Skauting

Benjamínci : metodika pro práci s nejmladší skautskou výchovnou kategorií

Michaela Pokorná

Knihy

Metodická příručka poskytuje základní údaje o začlenění předškolních dětí - benjamínků do Junáka a systému skautské výchovy. Možnosti programu s benjamínky, popis metodických materiálů…

Metodika pro oddílovou praxi

Vojtěch Černohorský

Knihy

Metodická příručka určená pro výchovnou práci oddílovým vedoucím a vychovatelům, obsahuje příklady a návody pro plánování a činnost v oddíle.

Skautské století : dobrodružný příběh 100 let českého skautingu

Knihy

Kniha s podtitulem Dobrobrodružný příběh 100let českého skautinguvás provede v jedenácti kapitolách provede skautingem včeských zemích od jeho počátků v roce 1911 až po léto 2011. Dočtete…

#wsj15 pohledem českých skautů, aneb, Český šátek v Japonsku

Karel Pešek

Knihy

Fotografická publikace popisuje výpravu českých skautů na světovém jamboree v prefektuře Jamaguči v létě 2015.

Dobrodružství s Bobří stopou : seriály, povídky, dobrodružné příběhy, rady a nápady, hry

Knihy

Jiže několik generací čtenářů přitahovaly a stále přitahují příběhy z pera Jaroslava Foglara. A mnohým dobrodružství a činy hlavních hrdinů přirostly k srdci natolik, že sami i s…

Ivančena : 70 let ve vzpomínkách a obrazech

Kryštof Hyvnar

Knihy

Výpovědi, příběhy a vyprávění o zrodu mohyly na Ivančeně na Lysé Hoře v Beskydech vybudované generacemi junáků na památku pěti ostravských skautů popravených nacisty.

Náčelník : Ernest Thompson Seton a mizející Západ

H. Allen Anderson, 1950-

Knihy

NÁČELNÍK je životním příběhem Ernesta Thompsona Setona (1860-1946) - spisovatele, malíře, vědce a reformátora, který se narodil ve viktoriánské Anglii, ale již v šesti letech emigroval…

Stopy vedou k Bobří řece

Otto Janka, 1930-2009

Knihy

V knize se prolínají vzpomínky na osobní život Jaroslava Foglara, skauta se jménem Jestřáb, skautské tábory a chlapce, kteří patřili do oddílů. Jsou zde také informace o knihách, které…

Signály z neznáma

Antonín Benjamin Svojsík, 1876-1938

Knihy

Zakladatele skautingu A. B. Svojsíka zná každý skaut, ale jaké poselství nám zanechal? Jaký chtěl, aby byl skauting, oddíly, jeho vůdci i čelní představitelé? Co si myslel třeba o statečnosti,…

Skauting je dobrodružství! : pro děti i rodiče : průvodce skautingem a užitečné informace pro rodiče

Anna Skuhravá, 1984-

Knihy

Základní informace o skautingu pro rodiče dětí, jejichž dítě vstoupilo do skautského oddílu.

Slibuji na svou čest : význam skautského slibu

Knihy

Sborník vychází v rámci projektu Význam skautského slibu podpořeného Mezinárodním visegradským fondem.

Cesta za modrým světlem : meditace nad texty Jaroslava Foglara

Tomáš Vučka, 1977-

Knihy

Dílo Jaroslava Foglara je fenoménem české literatury pro děti a mládež. Čtenáře fascinuje, ale také irituje, přitahuje a často svádí k až nekritické adoraci, současně však vyvolává…

Zrcadlo mého srdce

Olave Baden-Powell, 1889-1977

Knihy

Lady Olave Baden-Powell (22. 2. 1889 – 25. 6. 1977, světová náčelní skautek) líčí v autobiografii Zrcadlo mého srdce svůj osobní příběh od dětství po stáří. Ze vzpomínek a citací…

13 nožů z Jamboree : seriály, povídky, příběhy a zajímavosti ze starých časopisů Junák a Vpřed z let 1945-1948

Knihy

Velká výpravná kniha nás zavádí do říše dobrodružství a cti. Kromě Tajemství Žlutých skal, Družiny Lišek a příběhů nazvaných Skautskou stopou zde nalezneme i povídky letců z 2.…

Světový skauting : výchova ke globálnímu občanství

Eduard Vallory i Subirà, 1971-

Knihy

Publikace zabývající se rolí světového skautingu ve výchově ke globálnímu občanství.

