E-knihy: Humor

Bez místa (Pan Selichar se osvobodil)

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Původní sbírka humoristických povídek Karla Poláčka, situovaných vesměs do obchodnického a úřednického prostředí a karikujících lidskou malichernost, nabubřelost i jiné nectnosti.

Povídky pana Kočkodana

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

První sbírka povídek českého humoristického klasika, poprvé vydaná roku 1922, čerpá náměty humorných situací především z maloměstského prostředí, předsudků, společenských stereotypů…

35 sloupků

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Nevelký soubor Poláčkových humoristicky a satiricky laděných fejetonistických příspěvků, uveřejňovaných v periodikách Lidové noviny a Tribuna a poprvé knižně vydaných v roce 1925.

Umělý člověk

Josef Čapek, 1887-1945

E-knihy

Ilustrovaný fejeton o umělém člověku si s inteligentním humorem bere na mušku nedokonalost lidského těla ve srovnání se stále se zlepšujícími výtvory průmyslu a neustálou lidskou snahu…

Ďáblův slovník

Ambrose Bierce, 1842-asi 1914

E-knihy

Sbírka aforistických definic proslulého amerického žurnalisty i autora povídek hororového žánru. Původně začal Bierce toto své dílo publikovat v nepravidelných intervalech v jednom týdenním…

Biomanželka

Michal Viewegh, 1962-

E-knihy

Autobiograficky laděný román českého autora, který se s vervou opřel do nového životního stylu části české populace. Autor, který se po celý čas svého vyprávění netají tím, že napsaný…

Křest sv. Vladimíra

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

E-knihy

Satirická báseň, v níž autor pod alegorickou rouškou útočí na despotismus a náboženské tmářství za Bachova absolutismu.

Po dvaceti letech

O. Henry, 1862-1910

E-knihy

Povídka výrazného amerického autora drobných humorných a satirických próz vypráví o dvou přátelích, kteří uzavřeli zvláštní dohodu - půjdou každý svou cestou a sejdou se přesně…

Paklíč

Eduard Fiker, 1902-1961

E-knihy

Humoristický detektivní román, ve kterém proti bandě podvodníků v čele s nepravým policejním inspektorem, bojuje spisovatel detektivních románů spolu se svou ženou. Hrdinou humoristické…

Půlnoční čtení pro otrlé

Josef Zvoníček

E-knihy

Sbírka krátkých, stylově různorodých humorných textů. Nevelká sbírka vtipných textů českého autora obsahuje úsměvné příběhy a nevážně míněné úvahy, humorné básničky, parafráze…

Zahradníkův rok

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Soubor lehce načrtnutých skic, ve kterých autor úsměvně vypráví o práci zahrádkářů a zahradníků a o radostech i starostech, které jim práce na zahrádce během celého roku přináší.…

Benzinové opojení : pošetilé kapitoly o lidech, kteří propadli benzinu v dobách nedávno minulých

František Alexander Elstner, 1902-1974

E-knihy

Knížka nevážně pojatých příběhů z historie automobilismu, vydaná poprvé roku 1947. Novinář, cestovatel a zapálený propagátor motorismu František Alexander Elstner vydal roku 1947 sbírku…

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 3. a 4. díl

Jaroslav Hašek, 1883-1923

E-knihy

Světově proslulý, nedokončený román českého klasika je zcela svéráznou satirou na válku a vojenské myšlení. Hrdinou je řadový český voják, později vojenský sluha, který s klidem a…

Zvonokosy

Gabriel Chevallier, 1895-1969

E-knihy

Proslulý satirický román s námětem ze života malého jihofrancouzského vinařského městečka po 1. světové válce. Úsměvná kronika skandálních událostí kolem stavby obecního záchodku,…

Žurnalistický slovník

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Satirický slovník hesel z žurnalistické praxe, s předmluvou Karla Čapka. Formou ironických slovníkových hesel z oblasti novinářské praxe a soudobých oblíbených žurnalistických floskulí…

Vše pro firmu

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Půvabná humoristická novela o zmatcích kolem sňatku. Továrník Štorchán je záletník a flamendr a jeho syn se ho snaží všemožně převychovat. Se sluhou se snaží tatínka oženit a tím…

Dům na předměstí

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Humoristický román, ve kterém autor zobrazil pražskou periferii po první světové válce. Satirický román z pražského prostředí z doby před 1. svět. válkou a krátce po ní líčí život…

Lenochovy myšlenky

Jerome K. Jerome, 1859-1927

E-knihy

Šest krátkých, humorně laděných esejů, v nichž autor ironizuje pověstný střídmý a racionální úsudek průměrného Angličana. Knížka svým vyzněním přímo navazuje na soubor Jalové…

Kruté šprýmy

Saki, 1870-1916

E-knihy

Povídky jednoho z největších anglických humoristů z počátku 20. století, které jsou naplněny jiskřivou ironií, sžíravým sarkasmem, melancholií i tragikou. Hector Hugh Munro aneb Saki zaujímá…

Tankový prapor

Josef Škvorecký, 1924-2012

E-knihy

Humoristický obraz individuálního boje s blbostí, ztělesněnou vybranými představiteli důstojnického sboru čs. armády v padesátých letech. Rotný Danny Smiřický si odbývá vojenskou službu…

