T. G. Masaryk

Pomníky T.G. Masaryka v rodném kraji

Hana Sýkorová, 1973-

Knihy

Karel Havlíček : snahy a tužby politického probuzení

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Revoluce 1848, národní obrození, zrod české národní politiky, charakteristika jednotlivých politických směrů. Havlíčkova politická činnost a jeho politický program. Havlíček jako předchůdce…

TGM

Zdeněk Ležák, 1974-

Knihy

Biografický komiks o životě prvního československého prezidenta do doby, než se oním prezidentem stal. Nejen pro mládež.Životní příběh TGM, který překlenul 19. a 20. století, začal na…

Tomáš Garrigue Masaryk : prezident a myslitel

František Emmert, 1974-

Knihy

Fotografie zachycují důležité okamžiky v životě prezidenta T. G. Masaryka.

Masaryk! Ne Lenin : moje svědectví

Vítězslav Houška, 1925-2011

Knihy

Vítězslav Houška náleží k největším soudobým znalcům Masarykova literárního i státnického díla. Nad jeho odkazem se zamýšlel už ve třech dřívějších knihách Masaryk známý i neznámý,…

Vnuci prezidenta T.G. Masaryka : Herbert a Leonard Revilliodovi a jejich zvláštní osudy

Libuše Paukertová-Leharová, 1933-

Knihy

Shrnutí dětství a mládí Herberta i Leonarda, každodenního života ve Švýcarsku, studia na prestižních školách, útěku ze Švýcarska. Následuje popis vysokoškolského studia bratří Revilliodových,…

Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora

Tomáš Němeček, 1973-

Knihy

První prezident samostatného Československa působí na všech fotografiích velice vážně. Však také vykonal velice vážné a pro naši vlast velice zásadní věci. Leckdo ale možná neví,…

Masaryk ve fotografii

Knihy

11. vydání. Obsahuje 120 obrazů.

Zapomenutý prorok Tomáš G. Masaryk

Bohumil Sláma

Knihy

Masaryk, politik a polyhistor, zakladatel Československého státu a spolutvůrce uspořádání Evropy po první světové válce, je podle autora, psychologa a publicisty Bohumila Slámy, u nás i ve…

Nová Evropa : stanovisko slovanské

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

T. G. Masaryk knihu věnoval českým a slovenským vojákům, kteří vstoupili do spojeneckých armád v Rusku, ve Francii, v Americe, Anglii, v Itálii a v dalších státech, kde projevili své protirakouské…

Národ a dějiny jako sociologický problém : (výbor textů)

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Výběr Masarykových sociologických a sociologizujících textů vztahujících se k problematice národa, společnosti, náboženství.Vybrané texty chtějí poukázat na to, že Masarykovo vnímání…

Kult T.G. Masaryka : tři kritické pohledy na osobu TGM

Václav Vondrák, 1880-1962

Knihy

Sborník příspěvků, jejichž společným rysem je kritika T. G. Masaryka.

TGM

František Emmert, 1974-

Knihy

Nová kniha o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi obsahuje kromě základního textu také různé zajímavosti a především nově objevené písemnosti vlastnoručně psané TGM.…

Korespondence T.G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (1918-1937) : TGM - ŠK

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Přehled korespondce prezidenta T. G. Masaryka s představiteli slovenského veřejného života z let 1918-1937.

Politika vědou a uměním : texty z let 1911-1914

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

28. svazek spisů T. G. Masaryka obsahuje články, stati a studie z let 1911-1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou…

Korektiv Masarykovy filosofie

Zdeněk Novotný, 1949-

Knihy

T. G. Masaryk je všeobecně uznáván jako politik a státník, avšak jako filosof je považován za prakticky zaměřeného eklektika. Tato kniha ukazuje významné aspekty Masarykovy teoretické filosofie,…

Císařův levoboček

David Glockner, 1971-

Knihy

Historický román na pomezí fikce o původu prvního československého prezidenta. Cesta mladého Tomáše Masaryka za tajemstvím svého původu. Mladý Tomáš Masaryk je zaměstnán jako hofmistr…

