Olomouc

Olomoucké panoptikum

Vladimír Gračka, 1943-

Knihy

Město Olomouc nebylo a není jen souborem historických památek, dekorativní kulisou připomínající slávu dob minulých, která každodenně přivádí v úžas návštěvníky ze všech koutů…

Odsun Němců z Olomouce

Martin Hájek, 1986-

Knihy

Kniha Martina Hájka "Odsun Němců z Olomouce" se zabývá postavením německé menšiny v Olomouci v letech 1945 a 1946 a jejím nuceným vysídlením do Německa. Historický úvod vysvětluje postavení…

Univerzita v Olomouci (1573-2013)

Knihy

Kniha pojednává o olomouckém školství před příchodem jezuitů do tehdejšího hlavního města Markrabství moravského v roce 1566. Dále popisuje historii olomouckého vysokého učení univerzity…

Olomouc rodu ženského

Milan Tichák, 1933-2020

Knihy

Stále se vrací otázka správnosti gramatického rodu u místního jména Olomouc - tedy jestli se má skloňovat v ženském rodě podle vzoru píseň, nebo v maskulinu jako například meč nebo stroj…

Město v baroku, baroko ve městě

Knihy

Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno…

Zoo Olomouc rok za rokem

Milan Kořínek, 1964-

Knihy

ZOO OLOMOUC ROK ZA ROKEM na 240 stranách mapuje historii olomoucké zoo, provede vás zoologickou zahradou v roce 1966 i v současnosti a ukáže vám historii chovů všech druhů zvířat. Knihu ilustruje…

Raněstředověké pohřebiště Olomouc-Nemilany : katalog

Knihy

Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými…

Olomouc

Libor Sváček, 1967-

Knihy

Fotografická publikace představuje na 180 snímcích starobylou Olomouc objektivem fotografa Libora Sváčka.Přední český fotograf Libor Sváček nám předkládá jedinečný soubor 180 nádherných…

Pověsti a události města Olomouce

Willibald Müller, 1845-1919

Knihy

Tato kniha olomouckých pověstí vyšla původně v němčině v roce 1892. Přesto, že se od té doby v dějinách města událo mnoho nového, je dobré si připomenout i události staré které se…

Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí

Milan Tichák, 1933-2020

Knihy

Kniha obsahuje dvě autorovy starší práce Vzpomínky na starou Olomouc a Paměť olomouckých předměstí.

Olomoucké vycházky : po všedních cestách nevšedním městem

Milan Tichák, 1933-2020

Knihy

Nová kniha Milana Ticháka se od jeho předchozích úspěšných publikací poněkud odlišuje. Nepojednává o městě a jeho často zapomenutých historických osudech tematicky, nýbrž místopisně.…

Slasti a strasti olomouckých měšťanů v období gotiky, renesance a baroka

Miloslav Čermák, 1941-2020

Knihy

Zkušený autor Miloslav Čermák seznamuje čtenáře s občanskou městskou společností od vzniku města, s jeho topografií a místopisem, se zákonitostmi jeho existence, s obydlími měšťanů…

Domovní znamení v Olomouci : domovní znamení a ochranné motivy, pověsti olomouckých domů

Vladimír Gračka, 1943-

Knihy

V rozlehlé síti ulic historické Olomouce lze dodnes spatřit řadu zachovaných domovních znamení, obrazů a plastik. Dnes jsou již pouze ozdobou a památkou, ale v minulosti, před zavedením popisných…

Olomouc

Noviny a časopisy

Olomouc

Pavel Zatloukal, 1948-

Knihy

Další svazek edice Zmizelá Morava se věnuje proměnám města Olomouce. Kniha obsahuje přes dvě stovky unikátních archivních fotografií. Olomouc patří mezi města, která v novověku ztratila…

Příběhy olomouckých pomníků a hřbitovů

Milan Tichák, 1933-2020

Knihy

Autor pohlíží do historie města tentokrát skrze pomníky a pamětní desky v ulicích upomínající na významné osobnosti i dějinné události, ale rovněž o náhrobky na všech zdejších hřbitovech.…

Olomoucké podzemí : měšťanské domy a paláce, církevní budovy a vojenské objekty

Slavomíra Kašpárková, 1937-

Knihy

Měšťanské domy a paláce, církevní budovy a vojenské objekty.

Olomouc rabína Bertholda Oppenheima

Zdeněk Melotík

Knihy

Monografie přibližuje osudy židovské komunity v Olomouci od roku 1918 do konce 2.světové války.

Olomoucké baroko. 2 - katalog, Výtvarná kultura let 1620-1780

Knihy

Vydáno u příležitosti výstavy Olomoucké baroko - výtvarná kultura 1620-1780 konané ve dnech 2. prosince 2010 - 27. března 2011 v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění, Muzeu umění…

Olomouc : zaniklý hrad v bývalém "hlavním městě" Moravy

Rostislav Vojkovský, 1953-

Knihy

Na 39 stranách osudy hradu v době údělných knížat, 24 fotografií, 5 kreseb s podobou v minulosti, příběhy, jež se váží k hradu a městu, půdorys s popisky, situace a seznam knížecích…

Olomouc literární

František Všetička, 1932-

Knihy

Třetí svazek Olomouce literární, navazující na vazky předchozí, je souborem fejetonů o spisovatelích, kteří byli spjati s tímto městem. Jde o literáty nejen různého času od Karla staršíh…

Olomoucké baroko. 1 - úvodní svazek, Proměny ambicí jednoho města

Knihy

Historie, kultura a zejména výtvarné umění města Olomouce v období baroka, v 17. - 18. století, v obsáhlé publikaci Muzea umění Olomouc.

Kronika olomoucké arcidiecéze : (1989-2005)

Knihy

Kronika posledních patnácti let olomoucké arcidiecéze je příspěvkem k Roku diecéze. Pomůže trochu lépe poznat místní katolickou církev. Kniha obsahuje barevné fotografie, přehledy a statistiky,…

Objevovaná Olomouc : zajímavosti ze stavební historie Olomouce z pera zkušeného praktika

Vladimír Gračka, 1943-

Knihy

Kamenné fragmenty se dokážou skrývat a tiše si chrání dávná tajemství řemeslníků - jejich pracovní postupy v neopakovatelném rukopisu při prokládání kamenných kvádříků, a také…

Chrám věd a múz : 450 let Vědecké knihovny v Olomouci

Knihy

Katalog představuje všechny exponáty, které byly představeny na výstavách k 450. výročí založení Vědecké knihovny v Olomouci. Knihovna u příležitosti výročí představila to nejlepší…

Lexikon olomouckých ulic

Knihy

Kniha v úvodu popisuje s obrazovým doprovodem historii pojmenovávání ulic v Olomouci. Stěžejní a nejrozsáhlejší kapitolou je abecední přehled 665 současných názvů ulic a náměstí, popsán…

Olomouc z nadhledu

Milan Tichák, 1933-2020

Knihy

Publikace o olomoucké historii. Inspirována je nedávno objevenými leteckými fotografiemi města z 20. let minulého století. S ohledem na jednotlivé lidské osudy, ale i kontext evropských dějin…