Akce kláštery (Akce K)

Bohumil Vít Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech

Knihy

Kniha vzpomínek představuje želivského opata, politického vězně a jednu z nejvýznamnějších postav českého duchovního života 20. století Bohumila Víta Tajovského. Autorům se podařilo…

Dějepisné sešity: Toufar

Kamil Činátl, 1975-

Knihy

Dějepisný sešit: Toufar se skládá z komiksových obrazů, faksimile historických pramenů a schématické mapy. Na příběh faráře Josefa Toufara se i díky množství zachovaných pramenů lze…

Neumlčená : kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce

Václav Vaško, 1921-2009

Knihy

Je to dílo v každém případě ojedinělé. Snaží se zachytit dějiny katolicismu po r. 1945. Velká pozornost je věnována slovenskému katolictví, autor se v hlubokém exkurzu vrací ke vzniku…

Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara : (křížová cesta)

Miloš Doležal, 1970-

Knihy

Cyklus meditací, modliteb a faktů popisujících umučení čihošťského faráře Josefa Toufara, zpracovaných do čtrnácti zastavení křížové cesty - tradiční katolické pobožnosti. Autor…

Diktatura versus naděje : pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989

Knihy

Poválečné období a zejména události roku 1948 znamenaly pro českou katolickou církev, stejně jako i pro celou svobodně smýšlející československou společnost, těžkou ránu. Komunistický…

Chtěl jsem být blanickým rytířem : rozhovory s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje

Miloš Doležal, 1970-

Knihy

Dvanáct podrobných rozhovorů s lidmi, kteří se postavili totalitnímu zlu, bojovali ve II. a III. odboji, na válečných frontách, prošli nacistickými a bolševickými koncentráky nebo byli jinak…

Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví

Jindřich Francek, 1943-

Knihy

Kniha renomovaného historika Jindřicha Francka, která vychází v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, je dosud nejrozsáhlejší monografií věnovanou dějinám trestní spravedlnosti…

Likvidace řeckokatolické církve

Václav Vaško, 1921-2009

Knihy

Autor velmi přesně a důkladně zmapoval průběh a důsledky likvidace jedné církve v době, kdy světská politika chtěla pro své mocenské cíle manipulovat s náboženským cítěním lidí a…

Dvanáct zastavení : vzpomínky opata břevnovského kláštera

Anastáz Opasek, 1913-1999

Knihy

Paměti břevnovského opata Anastáze Opaska (1913-1999), kněze, básníka, duchovního průvodce mnoha osobností česká kultury (mj. Josefa Topola, Karla Kryla a mnoha dalších), jedné z nejvýznamnějších…

Vrátíme se do otcovské náruče

Josef Toufar, 1902-1950

Knihy

Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), čihošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází…

Přejde vás smích--, aneb, Prokletí moci : 1948-1953: pohled do zákulisí politických zločinů

Roman Cílek, 1937-

Knihy

Autor čtenáři přibližuje zákulisí politických procesů v letech 1948-1953, nejen na základě dobových dokumentů, ale především na základě vzpomínek přímích účastníků, či jejich…

Farářova zpověď

Pius Josef Peterka, 1928-2019

Knihy

Pius Josef Peterka se stal knězem v roce 1954, tedy v době, kdy komunistický totalitní režim dokončoval své běsnící tažení proti církvi. Po dvouleté vojenské službě poté působil více…

Jako bychom dnes zemřít měli : drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara

Miloš Doležal, 1970-

Knihy

Noc z 23. na 24. února 1950. Černý tudor projíždí zasněženou Vysočinou. Vpředu řidič se spolujezdcem, který popíjí čaj z termosky. Na zadním sedadle zhrouceně leží osmačtyřicetiletý…

Krok do tmavé noci : příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku

Miloš Doležal, 1970-

Knihy

25. února 1950. Po celé republice probíhá oslava druhého výročí komunistického puče. Ještě než Josef Toufar kolem půl deváté večerní dodýchá na pokoji pražského sanatoria, v agonii…

Želivské elegie

Bohumil Vít Tajovský, 1912-1999

Knihy

Tato útlá knížka se opírá o řadu historických fakt, která dosud nebyla nikde publikována. Jejím cílem však není hledání senzací. Fakta nově objevená jsou pouze chybějícími články…