Masaryk a legie

Vratislav Preclík, 1946-

Knihy

100x TGM

Pavel Kosatík, 1962-

Knihy

Výroky T. G. Masaryka, které tento významný politik pronesl v období let 1860–1937. Masarykova vyjádření reagují na tehdejší politickou i společenskou situaci nejen v českých zemích nebo…

TGM : komiksový příběh

Amálie Kovářová, 1992-

Knihy

V knize sledujeme cestu Tomáše Garrigue Masaryka, zjišťujeme, jak se v různých životních etapách vyvíjejí jeho názory, postoje a jaké hodnoty zastával. Připomeneme si události, jež ovlivnily…

Tomáš Garrigue Masaryk známý i neznámý

Vladimír Liška, 1955-

Knihy

Práce se zaobírá zajímavostmi z politického i soukromého života T. G. Masaryka.Tato kniha není souhrnnou biografií T. G. Masaryka a neklade si za cíl ukázat ho v celé jeho osobnostní šíři.…

Jiná doba, stejný osud : T.G. Masaryk a V. Havel

Jan Bauer, 1945-

Knihy

Spisovatel Jan Bauer, který napsal už více jak sto knih s převážně historickou tématikou, předkládá čtenářům zajímavé příběhy dvou velkých Čechů. Jeden, ten první, T. G. Masaryk,…

T.G. Masaryk - politický myslitel

Marie L. Neudorflová, 1940-

Knihy

Význam T. G. Masaryka bývá obecně nejvíce spojován s jeho zásluhami o vznik samostatného československého státu. Tomuto triumfu však předcházela čtyři desetiletí trvající práce, kdy…

Novinář Peroutka o T.G.M.

Vítězslav Houška, 1925-2011

Knihy

Soubor textů; s předmluvou Předsednictva Masarykova demokratického hnutí (s. 3), s fot. doprovodem.

Z bojů o náboženství : a texty z let 1904-1906

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Další svazek Spisů TGM shrnuje Masarykovy texty z let 1886–1888, z období, ve kterém probíhal zásadní spor o pravost Rukopisů královedvorského a zelenohorského. Svazek obsahuje nejen texty…

Hilsneriáda : texty z let 1898-1900

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Soubor Masarykových článků, komentářů i studií, které se vztahují k hilsneriádě.

Rodokmen a soukromí T.G. Masaryka

Michaela Košťálová, 1987-

Knihy

Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Vzrůst sebevražednosti má své příčiny v rozvratu tradičního náboženského vztahu k životu, nedůslednosti vzdělání, nevytříbeném světovém názoru a nedostatečné organizaci společnosti.…

Přednášky prof. T.G. Masaryka na Chicagské univerzitě v létě roku 1902

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

T.G. Masaryk líčí dějinný a duchovně-filosofický vývoj českého národa v zajímavých souvislostech a nabízí tak nové pohledy na historii i současnost.

Moderní člověk a náboženství

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Články vyšly poprvé knižně v r. 1934, i když původní Masarykův záměr zůstal - pro nedostatek času, i z důvodů jiných zájmů a snah - nedokončen. Původně zamýšlel soustavně zpracovat…

"Račte to podepsat libovolnou šifrou" : prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935)

Richard Vašek, 1972-

Knihy

Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů. Předmětem…

Masaryk - demokrat : od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě

Marie L. Neudorflová, 1940-

Knihy

S mnoha mysliteli, počínaje už těmi osvícenskými, sdílel Masaryk přesvědčení, že demokracie je jediný systém, který je schopen řešit problémy společnosti nenásilně a ku prospěchu…

Viktor Dyk a T.G. Masaryk : dvojí reflexe češství

Josef Tomeš, 1954-

Knihy

Převážně konfliktní vztah mezi Viktorem Dykem a T.G. Masarykem, který se odvíjel více než třicet let, byl odrazem proměn celé české společnosti. Vedle odlišných myšlenkových a politických…