Rozhlásky

Eduard Bass, 1888-1946

E-knihy

Výbor z veršovaných komentářů k nejrůznějším společenským a politickým událostem, které psal český spisovatel a novinář Eduard Bass pro deník Lidové noviny v letech 1926-1942. Editorka…

Hostinec U kamenného stolu

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Humoristický román plný pohody vypravuje o svérázných návštěvnících i majitelích hostince v lázeňském letovisku. Veselý příběh záletné paní hostinské, jejích dvou synovců a hypochondrického…

Kniha apokryfů

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Kniha apokryfů shrnuje drobné povídky z téměř dvacetiletého období Čapkovy tvorby, v nichž autor moderním způsobem obměňuje náměty z mytologie, historie i klasické literatury. Jsou to…

Spravedlnost

Božena Správcová, 1969-

E-knihy

Veselé vyprávění o žabomyších válkách a "intelektuálních" sporech v redakci literárního časopisu. Mladá autorka, redaktorka časopisu Tvar, z drobných humorných scének vytváří obraz…

Bílá kniha o kauze Adam Juráček

Pavel Kohout, 1928-

E-knihy

Satirická próza, v níž profesor tělocviku překoná prostřednictvím meditací zemskou přitažlivost a tím se stane předmětem státního zájmu. Osud Adama Juráčka, dosud bezvýznamného profesora…

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 1. a 2. díl

Jaroslav Hašek, 1883-1923

E-knihy

Světově proslulý, nedokončený román českého klasika je zcela svéráznou satirou na válku a vojenské myšlení. Hrdinou je řadový český voják, později vojenský sluha, který s klidem a…

Doupě latinářů : sežrané spisy : (Die ausgewühlten Schriften)

Ivan Wernisch, 1942-

E-knihy

Svazek obsahuje autorovy krátké anekdotické příběhy, v nichž se často uplatňují prvky černého humoru. Wernisch napsal toto neobvyklé panoptikum zřejmě ve chvílích oddechu a povídky nezapřou…

Na prahu neznáma ; Kouzelná šunka

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Dvě Poláčkovy humoristické novely s mírně fantastickými náměty, poprvé vydané roku 1925. V obou prózách se objevují ústřední náměty z oblasti fantastické literatury. V "satirickém…

Nerovnováha a jiné povídky

Jiří Weinberger, 1946-

E-knihy

Různorodé úsměvné texty českého básníka, kabaretiéra a herce. Nevelkou, úsměvnou sbírku tvoří především příhody z vlastního života, ale i příběhy vymyšlené, drobné groteskní…

Život ve filmu

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Satirické popisy filmových nesmyslů a klišé, typických pro kinematografii 20. let 20. století. V krátkých kapitolách Poláček satiricky popisuje typické znaky a klišé soudobých filmů, ať…

Čtrnáct dní na vojně

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Nevelká knížka humorných reflexí autorových zážitků z vojenské služby i úsměvných zamyšlení nad podstatou a povahou stavu vojenského.

Učitelské elegie

Karel Johana, 1947-

E-knihy

Vzpomínky středoškolského pedagoga na vybrané události jeho profesního života.

Král Lávra

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

E-knihy

Satirická básnická skladba z počátku 50. let 19. století, inspirovaná pohádkou o králi s oslíma ušima, navazuje na legendu o králi Midasovi a v Havlíčkově interpretaci je zastřenou, ale…

Krakonošův hernec

Marie Kubátová, 1922-2013

E-knihy

Kniha povídek z krkonošského prostředí, v nichž autorka spojuje jadrný humor s lyrickou fantazií prostého lidu.

Dělat věci s rozmyslem je ztráta času

Jerome K. Jerome, 1859-1927

E-knihy

Vtipné a laskavé autorovy komentáře drobných událostí všedního života tématicky navazují na dříve vydaný soubor Lenochovy myšlenky. Oblíbený anglický spisovatel se v těchto krátkých…

Pašeráci

Franta Sauer, 1882-1947

E-knihy

Humoristický román, který zachycuje autorovy vzpomínky na doby, kdy se živil pašováním cukerinu. Obraz sociálních a politických poměrů za Rakouska a za prvních let předmnichovské republiky,…

Židovské anekdoty

Karel Poláček, 1892-1945

E-knihy

Sbírka klasických židovských anekdot, uspořádaných významným humoristou židovského původu Karlem Poláčkem.

Skandální aféra Josefa Holouška

Karel Čapek, 1890-1938

E-knihy

Satirická povídka o novinách, novinářích, v nichž autor kritizuje poměry v tisku v období mezi dvěma světovými válkami. V povídce Skandální aféra - líčí, jak noviny rozpoutaly pomlouvačnou…

Epigramy

Karel Havlíček Borovský, 1821-1856

E-knihy

E-kniha obsahuje kompletní souhrn epigramů klasika a zakladatele české žurnalistiky. Havlíček dokonale ovládal umění vyjádřit se stručným, satiricky vyhroceným básnickým útvarem a sám…