Dějiny přemýšlení o náboženství a víře

Věra Tydlitátová, 1959-

Knihy

Tato monografie nemá být historií či přehledem religionistiky v obvyklém smyslu slova. Má inspirovat čtenáře k dalším studiím a k zamyšlení nad proměnami, ale i kontinuitou reflexe náboženské…

Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 : zákulisí případu Číhošť

Jan Kalous, 1972-

Knihy

Rekonstrukce událostí v obci Čihošt a činnost instruktážní skupiny Státní bezpečnosti v období ledna a února 1950 v souvislosti číhošťským případem.

Komunismus ve dvacátém století očima jeho obětí : studijní doplňková literatura pro novodobé dějiny

Zdeněk Křivka, 1927-

Knihy

Publikace, která se snaží stručně popsat, jak se komunisté chopili moci a způsob jejich vlády v letech 1948 až 1989. Nechybí statistiky - počty obětí, zavražděných, vězněných. Součástí…

Dům na skále. 2, Církev bojující : 1950 - květen 1960

Václav Vaško, 1921-2009

Knihy

Druhý díl publikace Dům na skále – který nese podtitul Církev bojující, 1950 – květen 1960 – pojednává o snahách komunistického režimu podrobit si církev násilím, kniha přináší…

Stalo se v adventu : "čihošťský zázrak"

Rudolf Ströbinger, 1931-2005

Knihy

Kniha beletrizující formou líčí decimaci katolické církve u nás v 50. letech a známý případ faráře Toufara z Čihoště.

Exkomunikace, zázraky, sabotáže : od Krakova přes Číhošť k Banské Bystrici

Jiří Žák, 1917-1986

Knihy

"Reportáž Jiřího Žáka zachycuje v typických dějových zkratkách, vracejících se - aby vystopovala všechny nitky rozehrané hry - dokonce až do samých dnů války, úmysly a způsoby, jimiž…

Číhošťský případ

Jan Kalous, 1972-

Knihy

Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska

Monika Le Fay, 1968-

Knihy

Opat Opasek byl nepřehlédnutelnou postavou katolické církve i kulturního dění jak v exilu, tak také po sametové revoluci. Jeho kulturní rozhled, nepatetické přilnutí k duchu benediktinské…

Neumlčená. 2. díl : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce

Václav Vaško, 1921-2009

Knihy

Je to dílo v každém případě ojedinělé. Snaží se zachytit dějiny katolicismu po r. 1945. Velká pozornost je věnována slovenskému katolictví, autor se v hlubokém exkurzu vrací ke vzniku…

Strana světí prostředky : martyrium faráře Josefa Toufara

Bořivoj Čelovský, 1923-2008

Knihy

Martyrium faráře Josefa Toufara Studie přibližuje životní osud faráře Josefa Toufara, jenž byl hlavním protagonistou údalostí okolo tzv. číhošťského zázraku. Autor prostudoval mnohé…

Co se skrývalo za zdmi klášterů

Jindřich Neuls

Knihy

Výňatky z výpovědí při pražském procesu s 10 představiteli katolických řádů v dubnu 1950. Na lavici obžalovaných se sešli vyzvědači Vatikánu a špioni amerických imperialistů, kteří…

Za zdí a bez zdí

František Mikulášek, 1913-1993

Knihy

Katolické noviny 1949-1989 : Katolický týdeník

Knihy

Katolický týdeník, dříve Katolické noviny, existuje již 60 let. Při této příležitosti vychází publikace, která mapuje vývoj katolického periodika, které bylo založeno v roce 1949.

Když není motorka, lépe chodit pěšky : po stopách P. Josefa Toufara : průvodce po místech, spojených se životem kněze umučeného komunistickou Státní bezpečností

Miloš Doležal, 1970-

Knihy

Kniha popisuje místa provázaná se životem, činností a smrtí jedné z prvních obětí komunistického režimu u nás – faráře z Vysočiny Josefa Toufara.

Dvanáct zastavení : vzpomínky opata břevnovského kláštera

Anastáz Opasek, 1913-1999

Knihy

Vzpomínky benediktinského opata na vlastní pohnutý život jsou zároveň i vzpomínkami na život břevnovské náboženské komunity.