Karel Čapek a T.G. Masaryk

Vítězslav Houška, 1925-2011

Knihy

Dva velcí, dva největší. T. G. Masaryk - myslitel, státník, zakladatel a první prezident našeho státu, Karel Čapek - novinář, dramatik a první spisovatel první republiky. Celý svět je znal…

Masaryk iritující a fascinující

Ctirad Václav Pospíšil, 1958-

Knihy

Dílo je adresováno všem zájemcům o tuto jedinečnou postavu našich moderních dějin. Mnoho zajímavého a podnětného tam najdou jak ti, kterým jsou blízké Masarykovy humanitní ideály a jeho…

Naše doba : texty z let 1892-1894

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Další svazek souborného vydání prací T. G. Masaryka shrnuje všechny známé tiskem vydané texty z let 1892–1894, z období, kdy vedle příspěvků do týdeníku Čas (v něm např. rozsáhlá…

Jiný T.G.M

Pavel Kosatík, 1962-

Knihy

Pavel Kosatík sestavil Masarykův plastický obraz pro 21. století. Pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Líčí Masaryka jako ideového rváče na cestě…

O Masarykovi

Jan Zouhar, 1949-

Knihy

Kniha shromažďuje autorovy studie a konferenční příspěvky na masarykovská témata z let 1999–2009. Soubor navazuje na předchozí Studie k dějinám českého myšlení a připomíná další…

Korespondence : T.G. Masaryk - Slované

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

V rámci širšího projektu přináší monografie analýzu vztahů T. G. Masaryka s Rusy a Ukrajinci po roce 1917 doplněnou o kompletní dostupnou korespondenci s politickými, odbornými i kulturními…

Hovory s T.G. Masarykem

Karel Čapek, 1890-1938

Knihy

Publikace je věnována talentovanému sudetoněmeckému historikovi Josefu Pfitznerovi (1901 Petrovice - 1945 Praha), který svoji slibnou odbornou kariéru obětoval politice nacionálního socialismu.…

Pokus o konkrétní logiku : (třídění a soustava věd)

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Práci Základové konkretné logiky Masaryk doplnil a v roce 1887 vyšlo toto dílo přeložené do němčiny pod názvem Pokus o konkrétní logiku. A tato kniha nyní vychází v pvním českém vydání.

TGM - humanista pravdou posedlý

Dana Seidlová, 1929-

Knihy

Charizma našeho prvního prezidenta bylo v nacistickém i komunistickém režimu potlačováno, jeho působení a význam po dobu dvou generací zamlčován. Cílem této publikace je náprava této nehorázné…

Univerzitní přednášky. II

Tomáš Garrigue Masaryk, 1850-1937

Knihy

Druhý svazek Masarykových Univerzitních přednášek (pátý svazek Masarykových Spisů) se opírá o přepis stenografických zápisů Masarykových přednášek z 80.–90. let 19. století na pražské…

Utajená láska prezidenta Masaryka : Oldra Sedlmayerová (1884-1954)

Petr Zídek, 1971-

Knihy

Životní osudy spisovatelky, básnířky a blízké přítelkyně prezidenta T. G. Masaryka Oldry Sedlmayerové.Práce přibližuje Oldřino dětství, mládí a vzdělání. Dále popisuje její život…

T.G. Masaryk a židovství

Miloš Pojar, 1940-2012

Knihy

Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah Tomáše Masaryka k Židům a židovské otázce v českém i evropském kontextu a také na poměr významných židovských osobností k Československu a k…

Češi : 1918 : jak Masaryk vymyslel Československo

Pavel Kosatík, 1962-

Knihy

Noc ze 20. na 21. srpna roku 1968 vešla do československých dějin velmi nechvalným způsobem. Zatímco sovětská vojska s pomocí vojáků z NDR, Polska, Maďarska a Bulharska obsazovala Československo,…

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková : vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie

Radovan Lovčí, 1977-

Knihy

Kapitoly popisují nejen vznik unitářství a jeho teologický profil, ale i vliv Tomáše a Charlotty Masarykových na zrod organizovaného unitářství v českých zemích.