E-knihy anglicky: Non-fiction

Content : selected essays on technology, creativity, copyright, and the future of the future

Cory Doctorow, 1971-

E-knihy

Výbor z esejů, článků a polemik kanadského autora sci-fi a internetového aktivisty Coryho Doctorowa. Jejich tématem je především svoboda projevu a volný přístup k informacím v prostředí…

Occupy : a people yet to come

E-knihy

Sborník obsahuje eseje od různých autorů týkající se protestního hnutí Occupy, které usiluje o transformaci kapitalismu jinou cestou než formou klasické parlamentní demokracie.

Intellectual property : law & the information society : cases & materials

James Boyle

E-knihy

Úvod do oblasti práva duševního vlastnictví. Učebnice a zároveň casebook (obsahuje precedentní případy) se zaměřuje na právo Spojených států amerických a věnuje se třem základním…

Twitter and society

E-knihy

Obsáhlá studie věnovaná různým aspektům sociální sítě Twitter: jednotlivé kapitoly zkoumají využití Twitteru v oblastech, jakými jsou populární kultura, marketing, politika a aktivismus,…

Physics - from stargazers to starships

David P. Stern

E-knihy

Úvod do základních astronomických pojmů. Učebnice zároveň postihuje vývoj poznávání vesmíru od starověku po současnost.

Theory Is Like a Surging Sea

Michael Munro

E-knihy

Eseje, v nichž se nezávislý americký filozof zabývá vztahem poezie a filozofie. Ve svém výkladu se autor inspiruje mj. myšlenkami Waltera Benjamina či Barucha Spinozy.

Cities full of symbols : a theory of urban space and culture

E-knihy

Kolektivní monografie se zabývá symbolickými významy městských celků. Uplatňuje interdisciplinární přístup vycházející z antropologie města a nabízí případové studie, které se z…

Web writing : why and how for liberal arts : teaching and learning

E-knihy

Kolektivní monografie zkoumá možnosti využití webových nástrojů při výuce humanitních oborů, zejména při psaní textů. Autoři se snaží vyhnout krajním stanoviskům a podporují rozumné…

Free form technology from Delft

E-knihy

Soubor textů věnovaných architektuře folných forem. Autoři statí se zabývají vývojem tohoto směru, přináší ukázky realizací a zamýšlí se na sbližováním nároků projektantů a novými…

Song to kill a giant : [Latvian revolution and the Soviet empire's fall]

Sandra Kalniete, 1952-

E-knihy

Knížka lotyšské političky a spisovatelky popisuje vnitropolitický vývoj Lotyšska ve zlomovém období 80. a 90. let 20. stol. V širším historickém kontextu text objasňuje události, které…

Seeing Ourselves Through Technology : how We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves

Jill Walker Rettberg

E-knihy

Analýza způsobů sebe-prezentace prostřednictvím současných digitálních technologií. Autor se zabývá různými typy sebeprezentování: rozlišuje sebe-prezentace psané (např. blogy), vizuální…

Britain, France and the decolonization of Africa : future imperfect?

E-knihy

Kolektivní monografie se zabývá dekolonizací a dalším rozvojem bývalých britských a francouzských kolonií v Africe. Zkoumá možnosti i komplikace dalšího vývoje těchto území.

History of Utah's American Indians

E-knihy

Kolektivní monografie přibližuje historii a kulturu šesti indiánských kmenů z amerického Utahu. Obsahuje i kapitolu o současné situaci indiánů v této části USA.

Islam in a post-secular society : religion, secularity and the antagonism of recalcitrant faith

Dustin Byrd

E-knihy

Odborná publikace zkoumá roli islámu v současné západní společnosti, kterou autor označuje jako postsekulární: náboženství v ní stále hraje důležitou úlohu, současně je ale předmětem…

Up from slavery : an autobiography

Booker T. Washington, 1856-1915

E-knihy

Autobiografie amerického pedagoga, politického poradce a spisovatele Bookera T. Washingtona, významné osobnosti boje za práva Afroameričanů na přelomu 19. a 20. století, zakladatele vysoké školy…

Music : its language, history and culture : a reader for music 1300

Ray Allen

E-knihy

Stručná publikace určená jako přehled a vstupní souhrn informací o hudbě, hudebních nástrojích, hudebních žánrech a osobnostech hudby pro nejmladší žáky konzervatoře v USA. Úvodních…

Yoga minds, writing bodies : contemplative writing pedagogy

Christy I. Wenger, 1982-

E-knihy

Monografie věnovaná začlenění východních kontemplativních praktik do vysokoškolského studia, konkrétně do výuky tvůrčího psaní. Autorka vysvětluje výhody propojení tradičního kurikula…

The academic book of the future

E-knihy

Kolektivní monografie věnovaná budoucnosti akademických publikací v kontextu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a digitální revoluce. Nad tématem se v jednotlivých kapitolách knihy…

Geoblocking and Global Video Culture

E-knihy

Publikace zkoumá fenomén geoblockingu (omezení přístupu k internetovému obsahu na základě lokace uživatele). Zaměřuje se na oblast streamování videí; všímá si také způsobů, jak uživatelé…

Black rage confronts the law : confronts the law

Paul Harris

E-knihy

Monografie významného amerického právníka se zabývá otázkou, do jaké míry mohou nepříznivé sociální podmínky či rasový útlak přispívat k páchání kriminality. Zkoumá americké soudní…

Ghosts and the Japanese : cultural experience in Japanese death legends

Michiko Iwasaka, 1945-

E-knihy

Monografie se zabývá tématem smrti a duchů v japonském folkloru. Kromě legend o smrti si všímá i pohřebních zvyklostí v současném Japonsku.

Terror, theory and the humanities

E-knihy

Sborník příspěvků, které zkoumají dopad světového terorismu, zejména událostí z 11. září 2001, na oblast filozofie, teorie a obecně humanitních věd.

Native peoples of North America

Susan Stebbins

E-knihy

Úvod do studia domorodých kultur Severní Ameriky. Výklad se zaměřuje na oblast dnešních Spojených států a Kanady; k problematice přistupuje autorka z antropologické perspektivy a v jednotlivých…

Philosophy for Any Life : an open-source self-help book

Zachary G. Augustine

E-knihy

Knížka o filozofii každodenního života: autor nabízí pomoc při řešení problémových situací, kterým musíme čelit. Inspiraci čerpá z antické filozofie, kterou však přizpůsobuje potřebám…

Architecture in the anthropocene : encounters among design, deep time, science and philosophy

E-knihy

Sborník esejů a rozhovorů, které se snaží z pohledu různých disciplín ozřejmit roli architektury v éře antropocénu, tedy v geologickém období, kdy člověk či lidstvo svou činností globálně…

Peace and democratic society

E-knihy

Text věnovaný hledání mírových forem boje proti terorismu a politickému násilí ve světě. Obsahuje rovněž zprávu Komise Společenství národů o uznání a porozumění, která hledá příčiny…

Suburban urbanities : suburbs and the life of the high street

E-knihy

Kolektivní monografie věnovaná fenoménu předměstských oblastí. Nabízí názory odborníků z různých oblastí (historická geografie, sociologie apod.) a přináší nové pohledy na vznik a…

Moral Reasoning at Work : rethinking Ethics in Organizations

Øyvind Kvalnes

E-knihy

Práce věnovaná problematice řešení morálních dilemat v institucionálním, respektive pracovním prostředí.