E-knihy: Biografie, korespondence

Portrét umělce v jinošských letech

James Joyce, 1882-1941

E-knihy

Autobiografický román o utváření osobnosti nadaného irského chlapce z přelomu století. Od vlivu katolictví a nacionalismu dospívá k poznání vlastního údělu umělce. Od vnější reality…

Dvě vraždy v mém dvojím životě : detektivní román, částečně autobiografie

Josef Škvorecký, 1924-2012

E-knihy

Román z roku 1996, v němž se autor vyslovuje ke krutému nařčení své ženy ze spolupráce s bývalou STB. Próza má dvě dějová pásma i dvě různé literární formy. Na straně jedné jde…

Paměti. II, Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství

Edvard Beneš, 1884-1948

E-knihy

Druhý díl kritického vydání Benešových memoárů zaznamenává události let 1938-1943 (od prezidentova odchodu z vlasti až po jeho pobyt v Moskvě v prosinci roku 1943).

Uprostřed nocí zpěv

Jiří Kratochvil, 1940-

E-knihy

Autobiograficky založená próza zachycuje prožitky a zkušenosti syna poúnorového emigranta. Složitě napsaný román, ve kterém se neustále prolíná několik časových rovin, je příběhem…

Ve vlasti

Josef Pšenička, 1889-1922

E-knihy

Memoáry legionáře a prvorepublikového politika, v nichž popisuje své zážitky po návratu do vlasti, události po konci 1. světové války a budování nového československého státu.

Staré písemné památky žen a dcer českých

František Ivan Dvorský, 1839-1907

E-knihy

Výběr z dopisů význačných i méně známých osobností české historie, který dokládá způsob života či veřejné působení českých žen. Ženy jsou buď námětem této korespondence,…

Máchovy dopisy

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

E-knihy

Máchovy dopisy rodině, přátelům i milované Loře Šomkové.

Učitelské elegie

Karel Johana, 1947-

E-knihy

Vzpomínky středoškolského pedagoga na vybrané události jeho profesního života.

Všechny barvy slunce a noci

Lenka Reinerová, 1916-2008

E-knihy

Autorka vzpomíná na patnáct měsíců, která od jara 1952 strávila v komunistickém vězení. Tato kniha vychází z původního rukopisu, který Reinerová napsala v letech 1956-57 a česky vyšel…

Kdo mě okradl o mého bratra? : o nás, co jsme opustili Československo : knížka lidového čtení

E-knihy

Obsáhlá kniha několika česko-slovensko-švédských autorů přináší řadu postřehů, příběhů, zážitků a úvah na téma emigrace, exilu, povahy a vztahů všech příslušných zemí a národností.

Se žlutou hvězdou

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Deníkové záznamy významného českého humoristy a publicisty zachycuje autorovy glosy a poznámky, které psal v posledním období svého života, v roce 1943. Doba vzniku těchto poznámek Karla…

Tvůrce železnic : život G. Stephensona

Emil Holan, 1905-1944

E-knihy

Životní příběh britského inženýra George Stephensona, vynálezce a projektanta prvních veřejných železničních tratí ve Velké Británii. Biografie.

Vítr, tma a přítomnost

Václav Kahuda, 1965-2023

E-knihy

Autobiografický hrdina pátrá v archivech po okolnostech smrti svého dědečka na počátku německé okupace a odhaluje spletité sítě příběhů a událostí, jež skládají temný obraz moci…

Paměti. I, Mnichovské dny

Edvard Beneš, 1884-1948

E-knihy

Paměti druhého čs. prezidenta. První díl zaznamenává pohled Edvarda Beneše na evropskou krizi v předvečer 2. světové války a její příčiny, zahrnuje rovněž popis tragických zářijových…

Zpověď poživače opia

Thomas De Quincey, 1785-1859

E-knihy

Románová zpověď anglického prozaika a esejisty, který vychází z tragické osobní zkušenosti drogové závislosti. V mládí za pobytu v Londýně autor propadl užívání opia, když se chtěl…

Na tahu je trpaslík

Bohumila Hermannová, 1947-

E-knihy

Autobiografický román, jehož námětem jsou autorčiny dlouholeté učitelské zkušenosti. Těžištěm autobiografického románu je plejáda příhod, průšvihů, mrzutostí i drobných radostí,…

