E-knihy: Cestopisy

Výlet do Španěl

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Soubor cestopisných črt a fejetonů o španělské zemi, jejím lidu, kultuře a přírodě. Ve 30. letech 20. století se Karel Čapek vydává do Španělska, pár let před vypuknutím španělské…

Deník z pouti do Santiaga de Compostela

Sofie Alexandra Riegrová

E-knihy

Deník z cesty do galicijského Santiaga de Compostela. V publikaci zaznamenala své zážitky a zkušenosti autorka, která 270 km dlouhou trasu překonala na mechanickém vozíku. Text doplňují barevné…

Cesta z Království Českého do Benátek. Díl 2

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 1564-1621

E-knihy

Historický cestopis českého šlechtice z cesty do Svaté země v 16. století vydaný tiskem r. 1854.

Napříč rovníkovou Amerikou. I, Venezuelou po Orinoku

Enrique Stanko Vráz, 1860-1932

E-knihy

Obsáhlý cestopis, v němž Enrique Stanko Vráz, český cestovatel, sběratel a fotograf, líčí průběh svého putování napříč Jižní Amerikou od východu na západ. První svazek se věnuje…

Cesta na sever

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Cestopis ze skandinávských zemí z roku 1936.

Za Čínskou zdí : život, mravy, zvyky a pořádek v nebeské říši

Nikolaj Petrovič Stremouchov

E-knihy

Cestopisné črty zachycují dojmy a zkušenosti autora z návštěvy Číny. Text nabízí pohled na čínskou společnost, náboženství, kulturu, zvyky a obyčeje z pohledu cizozemce.

Cesta kolem světa : kterou Francesco Carletti roku 1591 v rodné Florencii započal a přes Španělsko, Panamu, Peru, Filipíny, Japonsko, Čínu, Malakku a Zeeland vykonal a v téže Florencii roku 1606 ukončil a sám pak ve dvanácti rozpravách velkovévodovi toskánskému vylíčil

Francesco Carletti, asi 1573-1636

E-knihy

Vyprávění, ve kterém shrnul florentský obchodník Francesco Carletti své zážitky z cesty kolem světa, vykonané v letech 1591-1606. Popisuje svá obchodní jednání, příhody z cest či odlišnosti…

Saharou a pralesem : dobrodružství kapesního automobilu, který se pokusil o světový rekord mezi Prahou, rovníkem a Prahou

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Reportáž o cestě, kterou podnikl autor v roce 1947 z Prahy k rovníku v nejmenším československém autě Aero Minor. Dálková trasa vedla z Prahy do Alžíru a dále přes Saharu do Západní Afriky.

Anglické listy

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Anglie a její svérázní obyvatelé v cestopisných črtách Karla Čapka, které původně vznikaly jako sloupky pro Lidové noviny. Knížka plná bystrých postřehů a laskavého humoru vznikla na…

První cesta kolem světa

James Cook, 1728-1779

E-knihy

Deník, v němž anglický mořeplavec a objevitel James Cook zachytil zážitky a zkušenosti z první objevitelské cesty kolem světa. Plavba trvala Cookovi celkem tři roky a jejím cílem bylo pozorovat…

Cesta do země Mašukulumbů

Emil Holub, 1847-1902

E-knihy

Cestopis přibližuje nejpodstatnější a nejdramatičtější část druhé cesty českého cestovatele po Jižní Africe.

Sedm let v Jižní Africe. Velké dobrodružství : od diamantových polí do říše marucké

Emil Holub, 1847-1902

E-knihy

Pokračování cestopisu dr. Emila Holuba, v němž vypráví o svých zážitcích a zkušenostech z výprav po Jižní Africe. Tento díl přibližuje jeho cestu do Šošongu, odtud na sever do stanice…

Sedm let v Jižní Africe : příhody, výzkumy a lovy na cestách mých od polí diamantových až k řece Zambesi. První cesta

Emil Holub, 1847-1902

E-knihy

První díl rozsáhlého cestopisu, v němž dr. Emil Holub barvitě popsal své zkušenosti a příhody z dlouhodobého pobytu v na jihu afrického kontinentu v letech 1872-1879.

Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny…

Oldřich Prefát z Vlkanova, 1523-1565

E-knihy

Starý český cestopis Oldřicha Prefáta z Vlkanova, který vyšel tiskem poprvé v r. 1563. Text zaznamenává cestu, kterou autor vykonal roku 1546 do Benátek a dále do Svaté země. Zde navštívil…

Z cest Enrique Stanko Vráze

Enrique Stanko Vráz, 1860-1932

E-knihy

Zkušenosti a zážitky českého cestovatele z putování po mnoha zemích a regionech světa; publikace obsahuje cestopisné črty ze zemí Latinské Ameriky, Afriky, jihovýchodní Asie, Číny a Japonska.

Lovci kilometrů : africké dobrodružství tří Evropanů, které prožili v kapesním automobilu mezi Prahou, rovníkem a Prahou

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Africké dobrodružství tří cestovatelů, kteří v roce 1947 dojeli s vozem Aero Minor až k rovníku.

Pan Trabant & bílá slečna, aneb, Putování s kloboučkem

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Poutavé vyprávění o cestě, kterou autor (redaktor a cestovatel) podnikl s "bílou slečnou aerovkou" po regionu Moravskoslezských Beskyd. V krátkých črtách zaznamenal pamětihodnosti, minulost…

Italské listy

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Soubor cestopisných črt a fejetonů o Itálii, jejím lidu, kultuře a umění.