Za obzor : mezinárodní dimenze skautingu

Knihy

Brožura představuje možnosti mezinárodní spolupráce ve skautingu.

Můj kamarád : metodika ke skautské stezce

Svatava Šimková, 1956-

Knihy

Metodická příručka pro vedoucí skautských oddílů představuje aktivity vedoucí k rozvinutí schopností vytvářet kvalitní a krásné lidské vztahy.

Rádcovský zápisník

Knihy

Návody k hrám, výletům, přípravy na schůzky, správná komunikace s rodiči. Základní pravidla bezpečnosti, plánování, rozvoj rádce, družinové funkce, jak na děti se specifickými potřebami.…

Statečná srdce : příběh ostravských junáků ze srubu u Chladné vody v Beskydech pod Lysou horou

Richard Sobotka, 1935-

Knihy

Pět statečných skautů Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Quido Němec, Otto Klein a Milan Rotter bylo za druhé světové války srdcem odboje ostravských Junáků. Jejich základnou se stal srub…

S Jestřábem v srdci : malý foglarovský sborník ke 110. výročí Forlarova narození

Jiří Filípek, 1968-

Knihy

Malý výroční sborník s příspěvky několika foglarovců, kteří se na rozvoji foglarovského hnutí celoživotně podílejí a přispívají svými nápady, akcemi nebo novými výtvory v duchu…

Se štítem a na štítě : nezradili skautský slib

Karel Lešanovský, 1929-2013

Knihy

Zpráva o tom, jak českoslovenští skauti a skautky čelili komunistické zvůli a jak za to byli odměňováni. Z jejich výpovědí a jiných pramenů s pokornou úctou zpracoval a veřejnosti předkládá…

Skautský dobrý skutek : jak na to (a proč)

Kate Allen

Knihy

Postupy k zapojení do Skautského dobrého skutku (SDS), který je jedním ze základních prvků skautské výchovy.

Skauting v Bludově

Stanislav Balík, 1978-

Knihy

Skauting má v Bludově dlouhou tradici. Jedná se o třetí nejstarší dodnes fungující spolek, který se navíc jako jediný z těch, které byly po roce 1948 zakázány, v roce 1990 obnovil. Tato…

Skautské odborky

Pavla Sýkorová, 1989-

Knihy

Rádce skautské družiny

Miloš Zapletal, 1930-

Knihy

Kniha je určena nejen rádcům a rádkyním, ale i všem skautům a skautkám, kteří mají zájem o svou družinu a chtěli by přispět k její úspěšné činnosti. V knížce Rádce skautské družiny…

Skautské vize : kniha rozhovorů s osobnostmi nejen o skautingu

Knihy

Kniha Skautské vize vznikla na základě stejnojmenného cyklu kavárenských debat s různými osobnostmi společenského života. Možná se vám výběr osobností zdá nesourodý a složitě hledáte…

Jaroslav Foglar - Jestřáb kronikářem

Knihy

Kniha koncipovaná jako pamětní kronika přináší jedinečný výbor autentických zápisů, fotografií, dokumentů, kreseb a komentářů ze sedmi desítek svazků Foglarem vedených a dochovaných…

Vůdcovská zkouška : příručka nejen k přípravě na vůdcovskou zkoušku

Knihy

Příručka pro budoucí vůdce Junáku poskytuje výklad všech kompetencí, které jsou ověřovány v rámci vůdcovské zkoušky. Je vhodná i pro vedoucí oddílů, kteří hledají další podněty…

Cestou k pramenům : 100 let skautingu v obrazech

Václav Nosek-Windy, 1943-

Knihy

Ilustrovaná brožura mapuje historii skautingu.

Čekatelská zkouška

Knihy

Příručka pro přípravu na zkoušku budoucích vedoucích skautských oddílů.

Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek : metodika ke stezce vlčat a světlušek

Knihy

Metodické pro práci se stezkou (tradiční nástroj pro podporu osobního růstu) vlčat a světlušek a pro využívání symbolického rámce v této věkové kategorii.

Skautské odkazy : metodika výchovy historií

Petra Kubíková

Knihy

Teorie a metodika výchovy formou historie skautingu. Praktické zkušenosti a náměty. Metodické texty určené zejména pro vedoucí oddílů, kteří se podílejí na vytváření programu. Praktickou…

Myšlenkové základy skautingu

Jiří Zajíc, skauting

Knihy