K. H. Mácha

Básně

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Svazek básní Karla Hynka Máchy, romantického básníka národního obrození, vychází v České knižnici potřetí. Reedice zachovává koncepci předchozích vydání (1997, 2002), a to představit…

Máj : [obrazová kniha k filmu F.A. Brabce]

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Spolehlivé znění klasického díla české literatury (vycházející z edice Karla Janského ve Spisech z roku 1959) s obrazovým doprovodem Oldřicha Hamery (nar. 1943), výrazného českého grafika,…

Básně Karla Hynka Máchy

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Soubor obsahuje nejen všechny známé Máchovy básně, verše a zlomky, ale i literárně kritický rozbor jeho básnického díla od Frant. Krčmy.

Pouť krkonošská

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Bibliofilské vydání dvou Máchových rukopisů, které vzbudily za jeho života mnoho zájmu i nevole. "Pouť krkonošská" je osobní reminiscencí na skutečnou cestu a některé tragické životní…

Marinka a jiné prózy

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Obsáhlý výběr z próz oblíbeného autora.

Izbrano

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Cikáni a jiná próza

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Audio dokumenty CD

Cikáni jsou jediným Máchovým dokončeným románem, nepočítáme-li Křivoklad koncipovaný jako součást nedopsané historické tetralogie Kat. Cikáni jsou motivem blízcí Máji. Nahrávka dále…

Prózy

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Výběr próz pro tento svazek obsáhne základní témata, dimenze a formy prozaické části Máchova díla: texty vztahující se k romantické pouti (Pouť krkonošská, Návrat apod.), romantické…

Tím světem bloudím : (Výbor z díla)

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Dílo začíná krátkou básní, ve které je vlastně nastíněno, co nás nakonec čeká. Děj pojednává o tom, jak se mladý poutník se vydává na cestu do Krkonoš. A když večer sedí na kopci…

... a jen země je má

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Výbor přináší některé básně z Máchova staršího údobí, historickou povídku Křivoklád, fantastickou prózu Pouť krkonošská, obě povídky z autobiografického cyklu Obrazy ze života…

Máj, máj, věčný máj

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Máj, Máj věčný Máj - Karel Hynek Mácha. Unikátní trojvydání Máchovy básně Máj, které obsahuje reprodukci rukopisu Karla Hynka Máchy, fotografickou reprodukci knihy s prvním vydáním…

Jasná nocí lůna

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Výbor představuje Máchovy kratší básně, které si co do kvality s Májem v ničem nezadají.

Lůnysvit

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Nový výbor z poezie oblíbeného a klasického autora doprovázený ilustracemi Zdeňka Sklenáře. Ve výboru nenajdeme Máj, editor Vladimír Justl dal přednost básním, které slavnou skladbu předcházely.…

Máchova "Krkonošská pouť"

Arne Novák, 1880-1939

Knihy

Dobrou noc, ó lásko : Výbor z próz

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Výbor z próz zakladatele české moderní poezie je ukázkou romanticky pojatého typu básnické prózy, založené na mučivém rozporu ideálu a skutečnosti. Obsahuje Křivoklad, Pouť krkonošskou,…

Márinka

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Povídka o lidské touze a jejím bolestném zmarnění je pohledem romantického básníka do realisticky drsné tváře skutečné bídy.

Máj

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Nejvýznamnější básnické dílo představitele české romantické lyriky 1. poloviny 19. století.

Poutě mé

Karel Hynek Mácha, 1810-1836

Knihy

Výběr z próz nejvýznamnějšího představitele českého romantismu.