Strýček indián

Alberto Vojtěch Frič, 1882-1944

E-knihy

Dobrodružné příběhy cestovatele, Indiány nazývaného Dlouhý lovec, mezi domorodci brazilských a paraguayských pralesů. Dobrodružné vyprávění z roku 1935, inspirované vlastními zážitky…

Dlouhý lovec

Alberto Vojtěch Frič, 1882-1944

E-knihy

Dobrodružný příběh českého cestovatele a přírodovědce, odehrávající se v jihoamerické divočině na počátku 20. století. Dobrodružný příběh z doby, kdy byli jihoameričtí Indiáni…

Cesta z Království Českého do Benátek. Díl 1

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 1564-1621

E-knihy

Historický cestopis českého šlechtice z cesty do Svaté země v 16. století vydaný tiskem r. 1854.

Obrázky z Holandska

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Cestopisné fejetony o Holandsku doplněné Čapkovými kresbami. Do Holandska cestoval na kongres Penklubů v Haagu v roce 1931 spolu s F. Langrem a E. Konrádem. V knize (fejetony z cesty vycházely…

Evropan se vrací

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Dobrodružně laděný cestopis z těsně poválečných let popisuje cestu dvou kamarádů v malém autě napříč Severní i Jižní Amerikou a zpět do Evropy.

Napříč rovníkovou Amerikou. V, Dodatek

Enrique Stanko Vráz, 1860-1932

E-knihy

Pátý svazek Vrázova cestopisu z rovníkových oblastí Jižní Ameriky přináší obsáhlý soubor vysvětlivek a hesel. Kniha je složena z původních autorových vysvětlivek k textu, samostatně…

Příhody Václava Vratislava z Mitrovic

Václav Vratislav z Mitrovic, 1576-1635

E-knihy

Vyprávění, v němž autor – český šlechtic Václav Vratislav z Mitrovic – literárně zpracoval své zkušenosti z cesty císařského poselstva do Cařihradu i zážitky z pobytu v tureckých…

Ode břehů moře Středozemského

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, 1861-1943

E-knihy

Cestopisné zážitky z putování po Středomoří. Osobní dojmy Guth-Jarkovský kombinuje s množstvím kulturněhistorických zajímavostí i zážitky s místními usedlíky.

Věci z jednoho pokoje : 75 příběhů pro budoucí světoběžníky

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Knížka krátkých příběhů - reminiscencí z autorových cest takřka po celé zeměkouli.

Na jih od Bengazi : dobrodružství pěti Evropanů a jednoho muže, který jel napříč Saharou v bačkorách

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Dobrodružství 5 Evropanů a jednoho muže, který jel napříč Saharou v bačkorách.

Tango Argentino

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Kniha popisuje zážitky a zkušenosti z motoristického putování po Argentině, na které se vydal cestovatel, novinář a spisovatel F. A. Elstner se svoji ženou těsně před vypuknutím druhé světové…

Vyslanci Brna : paradoxní povaha vzdoru

Július Gajdoš, 1951-

E-knihy

Obsáhlá ironicko-reflexivní próza o putování autobiografického ahasvera ze Slovenska přes Moravu do Prahy vypráví v obecnější rovině o stálém hledání domova a harmonie člověka a místa.…

Tři kluci + km

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Tři kluci, auto a spisovatel podnikli cestu od Šumavy až do Tater.

Sedm let v Jižní Africe : příhody, výzkumy a lovy na cestách mých od polí diamantových až k řece Zambesi. Druhá cesta

Emil Holub, 1847-1902

E-knihy

Druhý díl rozsáhlého cestopisu, v němž dr. Emil Holub barvitě popsal své zkušenosti a příhody z dlouhodobého pobytu v na jihu afrického kontinentu v letech 1872-1879.

Šťastnou cestu, Octavie!

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Cestopis F. A. Elstnera, novináře, spisovatele a známého světoběžníka, zachycuje prázdninové putování po Sovětském svazu, na Kavkaz a do Gruzie v roce 1959.

Cesta Ostravana do Ameriky leta Páně 1893

Vilém Jičínský, 1832-1902

E-knihy

Vyprávění o cestě, kterou na konci devatenáctého století podniknul autor z Ostravy do Spojených států. Při svém putování navštívil nejen velkoměsta na východním pobřeží USA, ale i…

S kamerou a za volantem třemi díly světa : vzpomínky z dálkových jízd v malých československých automobilech

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Nejzajímavější příběhy z dálkových cest autora po Evropě, Africe a obou Amerikách v letech 1932-1938.

Návrat domů s třetí rotou kolem světa

Vladimír Rogl, 1939-1997

E-knihy

Publikace popisuje životní osudy legionáře Jaroslava Rogla za 1. světové války. Jako přislušník rakousko-uherské armády byl zajat v Rusku, posléze vstoupil do československého zahraničního…

Paměti českého polárního lovce a zlatokopa

Jan Eskymo Welzl, 1868-1948

E-knihy

Cestovatel a polárník Jan Eskymo Welzl vypráví o svém dobrodružném životě v oblastech dalekého severu (Novosibiřské ostrovy, Aljaška). Text připravil podle Welzlových zápisků a dopisů…

Čína : cestopisné črty

Enrique Stanko Vráz, 1860-1932

E-knihy

Črty, v nichž známý český cestovatel zpracoval své zážitky z putování po Číně a z pobytu v Pekingu. V úvodu doplněno postřehy o čínském politickém vývoji v druhé polovině 19. století.