Řád templářů

Jakub z Molay : soumrak templářů

Alain Demurger, 1939-

Knihy

Respektovaný francouzský historik a profesor na Paris I-Panthéon-Sorbonne Alain Demurger se ve svém bádání zaměřuje především na dějiny křížových výprav a rytířských řádů, přičemž…

Tajemství templářů : tajní strážcové pravdy o skutečné totožnosti Ježíše Krista

Lynn Picknett, 1947-

Knihy

Detektivní pátrání autorů knihy zavádí čtenáře do tajemného světa svobodných zednářů, katarů a templářů ve snaze zjistit pravdu o lidech stojících u zrodu křesťanství a o skutečné…

Tajemství rytířů Templu

Jiří Stibral, 1932-

Knihy

Historický román, kombinovaný prvky literatury faktu, zachycuje vzestup a pád templářského řádu. Roku 1095 vyhlásil papež Urban II. na clermontském koncilu první křížovou výpravu do Jeruzaléma,…

Noví rytíři : dějiny templářského řádu

Malcolm Barber, 1943-

Knihy

Rozsáhlá historická práce o dějinách templářského řádu od jeho prvopočátků spojených s ideou křížových výprav až po jeho skandální zrušení na počátku 14. století představuje…

Proces s templáři

Malcolm Barber, 1943-

Knihy

Dne 18. března 1314 byl na pranýři upálen poslední velmistr řádu Templářů, Jakub z Molay. Během křížových výprav význam rytířů Templářského řádu téměř dvě století stále stoupal,…

Řád templářů : historické souvislosti a mystické vazby

Marilyn Hopkins, 1950-

Knihy

1. české vydání, přeložila Erika Stařecká.

Templáři v pověstech a legendách : --s obzvláštním zřetelem na slavné země Koruny české, dále to hlavně, jaké poklady kde ukryli a dosud střeží, jakož i rozličnosti další tuze zajímavé--

Templarius Bohemicus, 1954-

Knihy

Kniha autora zabývajícího se historií templářského řádu v našich zemích i odborně (např.Templáři v zemích českých králů, 2010), obsahuje 67 vyprávění o templářích, jež se tradovala…

Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách

Knihy

Kniha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách je druhým vydáním původní antologie starofrancouzských historických a memoárových textů, které před téměř půlstoletím…

Templáři : fakta a mýtus

Michael Haag, 1943-2020

Knihy

Autor zasazuje dějiny templářů do širokých historických souvislostí. Výklad počíná v dávné minulosti vznikem Šalamounova chrámu v Jeruzalémě, pokračuje vzestupem křesťanství, rozšířením…

Templáři a Asasínové : nebeští bojovníci

James Wasserman, 1948-

Knihy

1. vydání v česém jazyce, přeložil Bruno Cempírek

Templáři v zemích českých králů : Čechy, aneb, co všelikého se templářům událo a co vlastnili v těch skvělých zemích, jež později sluly země Koruny české, na pozadí dějin řádu toho slavného

Templarius Bohemicus, 1954-

Knihy

Praha, Uhříněves, Mladá Boleslav, Písek, Litoměřice, Poděbrady, Cheb ale i Nižbor, Lemberk, Švihov, Rabštej (jako představitelé nejstarších královských hradů) a stovka dalších pozoruhodných…

Templáři : boží bojovníci, ďáblovi bankéři

Frank Sanello, 1952-

Knihy

Řád templářů vznikl na počátku 12. století v Jeruzalémě na ochranu poutníků směřujících ke Kristovu hrobu. Jeho rytíři byli stateční bojovníci, ale na konci 13. století přesídlili…

Rytíři templu : ilustrovaná historie řádu

James Wasserman, 1948-

Knihy

Historické pravdy o Rytířích Templu se neoddělitelně mísí s mýty, které přecházejí ze století do století. Templáři byli jako kacíři rozprášeni před sedmi sty let. Ale počínaje svobodnými…

Templáři : vzestup, moc, pád a mystéria templářských rytířů

Sean Martin, 1966-

Knihy

Nejslavnější rytířský a mystický řád dějin obestírá mnoho mýtů, fám a tajemna. Známý bestseller slavného britského autora a dokumentaristy Seana Martina vám odkryje roušku obestírající…

Templáři 1120-1312

Helen J. Nicholson, 1960-

Knihy

Kdo byli opravdu templáři? Jak vznikl tento řád? Jaký život vedli jeho členové? Na základě soudobých materiálů přináší tato kniha historicky podložené informace o jednom z nejvýznamnějších…

Templáři

Ernst Sommer, 1888-1955

Knihy

Historický román z období 13. století o slavném vzestupu a tragickém pádu rytířů Templu. Pod tyranií krále Filipa Sličného, v době plné intrik, scestné morálky i barbarství držitelů…

Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu

Jaroslav Šedivý, 1929-2023

Knihy

Křížové výpravy a rytířské řády patří k hist. tématům, jež poutají zájem čtenářů nejenom z řad odborníků – o procesu, který vedl ke zrušení templářského řádu toto platí…

Templáři a Kristův rubáš

Barbara Frale, 1970-

Knihy

Italská historička a archivářka Tajných vatikánských archivů Barbara Fraleová ve své nové knize přichází s teorií, že templáři, tento nejmocnější mnišsko-rytířský řád středověku,…

Templáři

Piers Paul Read, 1941-

Knihy

Tento rytířský řád vznikl na obranu křesťanských principů s cílem zasahovat všude tam, kde byly v ohrožení. Navrací nás o tisíc let nazpět, do doby, kdy první křižácká výprava z…

Tajemství templářských rytířů : tajné dějiny nejmocnějšího řádu světa

Susie Hodge, 1960-

Knihy

Kronika válečnického mnišského řádu a jeho boje na obranu katolické křesťanské víry. Templáři soupeřili o ovládnutí Svaté země s muslimy, především s jejich geniálním vojevůdcem…

Tajný ideál templářů : symbolismus a mytologie

Delia Steinberg Guzmán

Knihy

NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM. Téma věnované Templářům není možné probrat zcela jednoduše, neboť je součástí příběhů, mýtů, tradic či legend, o nichž se…

Templáři

Jan Jůna, 1956-

Knihy

Stručný přehled dějin templářů se zaměřením na jejich působení v Jindřichově Hradci. Doplněno historickými prameny a pověstmi o templářích.

Mysterium templářů

Louis Charpentier, 1905-

Knihy

Mezi Seinou a Aubou se rozkládá zalesněný masiv, ktrý má nezvyklé jméno Orient. Ohraničují ho stavby mající znaky stejných stavebních hutí. Na tomto místě vznikl na začátku 12. století…

Templáři

Barbara Frale, 1970-

Knihy

Archivářka Tajných vatikánských archivů Barbara Fraleová na základě vlastních objevů nově vykládá historii templářského řádu a zvláště okolnosti jejich procesu. Dokument známý také…

Tajný ostrov templářů : rytíři, kněz a poklad

Erling Haagensen

Knihy

Dvojice autorů pátrá po tajemných souvislostech, které spojují dánský ostrov Bornholm v Baltském moři s francouzskou vesnicí Rennes-le-Chateau a s tunely pod horou Sion v Jeruzalémě. Na základě…