokus o milostný vztah. Svazek…

Český spor o Milana Kunderu

Knihy

Kniha Český spor o Milana Kunderu, již edičně připravil Jiří P. Kříž, shrnuje ve třech oddílech texty 40 autorů, které se z mnoha úhlů pohledu vztahují k obvinění vznesenému proti…

Jakub a jeho pán : pocta Denisi Diderotovi o třech jednáních

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Znamenitá a úspěšná dramatizace Diderotova Jakuba Fatalisty, hravá i krutá studie proměn lidského osudu v neprohlédnutelném světě, je jediný autorův dramatický text patřící k dílům,…

Vyprávět příběh : naratologické kapitoly k románům Milana Kundery

Tomáš Kubíček, 1966-

Knihy

Analýza se zaměřuje na devět knih z Kunderova románového díla počínaje Žertem a konče Nevěděním, jež lze charakterizovat jako část jediného opusu - metapříběhu. Při výkladu tohoto…

Život je jinde

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

„Tématem mých románů není kritika společnosti. Život je jinde je situován do roku 1948, do doby zešílevšího stalinismu. Ale mou ambicí nebylo kritizovat režim! Kritizovat ho v roce 1969,…

Kastrující stín svatého Garty

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Kniha přináší texty Milana Kundery věnované Franzi Kafkovi: eseje Kastrující stín svatého Garty a Překlad jedné věty a „jako doplněk a epilog“ Umění věrnosti a Hranice nepravděpodobného…

Kundera, aneb, Paměť touhy

Eva Le Grand, 1945-2004

Knihy

Pozoruhodný esej zabývající se Kunderovým dílem - dílem jednoho z největších ironiků a demystifikátorů všech Absoluten - přesvědčuje a poučuje o jedné základní pravdě: o absolutní…

Svět románů Milana Kundery

Květoslav Chvatík, 1930-2012

Knihy

Obsáhlý literárněvědná esej o dílech Milana Kundery doplněný podrobnou bibliografií světových prací věnovaných Milanu Kunderovi a jeho knihám. Svět románu je zvláštní věc, stačí…

Nechovejte se tu jako doma, příteli

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Svazek obsahuje dva eseje Milana Kundery: Kdo je to romanopisec (z knihy Le rideau /Opona/, Gallimard 2005) a Nechovejte se tu jako doma, příteli (z knihy Les testaments trahis /Zrazené testamenty/,…

Kniha smíchu a zapomnění : román

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly následují po sobě jako jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné situace,…

Můj Janáček

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

První svazek esejů s názvem Můj Janáček obsahuje tři Kunderovy texty o Janáčkovi, které vznikly ve Francii mezi rokem 1991 a 2004. V třetím textu (záznamu rozhlasového rozhovoru, který vysílal…

Kundera : český život a doba

Jan Novák, 1953 duben 4.-

Knihy

Životopis, mapující ve čtyřech dílech Kunderovo rodinné zázemí, básnické počátky ve znamení stalinismu padesátých let, prominentní působení v letech šedesátých a život v hledáčku…

Glosy k losu člověka v době prokurátorů : o člověka Kunderu

Milan Blahynka, 1933-

Knihy

Glosy Milana Blahynky jsou nejen miniaturní freskou rozšiřující poznání díla velkého česko-francouzského romanopisce a intelektuála dvacátého a jedenadvacátého století, ale také příspěvkem…

O hudbě a románu

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Sedmý svazek esejů Milana Kundery se jmenuje O hudbě a románu. Na záložce se dočtete: Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek,…

Nesmrtelnost : román

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Román Nesmrtelnost, který vyšel poprvé ve francouzském překladu v roce 1990 u Gallimarda, vyšel v roce 1993 česky v Atlantisu. "Vyprávěl jsem ti o svém návrhu položit publiku otázku: kdo…

Za poetikou Milana Kundery : od básnických počátků k poslednímu románu Slavnost bezvýznamnosti

Jakub Češka, 1971-

Knihy

První komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery V interpretacích díla Milana Kundery badatelé upínají pozornost především k jeho románové tvorbě. Jakub Češka…

Unesený Západ

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Unesený Západ, osmý svazek esejů Milana Kundery, obsahuje dva texty: Nesamozřejmost národa, projev Milana Kundery na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967, a francouzsky psaný…