Člověk musí hořeti : rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera

Bohumil Vít Tajovský, 1912-1999

Knihy

Kniha rozhovorů "Člověk musí hořeti" vyšla v nakladatelství TORST nedlouho po jeho smrti. V anketě Katolického výdeníku byla vyhlášena knihou roku, bodovala i v anketě Lidových novin. Titul…

Katolická církev v Československu 1945-1989

Stanislav Balík, 1978-

Knihy

Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace. Kniha přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních…

Číhošťský zázrak : zpráva o P. Josefu Toufarovi

František Drašner, 1943-2006

Knihy

Dosud nejúplnější pokus o rekonstrukci takzvaného Číhošťského zázraku. Dodnes nevyjasněná je role STB, která umučila katolického kněze, pátera Josefa Toufara. Autor shrnul všechny dostupné…

Vzdorovali zlu : P. Josef Toufar a Jan Zahradníček : dva příběhy českého 20. století

Knihy

Dva nenápadní muži pocházející z Vysočiny. První: sedlácky ramenatý venkovský kněz Josef Toufar. Druhý:subtilní a křehký básník a intelektuál Jan Zahradníček. Pravděpodobně se osobně…

Dům na skále. 3, Církev vězněná : 1950-1960

Václav Vaško, 1921-2009

Knihy

Třetí díl tetralogie soustřeďuje svou pozornost na procesy v 50.letech a je výmluvným svědectvím o životě lidí, které za mříže přivedly ideové důvody. Autor chce svou prací přispět…

Dobré dílo Anastáze Opaska

Monika Le Fay, 1968-

Knihy

Vyprávění, výpovědi a rozhovory zaznamenané autorkou v době od léta 1993 do jara 1997 jsou s citacemi Anastáze Opaska (tištěné kurzivou) a byly určené pro tuto knihu. Rozhovory volně navazují…

Pod dohledem církevních tajemníků : omezování činnosti katolické církve v Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu

Zdeněk Demel, 1949-

Knihy

Komunistický režim při uplatňování svých totálních nároků zasáhl i církve, a to ve všech oblastech jejich života a působení. Navíc se prohlásil za ateistický režim, a proto chtěl…

Dům na skále. 1, Církev zkoušená : 1945 - začátek 1950

Václav Vaško, 1921-2009

Knihy

Autor mluví o období zápasu církve se státním aparátem v letech 1945-1950. Podrobně informuje o církvi v době velké zkoušky, o době, která byla určující pro všechna další léta teroru.

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964

Vojtěch Vlček, 1976-

Knihy

Práce historika V. Vlčka je prvním dílem, které souhrnně zpracovává dramatické osudy řeholí v 50. a 60. letech v českých zemích. Autor vychází z bohatého archivního materiálu (soudní…

Hoří déšť, aneb, Zpráva o "Akci K", noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy měl být internován Bůh

Šárka Maixnerová, 1968-

Knihy

Kniha Šárky Horákové-Maixnerové si neklade za cíl historické zmapování této události. Její záměr je jiný – nechat mluvit autentické dobové dokumenty. Ty jsou otištěny vcelku, a umožňují…

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii (konference)

Knihy

1. vydání. OBSAH: PAVOL MAČALA, PAVEL MAREK, JIŘÍ HANUŠ: Slovo na úvod; MICHAL KOVÁČ, JAN KASAL, JAN SVĚTLÍK: Pozdravy konferenci; ZDENĚK DUDA: Historiografický obraz počátků (české)…

Stát a církev v roce 1950

Stát a církev v roce 1950

Knihy

Sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií, Centrem pro studium demokracie a kultury a Ústavem pro současné dějiny v roce 2000 v Emauzském klášteře v Praze.…

Zdivočelá země : pravda často bolí

Tomáš Pilát, 1964-

Knihy

Vzrušující čtení o vzniku televizního seriálu je doplněno paralelně připojenou časovou osa skutečných událostí let 1945 až 1990 – kalendářem totality, který seriálový příběh funkčně…

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech : ve fotografiích a textech

Jan Vokál, 1958-

Knihy

Fotografie dokumentují antropologický výzkum ostatků kněze Josefa Toufara a jejich slavnostní uložení v číhošťském kostele.