Král komiků Vlasta Burian

Emil Artur Longen, 1885-1936

E-knihy

Životopisný román o mládí a uměleckých začátcích nepřekonatelného komika Vlasty Buriana zachycuje období od roku 1914 a končí vznikem Československé republiky v roce 1918. Spisovatel E.…

Hus a Jeronym v Kostnici

E-knihy

Soubor dokumentů o kostnickém údobí života Husova a Jeronýmova. Husovy české listy z vězení napomínají věrné Čechy k vytrvalosti, povzbuzují je k boji a prorocky předvídají velké hnutí…

Bleší trh

Jiří Kratochvil, 1940-

E-knihy

Portréty spisovatelů, recenze knih, fejetony, sloupky a eseje českého romanopisce a dramatika Jiřího Kratochvila. Autor jejich výběr pojal jako osobně laděné životní i literární vyznání,…

Největší z Pierotů

František Kožík, 1909-1997

E-knihy

Rozsáhlý román inspirovaný životní a uměleckou dráhou mistra pantomimy Jeana Gasparda Deburaua (1796-1846), který byl po své matce českého původu. Autor líčí dětství a mládí mima Jeana…

Bez adresy : neskutečně skutečné příběhy

Lenka Reinerová, 1916-2008

E-knihy

Povídky české německy píšící autorky jsou charakteristické výraznou autobiografickou inspirací a v obecné rovině mapují život člověka ve 20. století. Autorka v životě musela čelit…

Herečka

Emil Artur Longen, 1885-1936

E-knihy

Životopis herečky Xeny Longenové, jehož autorem je její manžel, dramatik E. A. Longen. Biografický a autobiografický román, ve kterém autor zachytil léta společného života s herečkou Xenou…

Seniorské elegie

Karel Johana, 1947-

E-knihy

Ve druhé knížce autobiografických vzpomínek popisuje český středoškolský pedagog vlastní zážitky po odchodu do důchodu, především ale nelehkou péči o staré a těžce nemocné rodiče.

Paměti. III, Dokumenty

Edvard Beneš, 1884-1948

E-knihy

Poslední část kritického vydání Benešových memoárů shromažďuje dokumenty, které se váží k obsahu prvních dvou dílů paměti (dopisy, záznamy z jednání, diplomatické depeše, vzkazy…

Reportáž psaná na oprátce

Julius Fučík, 1903-1943

E-knihy

Texty, které napsal v roce 1943 v pankrácké věznici významný komunistický novinář, zatčený nacisty za odbojovou činnost. Zápisky přinášejí emotivní svědectví o protinacistickém odboji,…

Franta Habán ze Žižkova : obrázky z doby popřevratové

Franta Sauer, 1882-1947

E-knihy

Autobiografické vyprávění proletářského spisovatele a příslušníka pražské umělecké bohémy Franty Sauera. Humorné historky z prvních let nové Československé republiky vyprávějí o…

Tajemství sametu

Eva Kantůrková, 1930-

E-knihy

Korespondence mezi režisérem Jiřím Svobodou a spisovatelkou Evou Kantůrkovou. Emailová korespondence zahrnuje období od srpna do prosince r. 2012. Na straně jedné zde stojí spisovatelka angažující…

Na loveckém zámečku

Josef Špůr, 1927-

E-knihy

Autor vzpomíná na dvě učednická léta, která prožil na loveckém zámečku Nová Louka v Jizerských horách, na myslivecké, lesnické a společenské příběhy a zážitky. Nyní je zámeček…

O sobě

Josef Čapek, 1887-1945

E-knihy

V tomto svazku jsou zahrnuty všechny nejzávažnější Čapkovy články a projevy autobiografického významu. Kniha je rozdělena do tří částí. Po úvodní "Pohádce o mně" následuje první…

Svatby v domě : (Dívčí románek)

Bohumil Hrabal, 1914-1997

E-knihy

V prvním díle volné, autobiograficky laděné trilogie, vzpomíná autor očima své ženy Pipsi na první léta společného života. V těchto zprostředkovaných memoárech se autor vrací k svému…

Erotické elegie

Karel Johana, 1947-

E-knihy

Autobiografické vzpomínky z podzimu života českého pedagoga se věnují tématu erotiky ve vyšším věku. Další volné pokračování Učitelských a později Seniorských elegií. Výpověď…

"Vedle mne jste všichni jenom básníci"

Miloslav Topinka, 1945-

E-knihy

Monografie věnovaná jednomu z prokletých básníků sestává z detailních biografických údajů, podložených korespondencí a svědectvím současníků.