Slova, pojmy, situace

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

První část (Slova) přináší zvláštní a na první pohled nesourodý výkladový slovníček kunderovských pojmů, respektive slov, která jsou pro Kunderovu obraznost nejdůležitější (např.…

Ptákovina : divadelní hra

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Groteskní absurdní hra o moci a sexu ze školního prostředí. Ředitel školy namaloval na tabuli neslušný obrazec. Komise vyšetřuje, kdo to udělal, a nakonec najde žáka, který se přizná.…

Slavnost bezvýznamnosti

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

V českém překladu Anny Kareninové vychází Slavnost bezvýznamnosti, poslední román Milana Kundery napsaný francouzsky. Příběh několika pařížských přátel, jejichž současná setkání…

Milan Kundera : život spisovatele

Jean-Dominique Brierre, 1953-

Knihy

Francouzský autor v knize přibližuje komplikovanou osobnost světoznámého českého a francouzského romanopisce. Čerpal přitom ze zápisků, rozhovorů a doposud nezveřejněných svědectví,…

Království motivů : motivická analýza románů Milana Kundery

Jakub Češka, 1971-

Knihy

Kniha přináší metodologicky zcela nový pohled na Kunderovu románovou tvorbu. Češkův přístup je založen na důsledné motivické analýze, při níž z jednotlivých motivů vystupují více…

Milan Kundera

Helena Kosková, 1935-

Knihy

Teoreticky fundovaný průvodce poetikou románů Milana Kundery v celé škále kategorií a poloh i jeho esejistickou tvorbou s četnými citacemi, směřujícími k odpovědi po smyslu lidské existence…

Milan Kundera, aneb, Co zmůže literatura? : soubor statí o díle Milana Kundery

Knihy

Kolektivní monografie věnovaná dílu Milana Kundery navazuje na stejnojmennou mezinárodní konferenci konanou v Brně v roce 2009. Publikace spojuje příspěvky odborníků k jednotlivým aspektům…

Sedm kapitol o díle Milana Kundery

Milan Blahynka, 1933-

Knihy

Kniha esejů o díle Milana Kundery z pera známého literárního vědce. Do stále se rozrůstající police knih o Milanu Kunderovi se Sedm kapitol o jeho díle odvažuje vetřít jako soubor studií…

Středoevropan Milan Kundera

Tomáš Kubíček, 1966-

Knihy

Významný brněnský literární teoretik nejprve definuje kořeny a podstatu středoevropanství s jeho kulturními a dějinnými kontexty a posléze se věnuje jeho estetické reflexi v literatuře.…

Nesnesitelná lehkost bytí : román

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Román je příběhem pražského neurochirurga a jeho ženy, kteří po srpnu 1968 opustí Československo. Lékař dostane dobré místo ve Švýcarsku, jeho profesionální kvality jsou oceňovány,…

Zahradou těch, které mám rád

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Šestý svazek esejů Milana Kundery. Texty této knihy autor napsal a publikoval v letech 1989-2008. Spolu s jinými úvahami vyšly v knize Une rencontre (Gallimard 2009). Na záložce se dočtete: „Tato…

Dílo Milana Kundery v překladech = Œuvre de Milan Kundera et sa traduction

Tomáš Kubíček, 1966-

Knihy

Bibliografie díla Milana Kundery v překladech.

Valčík na rozloučenou : román

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Románový příběh o lásce a smrti, lidské slabosti a sobectví, zasazený do prostředí socialistického státu po ukončení stalinských čistek.V pěti kapitolách - pěti dnech v lázeňském…

Interview s Milanem Kunderou

Milan Kundera, 1929-2023

Knihy

Přeložil Petr Mikeš.

Milan Kundera, Jakub a jeho pán : pocta Denisi Diderotovi o třech jednáních : premiéra 27. a 28. října 2012

Knihy

Světoznámý český prozaik napsal v roce 1971 brilantní melancholickou komedii, popisující roztodivné příhody šlechtického Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitulem „pocta…

Svět románů Milana Kundery

Květoslav Chvatík, 1930-2012

Knihy

Obsáhlý literárněvědná esej o dílech Milana Kundery doplněný podrobnou bibliografií světových prací věnovaných Milanu Kunderovi a jeho knihám. Svět románu je zvláštní věc, stačí…