Medvědí tanec

Irena Dousková, 1964-

E-knihy

Román současné prozaičky zachycuje poslední období života spisovatele Jaroslava Haška, které prožil v Lipnici nad Sázavou. Poslední měsíce života tráví těžce nemocný Jaroslav Hašek…

Zápisky mladého lékaře

Michail Afanas‘jevič Bulgakov, 1891-1940

E-knihy

Autobiograficky laděné povídky o počátcích praxe mladého začínajícího lékaře v zapadlé vesnické nemocnici na počátku 20. století. Řada povídek vznikla na základě deníkových záznamů…

Vítězství vůle : příklad Emila Zátopka

František Kožík, 1909-1997

E-knihy

Životopisný román o českém atletickém rekordmanovi Emilu Zátopkovi. Román, vydaný po prvním velkém úspěchu Emila Zátopka na olympijských hrách v Londýně 1948, se zaměřuje na příběh…

Milostné dopisy Frant. Lad. Riegra a Marie Palacké

František Ladislav Rieger, baron, 1818-1903

E-knihy

Edice dopisů, které si od října 1852 do srpna následujícího roku vyměnili František Ladislav Rieger a Marie Palacká (posléze provdaná Riegrová). Listy dokumentují milostný cit, který postupně…

Samožerbuch : Autofestšrift

Josef Škvorecký, 1924-2012

E-knihy

Vzpomínková kniha přibližuje činnost exilového nakladatelství '68 Publishers, ve kterém vydali manželé Škvorečtí mezi lety 1971-1993 více než dvě stovky titulů exilových a samizdatových…

O čem básník ví

Josef Topol, 1935-2015

E-knihy

Soubor esejů, úvah, komentářů, vzpomínkových textů a rozhovorů, který mapuje život a dílo významného českého básníka a dramatika Josefa Topola. Publikace představuje soubor textů, které…

Z listáře Jana Nerudy

Jan Neruda, 1834-1891

E-knihy

Soubor devadesáti dopisů, které básník a prozaik Jan Neruda adresoval svým známým a přátelům, vesměs význačným osobnostem české kultury 2. pol. 19. století. Doplněno ukázkami několika…

Cesta na poledne

Václav Křístek, 1954-

E-knihy

Historický román zachycuje životní osudy mladého Jakuba Krčína z Jelčan v 50. letech 16. století. Sebevědomý a ambiciózní Krčín se po ukončení studia matematiky na Karlově univerzitě…

Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova : listy Alžběty Homutovny z Cimburka a Elišky Myslíkovny z Chuděnic

Alžběta Homutová z Cimburka, -1622

E-knihy

Edice dopisů, které psaly svým příbuzným dvě české šlechtičny - Alžběta Homutovna z Cimburka a Eliška Myslíkovna z Chudenic. Korespondence, dochovaná v archivu hrabat Černínů, dává…

Korespondence Máchova

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

E-knihy

Máchovy dopisy rodině, přátelům i milované Loře Šomkové.

Houština

Václav Kahuda, 1965-2023

E-knihy

Autobiografický román současného českého básníka a prozaika. Autor v útržcích vzpomínek, zážitků, příběhů, reflexí, pocitů, snů i představ zachycuje své rané dětství, kdy často…

Pašeráci

Franta Sauer, 1882-1947

E-knihy

Humoristický román, který zachycuje autorovy vzpomínky na doby, kdy se živil pašováním cukerinu. Obraz sociálních a politických poměrů za Rakouska a za prvních let předmnichovské republiky,…

Paměti a jiné rukopisy

Vilém Mathesius, 1882-1945

E-knihy

Paměti a drobné texty významného českého jazykovědce a literárního historika. Memoáry Viléma Mathesia, doplněné edicí dalších Mathesiových textů (verše z let 1892-1901 a drobnější…

Čtení o českých umělcích a buditelích

Julius Fučík, 1903-1943

E-knihy

Umělecky zpracované životopisné medailony českých literátů (zejména z období 19. století), kteří svou tvorbou přispěli k rozvoji české kultury a k pozvednutí národního uvědomění.…

Můj přítel Jaroslav Hašek

Emil Artur Longen, 1885-1936

E-knihy

Kniha osobních vzpomínek na Jaroslava Haška z pera jeho dlouholetého přítele a spolupracovníka E. A. Longena. V řadě memoárových prací z Haškova života patří tato kniha mezi ty, které…